Katedra za tehnologiju i kontrolu namirnicaPročelnica
Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katedra za Tehnologiju i kontrolu namirnica

Vukovarska 11, 51 000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 214 559 , tel: +385 (0)51 212 865 
 
Studenti se primaju: 
prostorije katedre, uz prethodni dogovorKatedra je osnovana krajem 2002. s ciljem objedinjenja rada nastavnog osoblja na specifičnim kolegijima iz programa Studija za diplomirane sanitarne inženjere. U ožujku 2003. godine katedra je dobila i svoje prostore u preuređenom prizemlju zgrade u Vukovarskoj 11. Na katedri je do 2012. godine bilo zaposleno ukupno petoro djelatnika: prof. dr. sc. Nedžad Mulalić (2002.-2003.), prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, dipl. ing. preh. teh. (od 2002.), dr. sc. Mladenka Malenica Staver, dipl. ing. bioteh. - viši asistent (2008.), mr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit. ing. – asistent (2002.-2010.), te Valerija Majetić Germek, dipl. sanit. ing. - znanstveni novak-asistent (od 2007.). Ciljevi katedre su uključivanje studenata u istraživački rad, uvođenje e-učenja, proširenje postojeće i izrada nove nastavne literature (priručnika i udžbenika) te njegovanje postojeće i uspostavljanje nove suradnje u provedbi i unapređenju nastave s prehrambenim tvrtkama i srodnim visokoškolskim ustanovama.


Osnovno područje istraživanja na katedri je sigurnost i kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja, uz ostvarivanje suradnje s domaćim institucijama (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb, Poljoprivredni odjel Veleučilišta u Rijeci) te inozemnim institucijama (Znanstveno raziskovalno središče Koper, Slovenija; Sveučilište u Udinama, Italija; Međunarodno vijeće za maslinu, Španjolska). Djelatnici katedre nastoje aktivno sudjelovati u aktivnostima na području stručnog razvoja u polju sanitarnog inženjerstva.
 KADROVSKA STRUKTURA:

Prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Valerija Majetić Germak, dipl. sanit. ing., znanstveni novak - poslijedoktorant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr. Saša Šušnić, dipl. sanit. ing., naslovni predavač - vanjski suradnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


NASTAVNA AKTIVNOST:


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Uvod u prehrambene tehnologije (3. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane I, (1. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Sustavi sigurnosti hrane (1. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak
Štetne tvari u hrani (1. godina; izborni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Tehnologija i kontrola kakvoće hrane II (2. godina; redovni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)

DOKTORSKI STUDIJ ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
Sigurnost hrane (izborni kolegij; voditelj O. Koprivnjak)
Na Katedri je do 2012. godine izrađeno i obranjeno petnaest eksperimentalnih diplomskih radova, tri završna rada, jedan magistarski rad te jedan doktorski rad.
 ZNANSTVENA AKTIVNOST

Aktualni znanstveno-istraživački projekti:

"Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi" (2007.-2012.); izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, ugovor br. 062-0580696-0284; voditelj: dr. sc. Olivera Koprivnjak.

"Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja" (2011.-2013.); izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost; voditelj: dr. sc. Jasna Peter-Katalinić (Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci)

 Završeni znanstveno-istraživački projekti:

"Smanjenje zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na maslinarstvo - ZOOB" (2011.-2012); izvor financiranja: IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.; suradnik Gradu Vodnjanu - hrvatskom partneru u projektu.

"Biolfish" prekogranični EU INTERREG/CARDS-PHARE projekt jadranske suradnje (2007.-2008.); suradnik Eko Liburniji -  hrvatskom partneru u projektu.

"Valorizacija autohtonih sorti maslina u Istri" (2002.-2005.), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, ugovor br. 0147002, glavni istraživač: dr. sc. Olivera Koprivnjak)

 Najznačajnije publikacije u razdoblju 2002.-2012.

K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, Influence of filtration on volatile compounds and sensory profile of virgin olive oils, Food Chemistry 132 (2012) 98-103.

O. Koprivnjak, V. Majetić, K. Brkić Bubola, U. Kosić, Variability of Phenolic and Volatile Compounds in Virgin Olive Oil from Leccino and Istarska Bjelica Cultivars in Relation to Their Fruit Mixtures, Food Technology and Biotechnology 50 (2012) 216-221.

O. Koprivnjak, V. Majetić, M. Malenica Staver, A. Lovrić, B. Blagović, Effect of phospholipids on extraction of hydrophilic phenols from virgin olive oils, Food Chemistry 119 (2010) 698-702.

O. Koprivnjak, I. Dminić, U. Kosić, V. Majetić, S. Godena, V. Valenčič, Dynamics of oil quality parameters changes related to olive fruit fly attack, European Journal of Lipid Science and Technology 112/9 (2010) 1033-1040.

O. Koprivnjak, D. Škevin, S. Petričević, K. Brkić Bubola, Ž. Mokrovčak, Bitterness, odor properties and volatile compounds of virgin olive oil with phospholipids addition, LWT – Food Science and Technology (42) 50-55 (2009).

O. Koprivnjak, K. Brkić Bubola, V. Majetić, D. Škevin, Influence of free fatty acids, sterols and phospholipids on volatile compounds in olive oil headspace determined by solid phase microextraction-gas chromatography, European Food Research and Technology (229) 539-547 (2009).

O. Koprivnjak, D. Škevin, S. Valić, V. Majetić, S. Petričević, I. Ljubenkov: The antioxidant capacity and oxidative stability of virgin olive oil enriched with phospholipids, Food Chemistry 111(1) 121-126 (2008).

D. Lušić, O. Koprivnjak, D. Ćurić, A. G. Sabatini, L. S. Conte: Volatile Profile of Croatian Lime (Tilia sp.) Tree, Fir (Abies alba) Honeydew and Sage (Salvia officinalis) Honeys, Food Technology and Biotechnology 2 (45) 156-165 (2007).

O. Koprivnjak, S. Moret, T. Populin, C. Lagazio, L. S. Conte: Variety Differentiation of Virgin Olive Oil Based on n-Alkane profile. Food Chemistry 90 (4) 603-608 (2005).

O. Koprivnjak, Djevičansko maslinovo ulje – od masline do stola, znanstvena knjiga, MIH, Poreč (2006) ISBN 953-95365-2-9.

O. Koprivnjak, L. S. Conte, N. Totis, Influence of Olive Fruit Storage in Bags on Oil Quality and Composition of Volatile Compounds, Food Technology and Biotechnology 40 (2) 129-134 (2002).