Informacije za studente

Zavod za kemiju i biokemijuVršitelj dužnosti pročelnice
Dr. sc. Jadranka Varljen,  redoviti profesor u trajnom zvanju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica
Vesna Topić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  
Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
 
Studenti se primaju:
kancelarija Zavoda, PON - PET: 11:00 - 13:00
 


Zavod za kemiju i biokemiju počinje postojati - raditi u ljeto 1957. izborom dr.sc. Eugena Cerkovnikova, tadašnjeg redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu, za redovitog profesora kemije i biokemije Medicinskog fakulteta u Rijeci. Godine 1958. prof.dr.sc. E. Cerkovnikov imenovan je za predstojnika Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do 1. listopada 1975. kad odlazi u mirovinu. Za novu predstojnicu 1975. imenovana je prof.dr.sc. Vera Gall-Palla, koja na toj dužnosti ostaje do svog umirovljenja 01.10.1983. Nakon toga za novu je predstojnicu imenovana prof.dr.sc. Mladena Kirigin. Prof.dr.sc. Mladena Kirigin ostaje na dužnosti predstojnika Zavoda do svog umirovljenja 01. rujna 1992., kada stupa na dužnost sadašnja predstojnica Zavoda prof.dr.sc. Čedomila Milin.

 
Zavod je značajno preuređen 1994. godine. Uz obnovu instalacija, napravljena je i preraspodjela prostorija čime je Zavod dobio svoju priručnu biblioteku i veći laboratorijski prostor za znanstveno-istraživački rad.
Redovita nastava za prve studente upisane u prvu godinu studija Opća medicina iz Kemije (predavanja, seminari i vježbe) počinje 1957., a nastava iz Biokemije počinje u jesen godine l958.
 
Tijekom proteklog vremena otvarani su novi studiji (dentalna medicina, sanitarno inženjerstvo, medicinsko laboratorijska dijagnostika i  tehnološka radiologija) i na svim razinama studiranja (preddiplomski, diplomski, stručni i doktorski studiji) svima uvodimo i održavamo nastavu iz grupe kemijskih i biokemijskih predmeta.
 
Kvaliteta nastave je bila i mora ostati prioritet katedre/zavoda. Strateški cilj razvoja je vezan  uz kadrove kojim treba omogućiti znanstveno i nastavno napredovanje, ali i zapošljavanje novih znanstvenika-nastavnika. Postojeću znanstvenu djelatnost Zavoda moramo razvijati i oplemeniti  dobivanjem novih znanstvenih projekata financiranih od našeg Ministarstva i/ili domaćih Zaklada, ali i od međunarodnih institucija, te organiziranjem stručnog usavršavanja mladih kadrova u  renomiranim međunarodnim znanstvenim institucijama.

Katedra bi trebala osuvremeniti postojeće, ali i  dobiti nove laboratorijske prostore za održavanje nastave (Analitička kemija I i II.), i razvoj znanstvenih istraživanja.   

 


KADROVSKA STRUKTURA:  

Pročelnik:
 
vršitelj dužnosti pročelnice Prof.dr.sc. Jadranka Varljen,dipl.ing.kemije, redoviti profesor u trajnom zvanju, 
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Nastavno osoblje
 
Prof.dr.sc. Robert Domitrović,dipl.ing.med.biokem., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
osobne stranice: http://arhiva.medri.uniri.hr/~robertd/
Prof.dr.sc. Srećko Valić, prof. kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Branka Blagović,dipl.ing.kem.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.bioteh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Dijana Detel, dr.med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Dalibor Broznić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Jelena Marinić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Mirna Petković Didović, dipl.ing.kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc. Damir Klepac, dipl.san.ing., znanstveni novak – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc.Sunčica Buljević, dipl.san.ing., znanstveni novak – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Iva Potočnjak, mag.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Vukelić, dipl.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Nenastavno  osoblje:
Vesna Topić, tajnica Zavoda, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hrvoje Križan, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ogrizović Roberta, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Ana-Maria Arsenić, mag.san.ing., viši kemijski tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolores Kovačić, kemijski tehničar
Ružica Arsenić, spremačica
 


