Upisi u prvu godinu studija preko NISpVU sustava

Preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU ili Postani-student) provode se upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci:
 

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

 • Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
   

  Test manualne spretnosti održava se 03. srpnja 2018.godine na adresi Krešimirova 40/42 u Rijeci.
  Raspored za testiranje biti će objavljen 14. lipnja 2018.godine.
   


RASPORED UPISA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE AKAD. GOD. 2018./2019.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, moraju na upis doći osobno prema rasporedu:
 
 - 17.07.2018  - mjesta na rang listi    1   -   45        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 18.07.2018  - mjesta na rang listi  46   -   90        od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 - 19.07.2018  - mjesta na rang listi  91   -  137       od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada 


UPISI U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA DENTALNA MEDICINA I PREDDIPLOMSKOG  SVEUČILIŠNOG STUDIJA SANITARNOG INŽENJERSTVA AKAD. GOD. 2018./2019.
 
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis upisuju se od 17. srpnja 2018. godine do 19. srpnja 2018. godine od 09,00 do 13,00 sati, studentska referada
 


Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2018./2019. godini   

Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2018./2019. godini   
Objavljeno 09.07.2018.Raspored prijavljenih kandidata za pristup testu manualne spretnosti za upis u prvu nastavnu godinu akademske 2018/2019. godine
 
Dentalna medicina
Upute kandidatima pristupnicima  testu manualne spretnosti za akademsku 2018/2019. godinu
 


Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akad. 2018./2019. godini

 

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za upis u prvu godinu studija Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Dentalna medicina

Potvrda nadležnog školskog liječnika – studij Sanitarnog inženjerstva


Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane u akad. 2018./2019. godini

Odluka o participaciji troškova (školarina) za studente strane državljane u akad. 2018./2019. godini
 


Obavijest o upisanim studentima u 1. godinu u akad. 2017./18. god. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


Obavijest o upisanim studentima u 1. godinu u akad. 2017./18. god. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 
Medicina
Dentalna medicina
Sanitarno inženjerstvo
Dentalna higijena
 
 


Raspored prijavljenih kandidata za pristupanje testu manualne spretnosti za upis u I nastavnu godinu akademske 2017./2018. godine:

Dentalna medicina
Dentalna higijena

 


NATJEČAJ za upis u I. godinu studija 2017./2018. - 1. razina (preddiplomski i integrirani studiji)


Na temelju odluke Senata od 4. travnja 2017. Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. ak. god. 
Natječaj 
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Sanitarnog inženjerstva
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Medicine
 
Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Dentalne medicine

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za studij Dentalna medicina s uputom o ispunjavanju priznanice o uplati troškova testa manualne spretnosti

Prijavnica za pristupanje testu manualne spretnosti za studij Dentalna higijena s uputom o ispunjavanju priznanice o uplati troškova testa manualne spretnosti

Upute o popunjavanju priznanice  o uplati troškova upisa i popunjavanju priznanice o uplati školarine
 


ODLUKA SVEUČILIŠTA U RIJECI o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2017,/2018. akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih  stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica  

 


Obavijest o upisanim studentima u akademskoj godini 2016./2017. na studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 


Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini   

Rezultati testa manualne spretnosti za upis u 1.godinu studija Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini   

Objavljeno 06.07.2016.
 UPUTE KANDIDATIMA U VEZI PROVEDBE TESTA MANUALNE SPRETNOSTI I RASPORED POLAGANJA - Integrirani preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina

 
Test manualne spretnosti održati će se na Medicinskom fakultetu u Rijeci dana 29. lipnja 2016. godine u svrhu ostvarivanja prava na upis u prvu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine (kao dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti). 
 
 


DRUGA NADOPUNA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017.
 
Natječaj  objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci dana 16. svibnja 2016. nadopunjen je Odlukom Senata o participiranju u troškovima studija za studente koji dolaze iz sustava alternativne skrbi od 5. travnja 2016. (str. 10. Natječaja). 
Druga nadopuna Natječaja 
 NADOPUNA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. 

 
Sveučilište u Rijeci objavilo je temeljem preporuke Rektorskog zbora  nadopunu Natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. Izmjena Natječaja objavljena je  na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.


ODLUKA O PARTICIPACIJI U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA) ZA STUDENTE STRANE DRŽAVLJANE U AKAD. 2016./2017. GODINI.

 


NATJEČAJ SVEUČILIŠTA U RIJECI  za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017.

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2016./2017. Natječaj je objavljen 27.04.2016. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Natječaj 
Obrasci za prijavu i primjeri priznanica za uplatu 

Objavljeno 29.04.2016.OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PRIJAVU

Objavljujemo Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci o ROKOVIMA za prijavu na studijske programe preko NISpVU sustava u akademskoj 2016./2017. godini.

Objavljeno 23.11.2015.
 


 

OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE EUROPSKE UNIJE

Kandidatima, državljanima članica EU za upis u 1. godinu studija Medicinskog fakulteta u Rijeci priznaje se materinski jezik, položen u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog završnog ispita usporedivog s državnom maturom umjesto ispita Hrvatskog jezika položenog na državnoj maturi u RH. Odluka je donesena na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 28. siječnja 2014. godine.

Objavljeno 23.11.2015.
 UPISI U 1. GODINU PREKO SUSTAVA „POSTANI-STUDENT“ 

Objavljujemo uvjete vrednovanja za upis na 1. godinu svih studijskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 2016./2017. godini preko NISpVU sustava (sustav državne mature - „Postani-student“). 

Objavljeno 23.11.2015.
 
Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2014.) 


Promotivni film Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (2010.)