Informacije o fakultetu

Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemijuPredstojnik
Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing.med.biokem., elektronička pošta  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica
Vesna Topić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
 
 
Studenti se primaju 
kancelarija Zavoda, PON - PET  11 00 - 13 00
 

 
Zavod za kemiju i biokemiju počinje raditi u ljeto 1957., izborom dr.sc. Eugena Cerkovnikova, tadašnjeg redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu, za redovitog profesora kemije i biokemije Medicinskog fakulteta u Rijeci. Godine 1958. prof.dr.sc. E. Cerkovnikov imenovan je za predstojnika Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do 1975. kad odlazi u mirovinu. Za novu predstojnicu imenovana je prof.dr.sc. Vera Gall-Palla, koja na toj dužnosti ostaje do svog umirovljenja 1983. Nakon toga za predstojnicu je imenovana prof.dr.sc. Mladena Kirigin. Prof.dr.sc. Mladena Kirigin ostaje na dužnosti predstojnice Zavoda do svog umirovljenja 1992., kada na tu dužnost stupa prof.dr.sc. Čedomila Milin i ostaje na njoj do svog umirovljenja 2015. Prof.dr.sc. Jadranka Varljen je vršitelj dužnosti predstojnice Zavoda do 2017., kada je za predstojnika Zavoda imenovan prof.dr.sc. Robert Domitrović. 
 
Prof.dr. Eugen Cerkovnikov 1958. okuplja kemičare regije i osniva Hrvatsko kemijsko društvo podružnicu za Rijeku i Istru. Tradicija je održana i nastavlja se do danas. Aktivnost društva proširila se i na Hrvatsku udrugu kemijskih inženjera i tehnologa, Rijeka i Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Rijeka. Danas u prostorijama našeg Zavoda djeluju sva tri društva zajedno.
 
Zavod je značajno preuređen 1994. Uz obnovu instalacija, napravljena je i preraspodjela prostorija čime je Zavod dobio svoju priručnu biblioteku i veći laboratorijski prostor za znanstveno-istraživački rad.
 
Redovita nastava za prve studente upisane u prvu godinu studija Opća medicina iz Kemije (predavanja, seminari i vježbe) počinje 1957., a nastava iz Biokemije počinje u jesen 1958. Od tada do danas otvarani su novi studiji (dentalna medicina, sanitarno inženjerstvo, medicinsko laboratorijska dijagnostika i  tehnološka radiologija) i na svim razinama studiranja (preddiplomski, diplomski, stručni i doktorski studiji) uvodi se i održava nastava iz skupine kemijskih i biokemijskih kolegija.
 
U akademskoj godini 2017/18. uvodi se nastava iz kemije za Studij medicine na engleskom jeziku.

Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 11. rujna 2018. godine donešena je odluka o promjeni naziva Katedre za kemiju i biokemiju u Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju. Novi naziv bolje opisuje poziciju i ulogu Katedre kao ustrojbene jedinice Medicinskog fakulteta u području biomedicine. Također, naziv je usklađen s nazivom srodnih katedri na ostalim medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj.
 


KADROVSKA STRUKTURA:  
 
Predstojnik 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović,dipl.ing.med.biokem., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Zamjenik predstojnika 
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavno osoblje 
 
Prof.dr.sc. Srećko Valić, prof. fizike i kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Branka Blagović,dipl.ing.kem.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Dijana Detel, dr.med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Dalibor Broznić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Jelena Marinić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Lara Batičić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Mirna Petković Didović, dipl.ing.kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Damir Klepac, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc.Sunčica Buljević, dipl.san.ing., poslijedoktorand, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Iva Potočnjak, mag.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Vukelić, dipl.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
 
Nenastavno  osoblje 
 
Vesna Topić, tajnica Zavoda, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hrvoje Križan, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Roberta Ogrizović, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ana-Maria Blečić, mag.san.ing., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolores Kovačić, kemijski tehničar
Ružica Arsenić, spremačica
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST
 

Sveučilišni studiji
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
Medicinska kemija i biokemija I  – obvezni kolegij  –  izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Biokemija II - obvezni kolegij  – prof.dr.sc. Robert Domitrović
Oksidacijski stres i antioksidansi - izborni kolegij  – prof.dr.sc. Robert Domitrović
Prehrana izvor zdravlja i bolesti - izborni kolegij  – doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English
Medical Chemistry and Biochemistry I – compulsory course - Branka Blagović, PhD, Full Professor 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Kemija - obvezni kolegij  – doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar
Biokemija - obvezni kolegij  – doc.dr.sc. Dijana Detel
Uvod u dentalne materijale – izborni kolegij – doc.dr.sc. Mirna Petković Didović.
 
