Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava
 

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 
 


Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2021./2022. godini
 
 
Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljanje (non-EU) u akademskoj 2021./2022. godini
 
 
.