Informacije za studente

Katedra za otorinolaringologijuPročelnik
Darko Manestar, redoviti profesor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Radmila Švraka, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za Otorinolaringologiju
Cambierieva 10/17, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 658 161, fax: +385 (0)51 213 963
 
Studenti se primaju:
KBC Rijeka,
Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, PON - PET: 12:00 - 14:00Katedra za otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,  započela je sa radom akademske  godine 1960.

Pročelnici  katedre za otorinolaringologiju su redosljedom:

1.Prof.dr.Tvrtko Dujmušić 1960-1973.
2.Doc.dr.Josipa Šikić 1973-1978
3.Prof.dr.sc.Tomislav Matutinović 1978-1987
4.Prof .dr.sc. Miljenko Kovačević 1987-1996
5.Prof.dr.sc. Darko Manestar. 1996-

Nastavnici Katedre za otorinolaringologiju bili su: doc. Milovan Pezelj i prof.dr.sc. Nikola Kirinčić, audiolozi i predstojnici Zavoda za rehabilitaciju sluha i govora, prof.dr.sc. Ivan Luštica, predstojnik Klinike, prof.dr.sc. Mitja Velepič, voditelj kolegija otorinolaringologije Dentalne medicine.
 
Suradnici u nastavi bili su: dr.sc. Ferdinand Primc, dr.sc. Ivica Benčić, dr. Dean Komljenović, Naslovni docent, dr. sc. Niko Cvjetković

Djelatnici katedre surađuju s uglednim ustanovama u inozemstvu i međunarodnim ustanovama: suradnja sa znanstvenim ustanovama iz inozemstva se  vidi kroz  boravke naših specijalista centrima izvrsnosti i kroz održavanje pozvanih predavanja. Dokazana je kontinuirana uspješnost u znanstvenom radu realiziranjem znanstvenih projekata putem ministarstva nadležnog za znanost (tri projekta).
Rezultati 4 doktorske disertacije (2009-2011) ukazuju na  primjenu novih metoda, postupaka i normativa koji se uvode prvi puta u Republici Hrvatskoj i obradu podataka o dijagnostici i liječenju bolesnika od određene bolesti s pokazateljima o postignutim rezultatima u liječenju.

2004. godine izdan je udžbenik Otorinolaringologije (Izvršni urednici V.Katić i B.Kekić) Naklada LJEVAK d.o.o. Zagreb. Svi nastavnici su autori pojednih poglavlja. U pripremi je novo izdanje udžbenika Otorinolaringologije, istog nakladnika, gdje su nastavnici Katedre autori više poglavlja.

Djelatnici Katedre su objavili 25 radova u časopisima citiranim u tercijaranim publikacijama (CC) od toga 13 rada u posljednje  dvije godine, nosioci su djelatnosti referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za kirurgiju glave i vrata dječje dobi, koji djeluje pri Klinici za otrinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata.
Obzirom  da Katedra za otorinolaringologiju broji svega 6 nastavnika i suradnika u nastavi, samo suradnjom sa drugim zavodima i katedrama (u suradnji sa Zavodom za patološku antomiju uključiti se u translacijska medicinska istraživanja) i suradnjom s drugim fakultetima unutar Sveučilišta, želi  ostvariti pomake u znanosti. Uključivanjem nastavnika katedre  u registar mentora i određivanem mentorskog   kapaciteta može se ostvariti evaluacija mentora u skladu s doktorskim studijem.

 


 

Kadrovska struktura:
 
Prof.dr.sc.Darko Manestar, pročelnik, redovni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof.dr.sc. Radan Starčević, voditelj kolegija za stručne studije, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Doc.dr.sc. Marta Bonifačić, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Doc.dr. sc. Tamara Braut, docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr.sc. Milodar Kujundžić, viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr.sc. Marko  Velepič, viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr.sc. Dubravko Manestar, naslovni viši asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Radmila Švraka, administrativni djelatnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Nastavna aktivnost:

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE, 5.godina,
 
Otorinolariongologija, voditelj prof.dr.sc.Darko Manestar, Redovni koleg
Tajne zvukovoda ili između uške i bubnjića, voditelj prof.dr.sc.Darko Manestar, Izborni kolegij
Tonzilarni problem, voditelj prof.dr.sc.Darko Manestar, Izborni kolegij
Njuh izvor dobrog raspoloženja, voditelj prof.dr.sc.Darko Manestar , Izborni kolegij   
“Čvor” na vratu – dijagnostika i liječenje voditelj prof.dr.sc. Radan Starčević, Izborni kolegij

 
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE  3.godina
Klinička medicina 2 - Otorinolaringologija, voditelj prof.dr.sc.Darko Manestar
 Znanstvena aktivnost: popis aktualnih projekata uz naznaku izvora financiranja, popis završenih projekata u posljednjih deset (10) godina uz naznaku izvora finaciranja

1. 00622013  -  voditelj  Darko Manestar: ODSUTNOST KARCINOMA DUŠNIKA UZ POJAVNOST KARCINOMA  PLUĆA I GRKLJANA.

