Katedra za rehabilitacijsku medicinuPročelnik katedre:
Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica katedre:
Višnja Trošelj
 
Katedra za Rehabilitacijsku medicinu
Thalassotherapia Opatija, Maršala Tita 188/1, 51 410 Opatija
Tel: 051 202 621, Fax: 051 271 424
 
Studenti se primaju:
Tajništvo Katedre za rehabilitacijsku medicinu
Thalassotherapia Opatija, Pon – Pet: 11h – 13h
Katedra za rehabilitacijsku medicinu osnovana je 2007. godine te predstavlja trenutno najmlađu katedru koja djeluje na Medicinskom fakultetu – Sveučilišta u Rijeci. Katedra se u nekoliko godina od svog osnutka, uspješno posvetila integraciji ključnih javnozdravstvenih tema u sveučilišnu nastavu. Na tragu strategije o edukaciji edukatora kao temelja suvremene borbe s nezaraznim kroničnim bolestima, kroz nastavu naše katedre studenti dobivaju znanja koja su neophodna za daljnje poticanje aktivnog pristupa u navedenoj skupini bolesti koja i dalje predstavlja vodeći uzrok smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Integrativnost i sveobuhvatnost rehabilitacijskog pristupa liječenju različitih bolesti i stanja, svladavanju dizabiliteta i integraciji u zajednicu, uz problematiku upalnih bolesti lokomotornog sustava, dodatne su i vrlo važne teme iz područja djelovanja Katedre. Navedeni nastavni planovi kontinuirano se isprepliću sa znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću koje se pri Katedri provode. Budućnost koja je pred nama donosi daljnji planski razvoj područja od posebnog interesa, nastavak propulzivne kadrovske politike i novi zamah znanstveno-istraživačke, te publicističke djelatnosti čiji je veći broj uradaka pred skorom objavom. Iznimna zainteresiranost studenata za sudjelovanje u navedenim kolegijima, dokaz su ispravne vizije vodstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koje je prepoznalo vrijednost i implementaciju predložene nastave naše Katedre u programima stručnih i sveučilišnih studija.

 


 

Kadrovska struktura:
 
Pročelnik katedre:

Doc. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 
Docenti:
- Doc. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Doc. dr. sc. Marko Boban, dr. med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Akademici:
- Akademik Željko Reiner, dr. med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Asistenti:
- Bojan Miletić, dr. med.  – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Mr. sc. Dražen Massari, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: drazen.massari@thalassotherapia –opatija.hr
- Vesna Pehar – Pejčinović, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Damir Raljević, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Marijana Rakić, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Dijana Travica Samsa, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Ivan Rosović, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Mr. sc. Anita Legović, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- Sandra Rusac – Kukić, dr. med. – naslovni asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativno osoblje:
Tajnica Katedre za Rehabilitacijsku medicinu
Vilma Trošelj Živanović

 

 
Nastavna aktivnost:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

- Kardiovaskularni kontinuum (izborni kolegij) – Voditelj: Doc.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med.
- Klinički aspekti disfunkcije endotela (izborni kolegij) – Voditelj: Doc.dr.sc. Marko Boban, dr.med.
- Medicinska  rehabilitacija osoba treće životne dobi (izborni kolegij) Voditelj: Doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.
- Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima (izborni kolegij) – Voditelj: Doc.dr.sc. Tatjana Kehler, dr.med.

 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

- Osnove kliničke prehrane i dijetoterapije (izborni kolegij) – Voditelj: Doc.dr.sc. Marko Boban, dr.med. 

  
 


Znanstvena aktivnost:

Najvažnije publikacije u 2011. godini:

 
 • Laškarin G, Peršić V, Ružić A, Miletić B, Rakić M, Travica Samsa D, Raljević D, Pehar Pejčinović V, Miskulin R, Rukavina D. Perforin  mediated cytotoxicity in non ST-elevation myocardial infarction. Scan J Immunol. 2011; e-pub ahead of print.
  (Gordana Laškarin and Viktor Peršić contribute equally to this work)
 • Ružić A, Miletić B, Balen S, Peršić V, Travica Samsa D, Rakić M, Pehar Pejčinović V, Hajdin J, Včev A, Laškarin G. Perforin Expression after Acute Myocardial Infarction – A Pilot Study. Coll Antropol. 2011; 35(1):161-6.
 • Peršic V, Ružic A, Miletic B, Samsa DT, Rakic M, Raljevic D, Pejčinović   VP, Eminovic S, Zaputovic L, Laškarin G. Granulysin Expression in Lymphocytes that Populate the Peripheral Blood and the Myocardium After an Acute Coronary Event. Scand J Immunol. 2011:1111/.1365-3083.[Epub ahead of print]
 • Massari D, Prpić-Massari L, Kehler T, Kaštelan M, Ćurkovic B, Peršić
  V, Ružic A, Laskarin G. Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis. Rheumatol Int. 2011 Aug 10. [Epub ahead of print]
 • T. Mrčela, D. Massari, T. Vlak. Functional independence, diagnostic groups, hospital stay, and modality of payment in three Croatian seaside inpatient rehabilitation centers. Croat.Med J. 2010 Dec: 51(6):534-42
 • Laskarin G, Zaputovic L, Persic V, Ruzic A, Sotosek Tokmadzic V.
  Harmful immune reactions during acute myocardial infarction. Med    Hypotheses. 2012 Mar 5. [Epub ahead of print]
 • Ružić, B. Miletić, T. Ružić, V. Peršić, G. Laškarin. Regular Dog – Walking Improves Physical Capacity in Elderly Patients after Myocardial Infarction, Coll. Antropol., 35 (2011) Suppl. 2: 73 – 75
 • Viktor Persic, Alen Ruzic, Vesna Pehar Pejcinovic, Bojan Miletic, Marijana Rakic, Dijana Travica - Samsa, Damir Raljevic, Pero Lucin, Rajko Miskulin, Vesna Nadarevic-Stefanac, Gordana Laskarin. Anti-inflammatory effects of percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction. Coll Antropol 2011.