Katedra za neurologijuPročelnica
Prof. dr. sc. Lidija Tuškan-Mohar, dr.med., neurolog, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Tajnica
Jadranka Grubić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za Neurologiju
Klinika za neurologiju KBC Rijeka, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 658 311 
 
Studenti se primaju:
10:00 - 12:00h svakog radnog danaKatedra za neurologiju seže u godinu 1974. kada počinje temeljito preuređenje i nadogradnja Neurološkog odjela Opće bolnice „Braća dr. Sobol“ nakon čega nastaju uvjeti za samostalno prostorno i kadrovsko djelovanje. Brzi razvoj neurološke znanosti uvjetovao je da prijašnji Neurološki odjel Klinike za neuropsihijatriju preraste

u Kliniku za neurologiju. Godine 1977 godine. osnovana je Katedra za neurologiju. Prvi pročelnik Katedre je prof. Petar Ledić. S članovima Katedre sudjeluje u pisanju prvog sveučilišnog udžbenika iz neurologije u Hrvatskoj. Na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 1988. godine. Prof. Severin Milohanić vodi Katedru od 1992. godine do svoje prerane smrti 1996. godine. U to doba obogaćuje se klinička neurofiziologija. Katedru od 1988. do 1992. godine te od 1996. do umirovljenja 2001. godine vodi prof. Juraj Sepčić koji je zaslužan da Katedra dobije svoj prvi nacionalni a kasnije i internacionalni znanstveni projekt. Prof. Ante Jurjević vodi Katedru od 2001. do umirovljenja 2011. godine obogaćujući njenu djelatnost neuroepidemiološkim istraživanjima te radi na usklađivanju nastavnog programa s drugim katedrama u Hrvatskoj i približavanju programa pravilima Bolonjskog procesa. Od veljače 2012. godine Katedru vodi prof. Lidija Tuškan-Mohar.

U dodiplomskoj nastavi, da bi nakon završenog kolegija studenti bili osposobljeni samostalno odlučivati i rješavati kliničke dileme, nastavu se planira bazirati na
učenju konkretnih kliničkih problema. U planu je organiziranje nastave kroz izborne predmete iz područja od posebnog interesa za buduće liječnike te izdavanje nastavnih tekstova, bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.
U poslijediplomskoj nastavi u planu je organiziranje tečaja trajnog usavršavanja neurologa kao i liječnika srodnih struka, a u sklopu doktorskog studija povećati
broj mentorstva za izradu dizertacija.
Znanstvenu djelatnost kao i znanstveno-istraživački rad Katedre nastojat će se pojačati otvaranjem novih znanstvenih projekata. Multidisciplinarnim temama i
projektima omogućiti će se bolje povezivanje s ostalim Katedrama Medicinskog fakulteta, osobito s predkliničkim, što će zasigurno podignuti kvalitetu i intenziviranje znanstveno-istraživačkog rada.

 Pročelnica Katedre za neurologiju

Prof. dr. sc. Lidija Tuškan-Mohar, izvanredni profesor
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Djelatnici:

Prof. dr. sc. Mira Bučuk, izvanredni profesor

Doc. dr. sc. Olivio Perković, docent

Doc. dr. sc. Igor Antončić, docent

Dr. sc. Siniša Dunatov, viši asistent

Doc. dr. sc. Ingrid Škarpa-Prpić, docent

Mr. sc. David Bonifačić, asistent

Matija Sošić, dr.med., asistent

 

 

Nastavna aktivnost:

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina (redovni kolegij Neurologija) - voditelj kolegija  prof. Lidija Tuškan-Mohar

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine (redovni kolegij Neurologija) - voditelj kolegija prof. Mira Bučuk

Izborni predmet: „Život nakon moždanog udara – neurorehabilitacija“ – voditelj prof. Lidija Tuškan-Mohar

Izborni predmet: „Neuromonitoring“ – voditelj doc. Igor Antončić

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Obiteljska medicina  - voditelj kolegija Neurologija  prof. Lidija Tuškan-Mohar
Publikacije djelatnika Katedre publicirane u poslijednjih 10 godina:

Tuškan-Mohar L, Materljan E, Jurjević A, Weiner-Črnja M, Willheim K, Antončić I, Bučuk M, Sepčić J. Epidemiology of primary central nervous system tumors in the Coast and Gorski Kotar County, Croatia, 1977-2000. Tumori 2004; 90(6): 550-555.

Materljan E, Materljan B, Sepčić J, Tuškan-Mohar L, Zamolo G, Erman-Baldini I. Epidemiology of central nervous system tumors in Labin area, Croatia, 1974-2001. Croat Med J 2004; 45(2): 206-212.

Bučuk M, Muzur A, Willheim K, Jurjević A, Tomić Z, Tuškan-Mohar L. Make love to forget: Two cases of transient global amnesia triggered by sexual intercours. Coll Anthropol 2004; 28(2): 899-905.

Bučuk M, Tomić Z, Tuškan-Mohar L, Bonifačić D, Bralić M and Jurjević A. Recurrent transient global amnesia at high altitude. High Altitude medicine˛& biology 2008;9 (3): 239-240.
Jurjević A, Bralić M, Tuškan-Mohar L, Čoklo M and Bosnar A. Trigeminal neuralgia secondary to meningioma of petroclival localization. Coll. Antropol. 2009; 33 (1): 323-325

Tuškan-Mohar L, Legac M, Bralić M and Budiselić B. Spontaneous recanalization of internal carotid artery occlusion. Wien Klin Wochenschr 2010;122:633-636

Šepić Grahovac D, Bajek G, Vitezić D, Tuškan Mohar L, Ružić Bašić A, Grahovac T, Bajek S. Dilemma of antiepileptic drugs withdrawal in symptomatic epilepsy. Coll Antropol 2011;35: 1291-94.

Antončić I, Dunatov S, Bralić M, Perković O, Jurjević A. Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke – our experiences. Collegium Antropol 2011;35 (2):483-6.

Dunatov S, Antončić I, Bralić M, Jurjević A. Intraventricular thrombolysis with rt-PA in patients with intraventricular hemorrhage. Acta Neurologica Scandinavica 2011;124:343-8

Dunatov S, Antončić I, Bralić M. Hemodynamic changes in the posteror cerebral circulation triggered by insufficient sympathetic innervation – Cause of primary intracerebral hemorrhage? Medical Hypotheses 2011;76:668-9.