Informacije o fakultetu

Katedra za zdravstvenu ekologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Tajnica
Ana Uljar, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Krešimirova 52/A, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 334 530 , fax: +385 (0)51 213 948

Studenti se primaju:
NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52/A, PON - PET: 8:00 - 16:00
 


Katedra za zdravstvenu ekologiju na Medicinskom fakultetu u Rijeci je nastala razdvajanjem iz Katedre za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju do koje je došlo odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1. ožujka 2003. godine, a njezinu znanstveno-nastavnu bazu predstavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Time su se stvorili preduvjeti daljnjeg razvoja zdravstveno ekoloških sadržaja na studiju medicine i sanitarnog inženjerstva, koji trebaju pokriti one aspekte ljudskog zdravlja uključujući i kvalitetu života koji su određeni međudjelovanjem fizikalnih, kemijskih, bioloških i socijalnih čimbenika u okolišu.

 

 


Kadrovska struktura:

 
PROČELNIK: 
Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 
ZAMJENICA PROČELNIKA KATEDRE:
Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
POPIS NASTAVNIKA 
Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić, dipl.ing., redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing., izvanredni profesor., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Doc.dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Doc.dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr. sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
 
NASLOVNI NASTAVNICI I SURADNICI
Prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med., naslovni izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Prof.dr.sc. Zdravko Špirić, dipl.ing., naslovni izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing., naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak, dipl.sanit.ing., naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr. sc. Igor Dubrović, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Mr. sc. Sanja Klarić, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Mr. sc. Vesna Šušnić, dipl. sanit. ing.,, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Mr. Petra Šuljić, prof. pedagogije i informatike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. preh. teh.-nutricionist, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
VANJSKI SURADNICI 
Dr. sc. Lucijan Mohorović, dr.med., znanstveni suradnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr. sc. Albert Cattunar, dipl.sanit.ing. e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr. Ivo Afrić, dipl. iur., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

NASTAVNA AKTIVNOST

 
INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
- Obvezni kolegij:
Zdravstvena ekologija,  Prof. dr.sc. Vladimir Mićović
- Izborni kolegiji:
Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj, Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Ekološko zbrinjavanje medicinskog otpada, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Osnove javnozdravstvene epidemiološke metodologije, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Ekotoksikologija, Prof.dr.sc. Ana Alebić Juretić
Prirodni ljekoviti činitelji, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Uvod u medicinsku etiku, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Etika javnog zdravstva, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Propedeutika kliničke etike, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Medicina i pravo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Personalizirana medicina i javno zdravstvo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Od eutanazije do distanazije, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Etika (zdravstvene) ekologije, Nasl.izv.prof. dr.Iva Sorta-Bilajac Turina
Mediji i zdravstvo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
- Obvezni kolegij:
Higijena prehrane, Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Sanitarni nadzor i zakonski propisi, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Stručna praksa,  Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Osnovna znanja iz DDD, Nasl.doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
- Izborni kolegiji:
Medicinski otpad, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Prirodni ljekoviti činitelji, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
- Obvezni kolegij:
Higijena zraka, Prof.dr.sc. Ana Alebić Juretić
Prehrambeni aditivi i pesticidi, Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog
Zdravstvena ekologija, Prof.dr.sc. Ana Alebić Juretić
Predmeti opće uporabe, Prof.dr.sc. Ana Alebić Juretić
Zaštita okoliša, Doc.dr.sc. Luka Traven
Gospodarenje otpadom, Doc.dr.sc. Luka Traven
Higijena voda, Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić
Životinje koje prenose bolesti i njihovo suzbijanje, Nasl.doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
Fizikalni faktori okoliša,  Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Metode zdravstveno-ekološkog istraživanja, Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog
Sustav upravljanja kvalitetom, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Ekološki proizvedena hrana, Doc.dr.sc. Dražen Lušić
Gospodarenje vodama, Naslovni doc. Danko Holjević
- Izborni kolegiji:
Izvorišta i vodoopskrba, Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić
Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u R.H., Doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Etika (zdravstvene) ekologije, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Medicina i pravo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Ekološka i zdravstvena sigurnost, Naslovni izv.prof. Zdravko Špirić
Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović                                                            
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda, Doc.dr.sc. Dražen Lušić 
Etika javnog zdravstva, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Personalizirana medicina i javno zdravstvo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
Mediji i zdravstvo, Nasl.izv.prof.dr. Iva Sorta-Bilajac Turina
 
DOKTORSKI STUDIJ ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
 
Modul 4: 
- Obvezni kolegiji:
Okoliš i zdravlje, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Epidemiološka istraživanja, Prof. dr.sc. Vladimir Mićović
- Izborni kolegij:
Perzistentni polutanti, Prof. dr.sc. Ana Alebić Juretić
 
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
 
Epidemiološke metode u javnom zdravstvu, Prof. dr.sc. Vladimir Mićović
 
 


AKTUALNI ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 
1. Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu.
Šifra projekta: 062-0621341-0308, Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,  Voditelj projekta: Vladimir Mićović.
2. 2014. „Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji“; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/uniri_projects/625.  Voditelj: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. 
3. „IPA SLO – HR: Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama“ SI-HR – 3-1-032 (CLOUD). Trajanje: 15.07.2015-30.06.2016.ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U PROTEKLIH 10 GODINA
 