Preddiplomski sveučilišni studij  SANITARNO INŽENJERSTVO
Opća i anorganska kemija -  obvezni kolegij  –  prof.dr.sc. Branka Blagović
Organska kemija  - obvezni kolegij  – doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.preh.teh.
Fizička kemija - obvezni kolegij  – prof.dr.sc. Srećko Valić
Analitička kemija  - obvezni kolegij  –  doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Biokemija - obvezni kolegij  – doc.dr.sc. Jelena Marinić
Instrumentalne metode - obvezni kolegij  –  doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Metali u biološkim procesima - izborni kolegij  –  izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Toksikologija hrane i prehrane - izborni kolegij  –  doc.dr.sc. Jelena Marinić
 
Diplomski sveučilišni studij  SANITARNO INŽENJERSTVO
Prehrana i zdravlja - obvezni kolegij  – doc.dr.sc. Dijana Detel
Napredna primjena računala u ekosustavima - izborni kolegij  –  doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Odabrana poglavlja kemije polimera - izborni kolegij  – prof.dr.sc. Srećko Valić
Kvasac kao modelni organizam - izborni kolegij  – prof.dr.sc. Branka Blagović
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij BIOMEDICINA
Uzorkovanje i priprema uzoraka - izborni kolegij  - doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Separacijske tehnike I -  izborni kolegij  - izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Separacijske tehnike II – elektrostatička i elektrodinamička razdvajanja  -  izborni kolegij  –  doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Poremećaji u metabolizmu lipida i lipoproteina - izborni kolegij  - doc.dr.sc. Dijana Detel
Slobodni radikali u biologiji i medicini - izborni premet  - doc.dr.sc. Jelena Marinić
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
Matematičko i računalno modeliranje u ekološkim sustavima  –  obvezni kolegij  - doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Mehanizmi hepatoprotektivnog učinka  fitokemikalija – izborni kolegij  - prof.dr.sc. Robert Domitrović
Uzorkovanje i priprava uzoraka za kemijsku analizu - izborni kolegij  - doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Elektroforetske tehnike u istraživanju proteoma – izborni kolegij  - izv.prof.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Primjena tekućinske kromatografije u analizi pesticida – izborni kolegij  - izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Kromatografske metode u izučavanju bioloških membrana - izborni kolegij  - prof.dr.sc. Branka Blagović
Sinteza i karakterizacija polimernih materijala - izborni kolegij  - prof.dr.sc. Srećko Valić
Primjena polimera u pakiranju hrane - izborni kolegij  - prof.dr.sc. Srećko Valić
Primjena polimernih materijala u medicini - izborni kolegij  - prof.dr.sc. Srećko Valić
 
 
Nastavnici Katedre voditelji su sljedećih kolegija koji se odvijaju na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci 
 
STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA
Laboratorijska dijagnostika – obvezni kolegij - prof.dr.sc. Robert Domitrović
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM
Crijevna mikrobiota  – obvezni kolegij -  doc.dr.sc. Jelena Marinić
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – MANAGEMENT U SESTRINSTVU 
Dijetetičke metode i pravilna prehrana – izborni kolegij – doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
Moć prehrane – izborni kolegij – doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
Dijetetičke metode i pravilna prehrana – izborni kolegij – doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST:

Aktualni znanstveni projekti
 
Znanstveno-istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci
 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović
Projekt 824.10.1224 - Interakcija fitokemikalija i lijekova in vivo:  modulacija nefrotoksičnosti cisplatina
 
Prof.dr.sc. Srećko Valić
Projekt 837.10.1337 - Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula 
 
Prof.dr.sc. Branka Blagović
Projekt 813.10.1113 - Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima
 
Doc.dr.sc. Dijana Detel
Projekt 826.10.1226 - Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima 
Popis najvažnijih publikacija u periodu 2012. – 2017. (JCR Impact Factor)
 
