Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  temelji se na načelima, kriterijima i metodama za planiranje, praćenje, vrednovanje i predlaganje mjera unapređivanja sustava, sukladno mjerilima navedenim u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja“, Statutu Sveučilišta u Rijeci i Statutu Fakulteta. Pored Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci i Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci, sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je i Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci te Priručnikom za kvalitetu studiranja Medicinskog fakulteta u Rijeci.
 
Cilj sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Medicinskog fakulteta je kontinurano promicanje kulture kvalitete i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete te promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja studenata,nastavnika, suradnika, administrativnog i tehničkog osoblja, Uprave, knjižničnog osoblja te vanjskih suradnika u svim područjima djelovanja Fakulteta.
 
 
Politika kvalitete 

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci definiranim u strategiji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2010-2015, Fakultet se opredjeljuje za kontinuirani razvoj sustava kvalitete u svim segmentima svoje djelatnosti. Politika kvalitete temelji se na:
razvoju sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda i smjernica za osiguranje kvalitete uz poticanje aktivne uloge svih dijelova organizacijske cjeline kao i aktivno poticanje sudjelovanja studenta u sustavu osiguranja kvalitete
uspostavi, održavanju i neprekidnom unaprijeđivanju sustava upravljanja kvalitetom
podizanju prepoznatljivosti i konkurentnosti Medicinskog fakulteta kao visokoškolske ustanove prilagođene zahtjevima tržišta s jasnom strateškom koncepcijom razvoja temeljenom prvenstveno na ishodima učenja
jačanju Medicinskog fakulteta kao dinamičkog istraživačkog središta karakteriziranog interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanstvenim projektima
povezivanju nastave i istraživanja te jačanju aktivne uloge Medicinskog fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
kontinuiranom praćenju pokazatelja kvalitete rada te periodičnom revidiranju politike kvalitete i strategije Medicinskog fakulteta sukladno pokazateljima 
stvaranju aktivnog i poticajnog okruženja za rad
transparentnosti u radu i odgovornom poslovanju
 
 
 
.