Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica 
Meri Cucančić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za Socijalnu medicinu i epidemiologiju
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 651 155
 
Studenti se primaju: 
Medicinski fakultet, III. kat, PON - PET: 11:00 - 13:00
 


Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju djeluje u sklopu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od njegovog osnutka 1955. godine. U početku je nosila naziv Katedra za higijenu i socijalnu medicinu i izvodila je nastavu iz samo jednog kolegija, s nastavnicima koji su povremeno dolazili iz Zagreba. Godine 1961. na Katedri je zaposlen i prvi stalni nastavnik, a iste je godine za pročelnika izabran prof.dr. Hinko Emili. Katedra je od osnutka promijenila naziv u Katedra za higijenu, epidemiologiju i javno zdravstvo,  potom u Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju, dok danas nosi naziv Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju. Godine 1973.  za pročelnika Katedre izabran je prof.dr. Kajetan Blečić, a 1983. prof.dr. Anto Jonjić koji je tu dužnost obnašao do umirovljenja 2007. godine. Iste je godine na mjesto pročelnika izabran prof.dr. Tomislav Rukavina koji tu dužnost obnaša i danas. S godinama se u okviru Katedre izvodila nastava iz sve većeg broja kolegija, a u rad Katedre se uključio sve veći broj nastavnika i suradnika. Teorijska i praktična nastava se, osim na samom Fakultetu, izvodila i u tadašnjem Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka, današnji Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, u laboratorijima, kabinetima, dispanzerima i ambulantama, te u Domu zdravlja Rijeka, Labin i Pazin. Katedra je danas nositelj obrazovanja iz preventivne skupine kolegija za sve profile zdravstvenih djelatnika koji se školuju na Medicinskom fakultetu.
 
Razvojna vizija Katedre je da svojim kadrovskim potencijalom nastoji kontinuirano unaprjeđivati nastavni proces, a stručnim i znanstvenim aktivnostima bude ukorak sa suvremenim trendovima iz šireg područja javnog zdravstva.
 


Kadrovska struktura:
 
PROČELNIK
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA
Izv. prof. dr.sc. Đulija Malatestinić, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv. prof. dr.sc. Branko Kolarić, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv. prof. dr.sc. Vanja Vasiljev-Marchesi, dipl. san.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Vanja Tešić, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Lovorka Bilajac, dipl. san. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Sven Maričić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Morana Tomljenović, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Darko Roviš, prof., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Denis Juraga mag.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mihaela Marinović Glavić mag. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
NASLOVNI NASTAVNICI I SURADNICI
Prof. dr. sc. Nadan Petri, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dinko Štajduhar, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tanja Ćorić, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


Nastavna aktivnost:
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE    
I god., Socijalna medicina – obvezni , Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
VI god., Javno zdravstvo – obvezni, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
VI god., Epidemiologija – obvezni, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
I god., Uvod u robotiku – izborni, doc.dr.sc. Sven Maričić
III god., Robotika u medicini – izborni, doc.dr.sc. Sven Maričić
III god., Aditivne tehnologije – izborni, doc.dr.sc. Sven Maričić
V god., Prevencija ovisnosti u adolescenciji – izborni, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero
VI god., Život i zdravlje u ruralnoj zajednici – izborni, izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi
VI god., Izvanredna stanja kao javnozdravstveni problem – izborni, nasl. doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer
 
INTEGRATED UNDERGRADUATE AND GRADUATE UNIVERSITY STUDY OF MEDICINE IN ENGLISH 
I god., Social Medicina – Tomislav Rukavina MD, PhD
I.god., Inhoductions to Robotics – elective, Sven Maričić, PhD, Assistant Professor
 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE  
IV god., Javno zdravstvo – obvezni, Izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić
II god., Prevencija ovisnosti u adolescenciji – izborni, izv.prof.dr.sc. Elizabeta Dadić-Hero 
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE HIGIJENE
I god., Psihologija i komunikacijske vještine – obvezni,  izv.prof.dr.sc. Elizabeta Dadić-Hero
I god., Prevencija ovisnosti u adolescenciji - izborni,  izv.prof.dr.sc. Elizabeta Dadić-Hero
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA             
III god., Javno zdravstvo – obvezni, Prof.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi
III god., Epidemiologija – obvezni, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
III god., Mikrobni toksini – izborni, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
 
Doktorski studij: ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO   
MODUL 5 - Protuepidemijske intervencije, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
- Bioterorizam, Doc.dr.sc. Vanja Tešić
- Intervencije u izvanrednim stanjima, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
 
Doktorski studij: ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO   
MODUL 8 - Molekularne dijagnostičke metode u okolišnoj mikrobiologiji, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
 
Poslijediplomski specijalistički studij: OBITELJSKA MEDICINA    
I god., Zdravstvena ekonomika, Doc.dr.sc. Ranko Stevanović
I god., Epidemiologija, Prof.dr.sc. Branko Kolarić
I god., Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite, Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina
    