Potočnjak, Iva; Broznić, Dalibor; Kindl, Marija; Kropek, Matija; Vladimir-Knežević, Sanda; Domitrović, Robert. Stevia and stevioside protect against cisplatin nephrotoxicity through inhibition of ERK1/2, STAT3, and NF-κB activation. Food and Chemical Toxicology 107 (2017) 215-225. (IF=3.778, Q1)
 
Batičić Pučar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka. Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice. Wound Repair and Regeneration 25 (2017) 25-40. (IF=3.041, Q1)
 
Domitrović, Robert; Potočnjak, Iva. A comprehensive overview of hepatoprotective natural compounds  mechanism of action and clinical perspectives. Archives of Toxicology 90 (2016) 39-79. (IF=5.901, Q1)
 
Petrova, Svetlana; Klepac, Damir; Konefał, Rafał; Kereïche, Sami; Kováčik, Lubomír; Filippov, Sergey K. Synthesis and solution properties of PCL-b-PHPMA diblock copolymers containing stable nitroxyl radicals. Macromolecules 49 (2016), 5407-5417. (IF=5.835, Q1)
 
Marinić, Jelena; Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila. Preexposure to olive oil polyphenols extract increases oxidative load and improves liver mass restoration after hepatectomy in mice via stress-sensitive genes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016) 1-14. (IF=4.593, Q1)       
 
Potočnjak, Iva; Škoda, Marko; Pernjak-Pugel, Ester; Pavletić Peršić, Martina; Domitrović, Robert. Oral administration of oleuropein attenuates cisplatin-induced acute renal injury in mice through inhibition of ERK signaling. Molecular Nutrition & Food Research 60 (2016) 530-541. (IF=4,323; Q1)
 
Potočnjak, Iva; Domitrović, Robert. Carvacrol attenuates acute kidney injury induced by cisplatin through suppression of ERK and PI3K/Akt activation. Food and Chemical Toxicology 98 (2016) 251-261. (IF=3.778, Q1)
 
Detel, Dijana; Buljevic, Sunčica; Batičić Pučar, Lara; Kučić, Natalia; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka. Influence of CD26/dipeptidyl peptidase IV deficiency on immunophenotypic changes during colitis development and resolution. Journal of Physiology and Biochemistry 72 (2016) 405-419. (IF=2.444, Q2)
 
Čulić, Ognjen; Cordero, Mario D.; Žanić- Grubišić, Tihana; Somborac-Bačura, Anita; Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka; Barišić, Karmela. Serum activities of adenosine deaminase, dipeptidyl peptidase IV and prolyl endopeptidase in patients with fibromyalgia  diagnostic implications. Clinical Rheumatology 35 (2016) 2565-2571. (IF=2.365, Q3).
 
Grubić Kezele, Tanja; Blagojević Zagorac, Gordana; Jakovac, Hrvoje; Domitrović, Robert; Radošević-Stašić, Biserka. Hippocampal expressions of metallothionein I/II and glycoprotein 96 in EAE-prone and EAE-resistant strains of rats. Histology and Histopathology 32 (2016) 137-151. (IF=2.025, Q2)
 
Domitrović, Robert; Rashed, Khaled; Vladimir- Knežević, Sanda; Cvijanović, Olga; Škoda, Marko; Višnić, Alenka. Myricitrin exhibits antioxidant, antiinflammatory and antifibrotic activity in carbon tetrachloride-intoxicated mice. Chemico-Biological Interactions 230 (2015) 21-29. (IF=2.618, Q2)
 
Domitrović, Robert; Cvijanović, Olga; Šušnić, Vesna; Katalinić, Nataša. Renoprotective mechanisms of chlorogenic acid in cisplatin-induced kidney injury. Toxicology 324 (2014) 98-107. (IF=3.621, Q1)
 
Domitrović, Robert; Potočnjak, Iva; Crnčević- Orlić, Željka; Škoda, Marko. Nephroprotective activities of rosmarinic acid against cisplatin-induced kidney injury in mice. Food and Chemical Toxicology 66 (2014) 321-328. (IF=2.895, Q1)
 
Rashed, Khaled; Potočnjak, Iva; Giacometti, Jasminka; Škoda, Marko; Domitrović, Robert. Terminalia bellerica aerial parts ethyl acetate extract exhibits antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic activity in carbon tetrachloride- intoxicated mice. Journal of Functional Foods 8 (2014) 319-330. (IF=3.574, Q1)
 