NASTAVNA AKTIVNOST:

Na Zavodu za kemiju i biokemiju odvijaju se sljedeći kolegiji:


Medicina

Medicinska kemija i biokemija I – redovni kolegij – voditelj kolegija: prof.dr.sc. Jasminka Rupčić
Biokemija II – redovni kolegij – voditelj kolegija: prof.dr.sc. Čedomila Milin
Oksidacijski stres i antioksidansi - izborni predmet - voditelj kolegija: prof.dr.sc. Robert Domitrović
Prehrana izvor zdravlja i bolesti - izborni predmet  - voditelj kolegija: prof.dr.sc Jadranka Varljen

Dentalna medicina

Kemija – redovni kolegij – voditelj kolegija: prof.dr.sc. Čedomila Milin
Biokemija – redovni kolegij – voditelj kolegija: prof.dr.sc Jadranka Varljen

 ZNANSTVENA AKTIVNOST:


Znanstvenoistraživački projekti od 2002. do 2006.


- Nutritivni učinci biljnih ulja na proces regeneracije jetre, broj 0062002, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Čedomila Milin

- Uloga CD26 molekule u patološkim i fiziološkim procesima, broj 0062045, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Jadranka Varljen

- Orjentacijska dinamika u makromolekulnim sustavima, broj 0062070, glavni istraživač: Doc.dr.sc. Srećko Valić


Tehnologijsko istraživačko razvojni projekt od 2002. do 2006.

- Utjecaj sastava membranskih lipida na fermentaciju sposobnosti pivskog kvasca” broj TP-079/2001, glavni istraživač: Doc.dr.sc. Branka Blagović
 Znanstvenoistraživački projekti od 2007.

- Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva, broj 062-0621341-0061, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Čedomila Milin

- Uloga dipeptidil-peptidaze IV (CD26/DPP IV) u kroničnim bolestima, broj 062-0061245-0213, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Jadranka Varljen

- Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre, broj 062-0000000-0221, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Jasminka Giacometti

- Aktivni sastojci ljekovitog bilja u terapiji fibroze jetre, broj 062-0000000-3554, glavni istraživač:  Prof.dr.sc. Robert Domitrović

- Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekule, broj 062-0000000-3209, glavni istraživač: Prof.dr.sc. Srećko Valić
 Popis deset (10) najvažnijih publikacija publiciranih u poslijednjih deset (10) godina:

- Milin, Čedomila; Tota, Marin; Domitrovic, Robert; Pantovic, Radojka; Giacometti, Jasminka; Cuk, Mira; Mrakovcic-Šutic, Ines; Jakovac, Hrvoje; Radoševic-Stašic, Biserka.
Olive and corn-oil enriched diets as modulators of mineral content in submandibular gland during liver regeneration. // Croatica chemica acta. 78 (2005) , 3; 441-446

- Pantovic, Radojka; Draganic, Pero; Erakovic, Vesna; Blagovic, Branka; Milin, Cedomila; Simonic, Ante.
Effect of indomethacin on motoric activity and free fatty acid level after experimental spinal cord injury. // Spinal cord. 43 (2005) , 9; 519-526

- Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir.
Lipid analysis of the plasma membrane and mitochondria of brewer's yeast // Folia microbiologica. 50 (2005), 1; 24-30.

- Domitrović R, Jakovac H, Tomac J, Šain I.
Liver fibrosis in mice induced by carbon tetrachloride and its reversion by luteolin. // Toxicol. Appl. Pharmacol. 2009, 241:311-321.

- John, J., Klepac, Damir; Didović, Mirna; Sandesh, C.J; Liu Y; Raju K.V.S.N:  Pius A; Valić, Srećko; Thomas S.:
Main chain and segmental dynamics of semi interpenetrating based on polyisoprene and poly(methyl methacrylate) // Polymer 51(11):2390-2402, 2010.

