Nastava na Katedri za dermatovenerologiju

ISPITNI ROK: 29.06.2017.
RASPORED  ISPITAREZULTATI POPRAVNIH MEĐUISPITA
popravni medjuispit 1.pdf
popravni medjuispit 2.pdfSTUDIJ MEDICINE, IV godina 
Prijave za popravni kolokvij su do dana 05.06.201. do 14 h,
predmet: Dermatovenerologija, voditelljica: prof.dr.sc. Marija Kaštelan
 


Obavještavaju se studenti, koji su se predbilježili za usmeni ispit za 16.,17.,18 i 19.05.2017,.da se jave u tajništvo Katedre sa indeksima u 08,00 sati. 
 


Ukupni predispitni bodovi za studente Medicine, kolegij Dermatovenerologija 
Studenti medicine, Završni ispit iz dermatovenerologije:
 
Obavještavaju se studenti koji danas pristupaju usmenom ispitu, da se jave u tajništvo Katedre u 12,00 sati. Studenti koji nisu položili neki od međuispita kao i studenti koji su položili međuispite ali nisu zadovoljni postignutim brojem bodova, imaju pravo ponovnog izlaska na međuispit/međuispite, a radi popravljanja dobivenih ocjenskih bodova.  U tom će se slučaju za krajnji izračun koristiti bodovi postignutih na popravnom međuispitu, čak i ako je broj bodova manji od onog postignutog na prvom pristupanju međuispitu. 
Previđeni termin održavanja popravnih međuispita je 07.06.2017. godine s početkom u 15,00 sati (1. međuispit) te u 16,00 sati (2. međuispit), uz prethodnu prijavu u tajništvu Katedre. 
 I međuispit.
STUDIJ MEDICINE, IV godina,
Dermatovenerologija,
Raspored studenata.pdf
voditelj: prof.dr.sc. Marija Kaštelan.
 


STUDIJ MEDICINE, IV godina 
Raspored seminara po grupamaRASPORED ISPITA, STUDIJ MEDICINE, IV godina 
Ispitni rok: 23.09.2016. Predmet: Dermatovenerologija, Prof.dr.sc. Marija Kaštelan 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, IV GODINA
PREDMET: DERMATOVENEROLOGIJA
VODITELJ: PROF.DR.SC. MARIJA KAŠTELAN

Raspored ispita, 13.07.2106.pdfINTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, IV GODINA
PREDMET: DERMATOVENEROLOGIJA
VODITELJ: PROF.DR.SC. MARIJA KAŠTELAN

Raspored ispita.pdf
Rezultati popravnog međuispita koji se održao 06.02.2016.
Rezultati popravnog međuispita koji se održao 16.05.2016.
RASPORED STUDENATA
za Ispit iz Dermatovenerologije od 16.-20. svibnja 2016.REZULTATI I MEĐUISPITA 13.5.2016.pdf
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, IV GODINA
PREDMET: DERMATOVENEROLOGIJA
VODITELJ: PROF.DR.SC. MARIJA KAŠTELAN
 
Studenti koji nisu pristupili nekom od obveznih kolokvija (međuispita) nemaju pravo pristupa popravnom kolokviju.
Studenti koji nisu položili neki od međuispita kao i studenti koji su položili međuispite ali nisu zadovoljni postignutim brojem bodova, imaju pravo ponovnog izlaska na međuispit/međuispite, a radi popravljanja dobivenih ocjenskih bodova.  U tom će se slučaju za krajnji izračun koristiti bodovi postignutih na popravnom međuispitu, čak i ako je broj bodova manji od onog postignutog na prvom pristupanju međuispitu.
Svaki student može popravljati samo jedan međuispit.
 
Studenti koji žele izaći na popravni međuispit koji će se održati 16.05.2016 u 08,15 mogu se doći prijaviti.INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, IV GODINA
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

I MEĐUISPIT, 09.05.2016.
II MEĐUISPIT, 13.05.2016.
 INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Kolegij: Dermatovenerologija
Voditelj: Prof.dr.sc.Marija Kaštelan

Pitanja za pismeni ispit.pdf
Pitanja za usmeni ispit.pdf
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Kolegij: Dermatovenerologija
Voditelj: Prof.dr.sc.Marija Kaštelan
 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE

Raspored studenata za kolegij Dermatovenerologija


 

 
.