Domitrović, Robert; Cvijanović, Olga; Pernjak Pugel, Ester; Blagojević Zagorac, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Škoda, Marko. Luteolin ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity in mice through inhibition of platinum accumulation, inflammation and apoptosis in the kidney. Toxicology 310 (2013) 115-123. (IF=3.745, Q1)
 
Malenica Staver, Mladenka; Ratkaj, Ivana; Broznić, Dalibor; Jerković, Igor; Marijanović, Zvonimir; Željezić, Davor; Kraljević Pavelić, Sandra. Bioactivity of Satureja montana L. honey extracts and their profile screening. RSC Advances 4 (2014) 47329-47340. (IF=3.108, Q2)
 
John, Jacob; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna;  Raju, K.V.S.N.; Pius, Anitha; Andreis, Mladen; Valić, Srećko; Thomas, Sabu. Relaxations and chain dynamics of sequential full interpenetrating polymer networks based on natural rubber and poly(methyl methacrylate). Polymer International 63 (2014), 1427-1438. (IF=2.409, Q1)
 
Domitrović, Robert; Cvijanović, Olga; Pernjak- Pugel, Ester; Škoda, Marko; Mikelić, Lorena; Crnčević-Orlić, Željka. Berberine exerts nephroprotective effect against cisplatin-induced kidney damage through inhibition of oxidative/nitrosative stress, inflammation, autophagy and apoptosis. Food and Chemical Toxicology 62 (2013) 397-406. (IF=2.610, Q1)
 
Grebić, Damir; Tota, Marin; Jakovac, Hrvoje; Broznić, Dalibor; Marinić, Jelena; Čanadi, Gordana; Milin, Čedomila; Radošević-Stašić, Biserka. Metallothioneins and trace elements dyshomeostasis induced by exposure to gasoline vapor in mice. Histology and Histopathology 29 (2014) 407-416. (IF=2.096, Q2)
 
Domitrović, Robert; Škoda, Marko; Vasiljev Marchesi, Vanja; Cvijanović, Olga; Pernjak Pugel, Ester; Bival Štefan, Maja. Rosmarinic acid ameliorates acute liver damage and fibrogenesis in carbon tetrachloride-intoxicated mice. Food and Chemical Toxicology 51 (2013) 370-378. (IF=2.610, Q1)
 
Klepac,Damir; Ščetar, Mario; Kurek, Mia; Mallon, Peter E.; Luyt, Andriaan S.; Galić, Kata; Valić, Srećko. Oxygen permeability, electron spin resonance, differential scanning calorimetry and positron annihilation lifetime spectroscopy studies of uniaxially deformed linear low-density polyethylene film. Polymer International 62 (2013) 474-481. (IF=2.247, Q1)
 
Domitrović, Robert; Jakovac, Hrvoje; Vasiljev Marchesi, Vanja; Šain, Ivana; Romić, Željko; Rahelić, Dario. Preventive and therapeutic effects of oleuropein against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice. Pharmacological Research 65 (2012) 451-464. (IF=4.436, Q1)
 
Domitrović, Robert; Jakovac, Hrvoje; Vasiljev Marchesi, Vanja; Vladimir-Knežević, Sanda; Cvijanović, Olga; Tadić, Žarko; Romić, Željko; Rahelić, Dario. Differential hepatoprotective mechanisms of rutin and quercetin in carbon tetrachloride-intoxicated BALB/cN mice. Acta Pharmacologica Sinica 33 (2012) 1260-1270. (IF=2.354, Q2)
 
Detel, Dijana; Pernjak Pugel, Ester; Batičić Pučar, Lara; Buljević, Sunčica; Varljen, Jadranka. Development and resolution of colitis in mice with target deletion of dipeptidyl peptidase IV. Experimental Physiology 97 (2012) 486-496. (IF=2.790, Q2)
 
Somborac Bačura, Anita; Buljević, Sunčica; Rumora, Lada; Čulić, Ognjen; Detel, Dijana; Pancirov, Dolores; Popović-Grle, Sanja; Varljen, Jadranka; Čepelak, Ivana; Žanić Grubišić, Tihana. Decreased soluble dipeptidyl peptidase IV activity as a potential serum biomarker for COPD.  Clinical Biochemistry 45 (2012) 1245-1250. (IF=2.450,  Q1)
 
 
 
.