2. 062-0620228-0195 – voditelj Mitja Velepič: ALERGIJSKE BOLESTI GORNJEG DIŠNOG SUSTAVA I KOMORBIDITET S OSVRTOM NA SPECIFIČNE KLIMATSKE FAKTORE
 
3. 062-0620095-0083 – voditelj Darko Manestar: EGFR – MOLEKULARNI BILJEG U PROCJENI STADIJA I TERAPIJSKOG PROTOKOLA KARCINOMA GLOTISA

4. projekt potpomognut sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta i BICRO-a 
(Učilo-model za vježbanje endoskopske funkcionalne kirurgije sinusa (FESS ili FEKS)   POC2_02_10-U-1.


 Popis deset (10) najvažnijih publikacija publiciranih u poslijednjih deset (10) godina.

1. Cartilage palisade tympanoplasty in children and adults: Long term results.
Velepic M, Starcevic R, Ticac R, Kujundzic M, Velepic M.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Feb 25.
(prikaz uspješne metode u riješavanju bolesti uha dječje dobi)

2. The clinical status of the eardrum: An inclusion criterion for the treatment of chronic secretory otitis media in children.
Velepic M, Starcevic R, Bonifacic M, Ticac R, Kujundzic M, Udovic DS, Manestar D, Malvic G, Zubovic S, Velepic M.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Mar 11.
(kriteriji koji mogu utijecati na pristup terapije CSOM diječje dobi).

 
3. Epidermal growth factor receptor protein expression and gene amplification in normal, hyperplastic, and cancerous glottic tissue: immunohistochemical and fluorescent in situ hybridization study on tissue microarrays.
Braut T, Krstulja M, Kujundzić M, Manestar D, Hadzisejdić I, Jonjić N, Grahovac B, Manestar D.
Croat Med J. 2009 Aug;50(4):370-9.

 
4. Amount of airflow required for olfactory perception in laryngectomees; A prospective interventional study.
Manestar D, Tićac R, Maričić S, Malvić G, Corak D, Marjanović Kavanah M, Prgomet D, Starčević R.
Clin Otolaryngol. 2012 Jan 18. doi: 10.1111/j.1749-4486.2012.02442

5. The significance of rhinomanometry in evaluation of postlaryngectomy olfactory rehabilitation by polite yawning technique.
Manestar D, Ticac R, Velepic M, Braut T, Manestar-Donadic I, Manestar K, Malvic G, Starcevic R.
Rhinology. 2011 Jun;49(2):238-42.

6.The  effects  of disclosure of sequential rhinomanometry scores on post-septoplasty subjective scores of nasal obstruction: a randomized controlled trial
Manestar D, Braut T.,Kujundžić M., Malvić G., Velepic M. Donadic Manestar I.,Matanić Lender D., Starcevic R.
Clinical Otolaryngology 2012,  37, 176-180.

7. Dacryocystitis provoked by recurrence of extramedullary plasmacytoma of the orbit: a case report.
Duletic-Nacinovic A, Stifter S, Marijic B, Miletic D, Loncarek K, Manestar D, Jonjic N.
Tumori. 2010 Jan-Feb;96(1):164-7.

8. Fine needle aspiration cytology in the evaluation of parotid gland tumors.
Gobić MB, Pedisić D, Bekafigo IS, Cerović R, Starcević R, Gobić D, Juretić M.
Coll Antropol. 2010 Jun;34(2):345-8.

 
9. Microbial colonization of tracheoesophageal voice prostheses (Provox2) following total laryngectomy.
Tićac B, Tićac R, Rukavina T, Kesovija PG, Pedisić D, Maljevac B, Starcević R.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Oct;267(10):1579-86. Epub 2010 Apr 30.

 
10. Predicting the likelihood of additional nodal metastases in breast carcinoma patients with positive sentinel node biopsy.
Mustać E, Matusan-Ilijas K, Marijić B, Smokvina M, Jonjić N.
Int J Surg Pathol. 2010 Feb;18(1):36-41. Epub 2009 May 15.

 


U studentskoj anketi studentskog lista „Speculum“, Katedra za otorinolaringologiju  zauzela je  četvrto mjesto. Možemo biti i bolji. „Problemski“ baziranom nastavom želimo razviti interes grupe studenata za otorinolaringologiju. Zainterensirane  studente, van redovite satnice, nastavnici katedre  usmjeriti će prema znanstvenom radu u okviru postojećih projekata na Katedri za otorinolaringologiju .