Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 5.C.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 
(NN 110/07 i 125/08)
 
Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ovime objavljuje da dekan Fakulteta kao odgovorna osoba javnog naručitelja ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Fakultet kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.
 
Izjava dekana o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave
 
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011) javni naručitelj Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obajvljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).