- Rupčić, Jasminka; Čanadi Jurešić, Gordana.
Influence of stressful fermentation conditions on neutral lipids of a Saccharomyces cerevisiae brewing strain.// World journal of microbiology & biotechnology. 26 (2010) , 7; 1331-1336

- Tota, Marin; Jakovac, Hrvoje; Grebic, Damir; Marinic, Jelena; Broznic, Dalibor; Canadi-Jurešic,Gordana; Milin, Cedomila; Radoševic-Stašic, Biserka.
Kinetics of tissue iron in experimental autoimmune encephalomyelitis in rats. // Biological trace element research. 143 (2011) , 1; 332-343

- Batičić, Lara;  Detel, Dijana; Kučić, Natalija; Buljević Sunčica, Pernjak Pugel Ester and Varljen Jadranka:
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-Induced Model of Colitis in Mice // Journal of Cellular Biochemistry 112:3322–3333 (2011)

- Detel, Dijana; Pernjak Pugel, Ester; Batičić Pučar, Lara;  Buljević, Sunčica  and  Varljen, Jadranka.: 
Development and resolution of colitis in mice with target deletion of dipeptidyl peptidase IV  //
Exp Physiol 97.4 (2012) pp 486–496

- Broznić, Dalibor; Milin, Čedomila.
Effects of Temperature on Sorption-Desorption Processes of Imidacloprid in Soils of Croatian Coastal Regions //  Journal of Environmental Science and Health. Part B. 47 (2012) , 8; 779-794

 Zavod za kemiju i biokemiju uspostavio je suradnju s znanstvenicima u zemlji i inozemstvu i aktivna suradnja rezultira znanstvenim radovima i razmjenom iskustva. Obranjeni magistarski radovi i doktorske disertacije članova Zavoda su rezultat rada na znanstvenim projektima.

18. siječnja 1958. tadašnji predstojnik prof.dr. Eugen Cerkovnikov  okuplja kemičare regije i osniva Hrvatsko kemijsko društvo podružnicu za Rijeku i Istru.  Tradicija je održana i nastavlja se do danas. Aktivnost društva proširila se i na Hrvatsku udrugu kemijskih inženjera i tehnologa, Rijeka i Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Rijeka.

Članovi Zavoda su aktivno sudjelovali u organizaciji i svojim radom doprinijeli uspješnom održavanju brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova iz područja kemije, biokemije i molekularne biologije.
Višegodišnjim trudom i ulaganjem u znanstveno-stručnu edukaciju kadrova i nabavku potrebne opreme Zavod je ovlaštenjem za rad Ministarstava regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva postao ovlašteni znanstveni laboratorij.

Predstojnica prof.dr.sc. Čedomila Milin dobitnica je Godišnje nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanost u akademskoj godini 2009./2010. za znanstveno područje: Biomedicinske i biotehničke znanosti.
 Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa Rijeka

Ubrzo nakon osnivanja Zavoda za kemiju i biokemiju, već 18. siječnja 1958. ondašnji predstojnik prof.dr. Eugen Cerkovnikov u želji da okupi kemičare regije osniva Hrvatsko kemijsko društvo podružnicu za Rijeku i Istru.

Aktivnost društva očitavala se u održavanju predavanja eminentnih znanstvenika iz zemlje i svijeta od kojih posebno ističemo posjet našeg nobelovca - kemičara prof.dr.sc. Lavoslava Ružičke u jesen 1963. godine.

Tradicija je održana i nastavlja se. Do danas je održano više od 350 predavanja-kolokvija, a aktivnost društva proširili smo i na Hrvatsku udrugu kemijskih inženjera i tehnologa, sekcija za Rijeku i Istru i Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Rijeka. Tako da danas u prostorijama našeg Zavoda djeluju sva tri društva zajedno i broje oko 100 članova.

Kolokviji Udruge su otvorenog tipa, te se uz prisutnost članova uže struke na predavanjima zatekne i veći broj studenata Medicinskog fakulteta i nastavnog osoblja, jer predavači nastoje da teme svog specijalističkog područja iznesu u kraćem predavanju na znanstveno-popularan način. Svako predavanje završi diskusijom i dodatnim informacijama predavača o svojim spoznajama.