Informacije za studente

Zavod za kemiju i biokemijuPredstojnik
Prof.dr.sc. Robert Domitrović, dipl.ing.med.biokem., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Tajnica
Vesna Topić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
 
Studenti se primaju:
kancelarija Zavoda, PON - PET: 11:00 - 13:00
 


Zavod za kemiju i biokemiju počinje raditi u ljeto 1957., izborom dr.sc. Eugena Cerkovnikova, tadašnjeg redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu, za redovitog profesora kemije i biokemije Medicinskog fakulteta u Rijeci. Godine 1958. prof.dr.sc. E. Cerkovnikov imenovan je za predstojnika Zavoda, na kojoj dužnosti ostaje do 1975. kad odlazi u mirovinu. Za novu predstojnicu imenovana je prof.dr.sc. Vera Gall-Palla, koja na toj dužnosti ostaje do svog umirovljenja
1983. Nakon toga za predstojnicu je imenovana prof.dr.sc. Mladena Kirigin. Prof.dr.sc. Mladena Kirigin ostaje na dužnosti predstojnice Zavoda do svog umirovljenja 1992., kada na tu dužnost stupa prof.dr.sc. Čedomila Milin i ostaje na njoj do svog umirovljenja 2015. Prof.dr.sc. Jadranka Varljen je vršitelj dužnosti predstojnice Zavoda do 2017., kada je za predstojnika Zavoda imenovan prof.dr.sc. Robert Domitrović.
1958. tadašnji predstojnik prof.dr. Eugen Cerkovnikov okuplja kemičare regije i osniva Hrvatsko kemijsko društvo podružnicu za Rijeku i Istru. Tradicija je održana i nastavlja se do danas. Aktivnost društva proširila se i na Hrvatsku udrugu kemijskih inženjera i tehnologa, Rijeka i Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Rijeka Danas u prostorijama našeg Zavoda djeluju sva tri društva zajedno.

Zavod je značajno preuređen 1994. godine. Uz obnovu instalacija, napravljena je i preraspodjela prostorija čime je Zavod dobio svoju priručnu biblioteku i veći laboratorijski prostor za znanstveno-istraživački rad.
Redovita nastava za prve studente upisane u prvu godinu studija Opća medicina iz Kemije (predavanja, seminari i vježbe) počinje 1957., a nastava iz Biokemije počinje u jesen godine 1958. Od tada do danas  otvarani su novi studiji (dentalna medicina, sanitarno inženjerstvo, medicinsko laboratorijska dijagnostika i  tehnološka radiologija) i na svim razinama studiranja (preddiplomski, diplomski, stručni i doktorski studiji) svima se uvodi i održava nastava iz skupine kemijskih i biokemijskih kolegija.
 
U akademskoj godini 2017.-2018. uvodi se nastava iz kemije za Studij medicine na engleskom jeziku.
 


KADROVSKA STRUKTURA:  
 
Predstojnik:
Prof.dr.sc. Robert Domitrović,dipl.ing.med.biokem., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik predstojnika:
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nastavno osoblje
Prof.dr.sc. Srećko Valić, prof. kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prof.dr.sc. Branka Blagović,dipl.ing.kem.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Marin Tota, mr.ph., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.dr.sc. Gordana Čanadi Jurešić, dipl.ing.bioteh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Dijana Detel, dr.med., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Dalibor Broznić, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Jelena Marinić, dipl.ing.preh.teh., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Mirna Petković Didović, dipl.ing.kemije, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Damir Klepac, dipl.san.ing., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr.sc.Sunčica Buljević, dipl.san.ing., poslijedoktorand, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Potočnjak, mag.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Vukelić, dipl.san.ing. – asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nenastavno  osoblje:
Vesna Topić, tajnica Zavoda, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hrvoje Križan, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ogrizović Roberta, mag.med.lab.diagn., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana-Maria Blečić, mag.san.ing., viši tehničar, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dolores Kovačić, kemijski tehničar
Ružica Arsenić, spremačica
 


NASTAVNA AKTIVNOST:

Sveučilišni studiji
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
 
Medicinska kemija i biokemija I - redovni predmet – voditelj predmeta: izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Biokemija II - redovni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Robert Domitrović
Oksidacijski stres i antioksidansi - izborni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Robert Domitrović
Prehrana izvor zdravlja i bolesti - izborni predmet  – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English
Medical Chemistry and Biochemistry I – Course coordinator:  Branka Blagović, PhD, Full Professor
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Kemija - redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar
Biokemija - redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Dijana Detel

 
Preddiplomski sveučilišni studij  SANITARNO INŽENJERSTVO
 
Opća i anorganska kemija -  redovni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Branka Blagović
Organska kemija  - redovni predmet – voditelj predmeta: izv.doc.dr.sc Gordana Čanadi Jurešić
Fizička kemija - redovni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Srećko Valić
Analitička kemija  - redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Biokemija - redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Jelena Marinić
Instrumentalne metode - redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Metali u biološkim procesima - izborni predmet – voditelj predmeta: izv.prof.dr.sc. Marin Tota
Toksikologija hrane i prehrane - izborni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Jelena Marinić

 
Diplomski sveučilišni studij  SANITARNO INŽENJERSTVO
Prehrana i zdravlja -  redovni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Dijana Detel
Napredna primjena računala u ekosustavima - izborni predmet – voditelj predmeta: doc.dr.sc. Dalibor Broznić
Odabrana poglavlja kemije polimera - izborni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Srećko Valić
Kvasac kao modelni organizam - izborni predmet – voditelj predmeta: prof.dr.sc. Branka Blagović


 


ZNANSTVENA AKTIVNOST:

Aktualni znanstveni projekti
Znanstveno-istraživačke potpore Sveučilišta u Rijeci

Prof.dr.sc. Robert Domitrović
Projekt 824.10.1224 - Interakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Prof.dr.sc. Srećko Valić
Projekt 837.10.1337 - Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula 

Prof.dr.sc. Branka Blagović
Projekt 813.10.1113 - Čimbenici rizika izloženosti neonikinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Doc.dr.sc. Dijana Detel
Projekt 826.10.1226 - Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima