Informacije o fakultetu

Katedra za pedijatrijuPročelnik:
Prof.dr.sc. Srđan Banac, dr.med, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)51 659 177
 
Tajnica:
Albina Zec, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za pedijatriju 
Istarska 43, 51000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 621 646
fax: +385 (0)51 623 126
 
Studenti se primaju: 
Tajništvo Katedre za pedijatriju, Pon-Pet: 10:00-13:00
 


Katedra za pedijatriju utemeljena je 1956. godine, godinu dana nakon osnivanja Medicinskog fakulteta u Rijeci. Iste godine održan je i prvi studentski ispit iz pedijatrije. Prvi pročelnik Katedre bio je prof.dr.sc. Karlo Pansini (1956-1965). Tijekom narednih godina pročelničke su dužnosti obavljali, slijedom, prof.dr.sc. Miro Juretić (1965-1981), prof.dr.sc. Mladen Križ (1981-1999), prof.dr.sc. Vladimir Ahel (1999-2011). Od 2011. godine pročelnik Katedre je prof.dr.sc. Srđan Banac. Povijesni razvoj Katedre obilježen je kontinuiranim unapređivanjem znanstveno-nastavne djelatnosti.

Danas Katedra provodi nastavu na većem broju kolegija dodiplomskih znanstvenih i stručnih studija kao i na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Rijeci. Uz osnovni koncept unitarističke pedijatrije koja obuhvaća tri ključne medicinske djelatnosti – prevenciju, liječenje i rehabilitaciju – sadržaj nastave neprekidno se prilagođava novim spoznajama i brzom razvoju pedijatrije. Posebice se ističe važnost ranog razvoja djeteta i odstupanja u razvoju, psihosocijalni problemi odrastanja i kronične bolesti. Osnažuju se sadržaji koji se odnose na potrebe i položaj djeteta u suvremenom hrvatskom društvu te interdisciplinarni pristup u očuvanju zdravlja i liječenju bolesti u djece. U skladu sa suvremenim zahtjevima, uvodi se integrirana nastava, utemeljena na problemu, i u središtu koje se nalazi student. Smanjuje se udio frontalnih oblika i potiču interaktivni nastavni oblici. Male studentske grupe osiguravaju kvalitetno izvođenje praktične nastave kroz seminare i vježbe.

Uz nastavnu, važan dio rada Katedre čini znanstvena djelatnost. Uspješnost bavljenja znanstvenim radom ogleda se u velikom broju znanstvenoistraživačkih projekata i objavljenih radova u uglednim biomedicinskim časopisima kao i suradnjom s nekoliko svjetskih institucija.
 


KADROVSKA STRUKTURA:

Nastavnici i suradnici:
 
Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Srđan Banac, dr.med, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski, dr.med, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Srećko Severinski, dr.med, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Iva Bilić Čače, dr.med, docentica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Ana Milardović, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr.sc. Milan Rimac, dr.med, asistent, e-mail:
Mr.sc. Ivona Butorac Ahel, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Aleksandar Ovuka, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Barbara Kvenić, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jelena Radić, dr.med, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavnici i suradnici u naslovnim zvanjima:
 
Prof.dr.sc. Marijan Saraga, dr.med, naslovni redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo, dr.med, naslovni izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Nada Sindičić Dessardo, dr.med, naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Vlasta Đuranović, dr.med, naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kristina Baraba Dekanić, dr.med, naslovni asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mladen Jašić, dr.med, naslovni asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivona Močenić, dr.med, naslovni asistent, e-mail:
Renata Kmet, dr.med, naslovni asistent, e-mail:
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST:
 
Sveučilišni studij MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Zlostavljanje i zanemarivanje djece (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Menadžment u zdravstvu (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Astma i alergijske bolesti u djece (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Prehrana u dječjoj dobi (izborni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Pedijatrijski kompendij (izborni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Dijete je otac čovjeku (izborni), voditelj: doc.dr.sc. Nada Sindičić Dessardo
 
Sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Menadžment (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
 
Poslijediplomski specijalistički studij BIOMEDICINA RAZVOJNE DOBI, voditelj studija: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Biološke osnove medicine razvojne dobi (obavezni), voditelj: doc.dr.sc. Srećko Severinski
Kolegij. Neonatologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Metabolizam i prehrana (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij. Pedijatrijska nefrologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Marijan Saraga
Kolegij: Pedijatrijska hematologija i onkologija (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Pedijatrijska kardiologija (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Reumatizam i bolesti vezivnog tkiva (obavezni), voditelj. prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska neurologija (obavezni), voditelj. prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Pedijatrijska alergologija(obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Imunologija razvojne dobi (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska pulmologija (obavezni), voditelj. prof.dr.sc. Srđan Banac
Kolegij: Pedijatrijska gastroenterologija (obavezni), voditelj. izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Pedijatrijska endokrinologija (obavezni), voditelj: doc.dr.sc. Srećko Severinski
Kolegij: Osnove kliničke genetike (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Miljenko Kapović
Kolegij: Urgentna medicina razvojne dobi (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Sandro Dessardo
Kolegij: Sociološki, legislativni i javnozdravstveni aspekti medicine razvojne dobi (izborni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
Kolegij: Pedijatrijska infektologija (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Biserka Trošelj-Vukić
Kolegij: Medicinski problemi adolescencije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
Kolegij: Izabrana poglavlja iz pedijatrijske radiologije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Damir Miletić
Kolegij: Granična područja pedijatrije (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Jelena Roganović
 
Poslijediplomski specijalistički studij OBITELJSKA MEDICINA
Kolegij: Pedijatrija (obavezni), voditelj: izv.prof.dr.sc. Goran Palčevski
 
Poslijediplomski specijalistički studij MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
Kolegij: Upravljanje u kriznim stanjima zdravstvene zaštite (obavezni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
Kolegij: Zdravstveni menadžment za rizične skupine (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpi
Kolegij: Komunikacijske vještine (izborni), voditelj: prof.dr.sc. Igor Prpić
 
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST:

Znanstveni programi u tijeku:
1. «Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergija i alergijske astme» (0620228) – voditelj Prof.dr.sc. Vojko Rožmanić (od 2007.g.)
 
Znanstveni projekti u tijeku:
1. ” Kontrola astme : simptomi, plućna funkcija, upala i kvaliteta života” –br. 062-0620228-0192– voditelj Prof.dr.sc. Vojko Rožmanić (od 2007.g.)
2. “Bronhoskopija I BAL u djece s tvrdokornom sipnjom – br. 062-0620228-0196 – voditelj prof.dr.sc. Srđan Banac (od 2007.g.)
3. „Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi (MeHg)“- br. 062-0000000-3395 – voditelj prof.dr.sc. Igor Prpić (od 2008.g.)
 
Završeni znanstveni projekti:
1. "Ispitivanje atopijskih bolesti u djece"-projekt broj 006238, voditelj Prof.dr.sc. Vladimir Ahel, (2001.-2005. g.)
2. “Epilepsija i poremećaji učenja“, broj 0062021.– voditelj prof.dr.sc. Igor Prpić (2001.-2006.g.)
3. “Kvaliteta života djece oboljele od atopijskih bolesti“- br.0062008 – voditelj Prof.dr.sc. Vojko Rožmanić (2002-2006.g.)
4. „Epidemiologija epilepsija razvojne dobi“, broj 0062027, voditelj: prof.dr.sc. Ela Paučić-Kirinčić – (2002.-2006.g.).
5. Međunarodni projekt: „Public health imapact of long-term, low-level mixed element exsposure in susceptible population strata-   PHIME“ - 6th Frame programme, subcontract u WP 1:3 „Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece - the role of environmental exsposure to heavy metals„(podugovor), - ko-voditelj prof.dr.sc. Igor Prpić (2008.-2011. g.)
6.  “Intercontinental Cooperative ITP Study Group ICIS – član prof.dr.sc. Jelena Roganović
 

 

VAŽNE PUBLIKACIJE:
 
1. Rožmanić V, Banac S, Miletić D, Manestar K, Kamber S, Paparić Š. Role of magnetic resonance imaging and scintigraphy in the diagnosis and follw-up of osteomyelitis in cat-scratch disease. J Pediatr Cild Health 2007;43:568-570.
2. Prpic I, Boban M, Vlasic-Cicvaric I, Korotaj Z. Effect of lamotrigine on cognition in children with epilepsy. Neurology 2007;68(10):797-8;
3. Severinski S, Banac S, Smiljan Severinski N, Ahel V, Cvijović K. Epidemiology and clinical characteristics of thyroid dysfunction in children and adolescents with Type 1 diabetes. Coll. Antropol. 2009; 33 (1): 273-9. (CC)
4. Banac S, Lah Tomulić K, Ahel V, Rožmanić V, Šimundić N, Zubović S, Milardović A, Topić J. Prevalence of asthma and allergic diseases in Croatian children is increasing: survey study. CMJ 2004;45;721-726.Index CC.
5. Bilic Cace I, Milardovic A, Prpic I i sur. Relationship between the prenatal exposure to low-level of mercury and the size of a newborn’s cerebellum.  Med Hypotheses 76 (2011) 514–516 . Index CC
6. Roganović J, Letica-Crepulja M. Idiopathic trombocytopenic purpura: A 15-year ntural history study at the Children’s Hospital Rijeka. Ped Blood Cancer 2006;47(S5):662-4.
7. Šubat-Dežulović M, Slavić I, Rožmanić V, Peršić M, Medjimurec B, Šćukanec-Špoljar M. Drug induced acute tubulointerstital nephritis: a case with elevated urinary cadmium. Pediatr Nephrol 2002; 17:  382-385
8. Dessardo NS, Mustać E, Dessardo S, Banac S, Peter B, Finderle A, Marić M, Haller H. Chorioamnionitis and chronic lung disease of prematurity: A path analysis of causality. Am J Perinatol 20129:133-40.
9. Ahel V, Banac S, Rožmanić V, Vukas D, Dreščik I, Ahel V jr. Aortopexy and bronchopexy for the management of severe tracheomalacia and bronchomalacia. Pediatrics International 2003;45:104-106.
10. Palčevski G, Ahel V, Vlahović-Palčevski V. Ratchina S, Rosović-Bazijanac V, Averchenkova L. Antibiotic use profile at paediatric clinics in two transitional countries. Pharmacoepidemiology & Drug Safery 2004;13(3):181-185.