1. Climate Change Manipulation Experiments in Terestrial Ecosystems, CLIMMANI- ESF projekt umrežavanja, 2008-2013, PI u Hrvatskoj - Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
2. Proffessors of I&R Naval Academy in Fiume (Rijeka)- (Mostly) unknown pioneers of  natural science research within the Kvarner Bay and the Adriatic Sea, Richard Plaschka Grant, Austrian Agency for the Exchange in Education and Science (OEAD)Wien , Austria, 01.09.-31.12.2014. Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
3. Pollution  Monitoring of Ship Emissions : An Integrate Approach for Harbours of the Adriatic Basin –POSEIDON, MED project, 01.06.2014-31.05.2015. EBRD. Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
4. Izrada stručne podloge za zaštitu zemljopisnog podrijetla/izvornosti „Goranskog meduna“, karakterističnog meda medljikovca Gorskog kotara – planinske regije Primorsko-goranske županije. Voditelj: Doc.dr.sc. Dražen Lušić, dipl.sanit.ing.
5. Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva; Suradnik izvan osnovnog tima; Sveučilište u Rijeci (Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.).
6. 2009.-2012 projekt 066-0661428-1298: Turković Ksenija: Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda, projekt MZOŠ RH, suradnik na projektu – Prof.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med.
7. 2006.-2012. projekt 062-0000000-1345: Šegota Ivan: Klinička bioetika: edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima, projekt MZOŠ RH, suradnik na projektu – Prof.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med.POPIS NAJZNAČAJNIJIH PUBLIKACIJA U PROTEKLIH 5 GODINA
 
1. Uroš M. Gašić, Maja M. Natić, Danijela M. Mišić, Darija V. Lušić, Dušanka M. Milojković-Opsenica, Živoslav Lj. Tešić, Dražen, Lušić, Chemical markers for the authentication of unifloral Salvia officinalis L. honey.  Journal of food composition and analysis (2015), 44, Dec 2015: 128-133.
 
2. Ratkaj, Ivana; Žurga, Paula; Bulog, Aleksandar; Peter-Katalinić, Jasna; Kraljević Pavelić, Sandra. 70-kDa heat shock cognate protein expression as a putative biomarker of heavy-metal burden in Mytilus galloprovincialis SpringerPlus (2193-1801), 4:344, 2015.

3. Nataša Brajenović, Irena Brčić Karačonji, Aleksandar Bulog. Evaluation of urinary BTEX, nicotine and cotinine as biomarkers of airborne pollutants in non-smokers and smokers.Journal of toxicology and environmental health; Part A: Current Issues, 00:1-4, 2015.

4. Linšak DT, Linšak Z, Spirić Z, Srebočan E, Glad M, Cenov A, Jakovac H, Milin C. Influence of cadmium on metallothionein expression and products of lipid peroxidation in the organs of hares (Lepus europaeus Pallas). J Appl Toxicol. 2014 Mar;34(3):289-95. doi: 10.1002/jat.2880. Epub 2013 Apr 26.

5. I Mrakovcic-Sutic, V Micovic, A Lekic, A Bulog, I Sutic, V Pavisic, G Laskarin, M Kovacevic. Interactions between the enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 and regulatory T-cell immunity in the pathogenesis of atherosclerosis, ACTA PHYSIOLOGICA 211, 90-90 , 2014.

6. Lucijan Mohorovic, Anna M Lavezzi, Sanja Stifter, George Perry, Djulija Malatestinic, Vladimir Micovic, Eris Materljan, Herman Haller, Oleg Petrovic. Methemoglobinemia—A biomarker and a link to ferric iron accumulation in Alzheimer’s disease, Advances in Bioscience and Biotechnology Vol.5 No.1(2014).

7. Alebic-Juretic A.: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Suspended Particulates from the Urban Atmosphere of Rijeka, Croatia, Polycyclic Aromatic Compounds, 35 (2015) 91-101.

8. N. Fistonić, I. Fistonić, A. Lukanovič, Š. Findri Guštek, I. Sorta Bilajac Turina & D. Franić. First assessment of short-term efficacy of Er:YAG laser treatment on stress urinary incontinence in women: prospective cohort study, Climacteric 2015;18:sup1: 37-42.
 
9. Sorta-Bilajac Turina I, Brkljačić M, Čengić T, Ratz A, Rotim A, Bašić Kes V. Clinical ethics in Croatia: an overview of education, services and research (an appeal for change!). Acta Clin Croat 2014;53:166-75.
 
10. Fistonić I, Fistonić N, Findri Guštek Š, Sorta Bilajac Turina I, Fistonić M. ER:YAG laser treatment for early stages of stress urinary incontinence (sui) in women: a controlled clinical trial.  Climacteric 2014;17(Suppl 1):32.
 
11. Žeželj SP, Cvijanović O, Mićović V, Orlić ZC, Malatestinić G. Effect of Menopause, Anthropometry, Nutrition and Lifestyile on bone status of Women in the Northern Mediterranenan. West Indian Med J. 2010;59(5):494-502.