OBAVIJESTI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Komemoracija za  prof. dr. sc. Milivoja Dujmovića
 
Komemoracija za prof. dr. sc. Milivoja Dujmovića će se održati u ponedjeljak, 17.02.2020. u 11:30  u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 
.