Informacije o fakultetu

Katedra za pedijatrijuPročelnica:

Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med. redovita profesorica u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
tel: +385 (0)51 659 214
 
Tajnica:
Albina Zec, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za pedijatriju 
Istarska 43, 51000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 621 646
fax: +385 (0)51 623 126
 
Studenti se primaju: 
Tajništvo Katedre za pedijatriju, Pon-Pet: 10:00-13:00
 


Katedra za pedijatriju utemeljena je 1956. godine, godinu dana nakon osnivanja Medicinskog fakulteta u Rijeci. Iste godine održan je i prvi studentski ispit iz pedijatrije. Prvi pročelnik Katedre bio je prof.dr.sc. Karlo Pansini (1956-1965). Tijekom narednih godina pročelničke su dužnosti obavljali, slijedom, prof.dr.sc. Miro Juretić (1965-1981), prof.dr.sc. Mladen Križ (1981-1999), prof.dr.sc. Vladimir Ahel (1999-2011). Od 2011. godine pročelnik Katedre je prof.dr.sc. Srđan Banac. Povijesni razvoj Katedre obilježen je kontinuiranim unapređivanjem znanstveno-nastavne djelatnosti.
 
Danas Katedra provodi nastavu na većem broju kolegija dodiplomskih znanstvenih i stručnih studija kao i na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci. Uz osnovni koncept unitarističke pedijatrije koja obuhvaća tri ključne medicinske djelatnosti – prevenciju, liječenje i rehabilitaciju – sadržaj nastave neprekidno se prilagođava novim spoznajama i brzom razvoju pedijatrije. Posebice se ističe važnost ranog razvoja djeteta i odstupanja u razvoju, psihosocijalni problemi odrastanja i kronične bolesti. Osnažuju se sadržaji koji se odnose na potrebe i položaj djeteta u suvremenom hrvatskom društvu te interdisciplinarni pristup u očuvanju zdravlja i liječenju bolesti u djece. U skladu sa suvremenim zahtjevima, uvodi se integrirana nastava, utemeljena na problemu, i u središtu koje se nalazi student. Smanjuje se udio frontalnih oblika i potiču interaktivni nastavni oblici. Male studentske grupe osiguravaju kvalitetno izvođenje praktične nastave kroz seminare i vježbe.
 
Uz nastavnu, važan dio rada Katedre čini znanstvena djelatnost. Uspješnost bavljenja znanstvenim radom ogleda se u velikom broju znanstvenoistraživačkih projekata i objavljenih radova u uglednim biomedicinskim časopisima kao i suradnjom s nekoliko svjetskih institucija.
 


KADROVSKA STRUKTURA:
 
Nastavnici i suradnici:
 
Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med, redovita profesorica u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Srđan Banac, dr.med, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo, dr.med, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Srećko Severinski, dr.med, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Kristina Lah Tomulić, dr.med, docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Iva Bilić Čače, dr.med, docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Ana Milardović, dr.med, docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Jelena Radić, dr.med, poslijedoktorantica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr.sc. Ivona Butorac Ahel, dr.med, asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Aleksandar Ovuka, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Barbara Kvenić, dr.med, asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kristina Baraba, dr.med, asistentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavnici i suradnici u naslovnim zvanjima:
 
Prof.dr.sc. Marijan Saraga, dr.med, naslovni redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Nada Sindičić Dessardo, dr.med, izvanreda profesorica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vlasta Đuranović, dr.med, naslovna docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mladen Jašić, dr.med, naslovni asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivona Močenić, dr.med, naslova  asistentica, e-mail:
Renata Kmet, dr.med, naslova asistentica, e-mail: 
 


NASTAVNA AKTIVNOST:
 
Sveučilišni studij MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Zlostavljanje i zanemarivanje djece (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Menadžment u zdravstvu (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Astma i alergijske bolesti u djece (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Prehrana u dječjoj dobi (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Pedijatrijski kompendij (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Dijete je otac čovjeku (izborni), voditelj: nasl.izv.prof.dr.sc. Nada Sindičić Dessardo
 
Sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Menadžment (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
 
Poslijediplomski specijalistički studij BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI, voditelj studija: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Biološke osnove medicine razvojne dobi (obavezni), voditelj: doc.dr.sc. Srećko Severinski
Kolegij. Neonatologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Metabolizam i prehrana (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij. Pedijatrijska nefrologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Marijan Saraga
Kolegij: Pedijatrijska hematologija i onkologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Pedijatrijska kardiologija (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo
Kolegij: Reumatizam i bolesti vezivnog tkiva (obavezni), voditelj. prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska neurologija (obavezni), voditelj. prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Pedijatrijska alergologija(obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Imunologija razvojne dobi (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska pulmologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska gastroenterologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Pedijatrijska endokrinologija (obavezni), voditelj: doc.dr.sc. Srećko Severinski
Kolegij: Osnove kliničke genetike (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Bojana Brajenović Milić
Kolegij: Urgentna medicina razvojne dobi (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo
Kolegij: Sociološki, legislativni i javnozdravstveni aspekti medicine razvojne dobi (izborni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo
Kolegij: Pedijatrijska infektologija (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Biserka Trošelj-Vukić
Kolegij: Medicinski problemi adolescencije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Izabrana poglavlja iz pedijatrijske radiologije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Damir Miletić
Kolegij: Granična područja pedijatrije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
 
Poslijediplomski specijalistički studij OBITELJSKA MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Goran Palčevski
 

 


 

 
.