Upisi u prvu godinu Diplomskog sveučilišni studija Sanitarnog inženjerstvog

Upisi u prvu godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
 

  • Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvoDiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo - popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa u ak.god. 2019-20.

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo - popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa u ak.god. 2019-20.

Obrazac_1.1 za prijavu upisa u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2019./2020. godini 
(ispunjavaju SVI kandidati)

Obrazac_1.2 za prijavu upisa u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2019./2020. godini
(samo za kandidate koji su završili preddiplomski studij izvan Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Rijeci, obavezno priložiti i Obrazac_1.1)

Izvadak iz Natječaja za upis studenata u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo u akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj  za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2019./2020. akademskoj godini

Uvjeti vrednovanja za upis u prvu godinu studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2019./20. akademskoj godini

Odluka o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo za akad. 2019./2020. godinu za kandidate koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo
 
 
 
.