Poslijediplomski specijalistički studij: PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA OVISNOSTI
I god., -  Epidemiologija zloupotrebe sredstava ovisnosti, Prof.dr.sc. Đulija Malatestinić
- Razvoj, rana detekcija i tretman ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, Prof.dr.sc. Đulija Malatestinić
II god., - Vođeni praktikum promicanja zdravlja, Prof.dr.sc. Đulija Malatestinić
 
Poslijediplomski specijalistički studij: MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
II god., - Posjete zdravstvenim ustanovama-Zdravstveni menadžment u praksi , Prof.dr.sc. Đulija Malatestinić
 

 
Znanstvena aktivnost:
 
AKTUALNI ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
1. 2017- 2020. SEFAC-Social Engagement Framework for Addressing the Chronic-disease-challenge' (SEFAC-738202) financiran u okviru  3RD Health Programme of the European Union- HP-PJ-2016 
2. 2017.- 2019. +Health- Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva ( SLO-HR50) Financiranje: Operativni program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020
 


ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U PROTEKLIH 10 GODINA
 
1. EUROPSKI PROJEKT - 2017-2018- ENRETE Enhancing Resilience through Teacher Education ( 2016-1-MT01-KA203-015222) financiran u okviru  Erasmus +
2. EUROPSKI PROJEKT - 2015-2016.- IPA CLOUD Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama (SI-HR 3 1 032) financiran: Operativni program IPA Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Europske Unije
3. 2014- 2017.  UHCE (Urban Health Centre Europe)- Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing in European cities (2013 12 01), financiranje: Second programme on community action in the field of health (SANCO 2013) Supporting the priorities of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
4. MZOS – Projekt broj 062-0621273-0951 – Voditelj i glavni istraživač: Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina: IMUNOLOŠKI ASPEKTI TEŠKIH KLEBSIELLA INFEKCIJA
5. MZOS – Projekt broj 0062050 – Voditelj i glavni istraživač: Prof.dr.sc. Tomislav Rukavina: ANTILIPOPOLISAHARIDNA IMUNOST NA KLEBSIELLA INFEKCIJE
6. MZOS – Projekt broj 062-1080315-0243 – Voditelj i glavni istraživač: Doc.dr.sc Dražen Stojanović: ČIMBENICI ZDRAVLJA U PRIMORSKOM OKOLIŠU HRVATSKE (2007-2011.)
 


POPIS NAJZNAČAJNIJIH PUBLIKACIJA U PROTEKLIH 10 GODINA
 
1. Domitrović R, Jakovac H, Marchesi VV, Šain I, Romić Ž, Rahelić D. Preventive and therapeutic effects of oleuropein against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice.Pharmacol Res 2012;65:451-64.
 
2. Vilibić-Čavlek T, Kučinar J, Ljubin-Sternak S, Kolarić B, Kaić B, Lazarić-Stefanović L, Hunjak B, Mlinarić-Galinović G. Prevalence of Coxiella burnetii antibodies among febrile patients in Croatia, 2008-2010.Vector Borne Zoonotic Dis 2012;12:293-6.
 
3. Vilibić-Čavlek T, Ljubin-Sternak S, Ban M, Kolarić B, Sviben M, Mlinarić-Galinović G. Seroprevalence of TORCH infections in women of childbearing age in Croatia.J Matern Fetal Neonatal Med 2011;24:280-3.
 
4. Vilibić-Čavlek T, Kolarić B, Ljubin-Sternak S, Mlinarić-Galinović G. Herpes simplex virus infection in the Croatian population.Scand J Infect Dis 201;43:918-22.
 
5. Vilibić-Čavlek T, Kučinar J, Ljubin-Sternak S, Kolarić B. Seroepidemiology of hepatitis A in the croatian population.Hepat Mon 2011;11:997-9.
 
6. Kolarić B, Štajduhar D, Gajnik D, Rukavina T, Wiessing L. Seroprevalence of blood-borne infections and population sizes estimates in a population of injecting drug users in Croatia.Cent Eur J Public Health 2010;18:104-9.
 
7. Bezinović P, Malatestinić D. Perceived exposure to substance use and risk-taking behavior in early adolescence: cross-sectional study.Croat Med J 2009;50:157-64.
 
8. Vilibić-Čavlek T, Gjenero Margan I, Židovec Lepej S, Kolaric B, Vince A. Seroprevalence, risk factors, and hepatitis C virus genotypes in groups with high-risk sexual behavior in Croatia.J Med Virol 2009;81:1348-53.
 
9. Rukavina T, Tićac B, Vasiljev V. IL-10 in antilipopolysaccharide immunity against systemic Klebsiella infections.Mediators Inflamm 2006:69431.
 
10. Rukavina T, Vasiljev V, Ticac B. Proinflammatory cytokines in antilipopolysaccharide immunity against Klebsiella infections.Mediators Inflamm 2005:88-95.
 
 
.