Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologijuPredstojnik
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica
Maja Medaković, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 150, fax: +385 (0)51 675 699

 Zavod za fiziologiju utemeljili su 1955. godine Nikša Allegretti i Ljubomir Božović, profesori zagrebačkog Medicinskoga fakulteta, a profesor Božović izabran je za prvog honorarnog nastavnika i v.d. predstojnika. Nastava iz Fiziologije započinje školske godine 1958./59. Prvi stalni nastavnici u Zavodu bili su Daniel Rukavina (1962.), te Predrag Eberhardt (1963.).

U razdoblju 1962.–1964. uređen je prostor za uzgoj laboratorijskih glodavaca i laboratorij za endokrinološka istraživanja, te stvoreni uvjeti za cjelovitu organizaciju Zavoda kao znanstveno-nastavne jedinice i osuvremenjivanje nastave kroz uvođenje "multiple choice" testova. Profesor Nikša Allegretti vrši dužnost predstojnika 1964., a od 1965. predstojnik Zavoda je profesor Šime Vlahović, pod čijim vodstvom započinju  temeljna  imunološka istraživanja. Suradnja s kirurškim timom profesora Vinka Frančiškovića pridonijela je razvoju kliničke transplantacije organa u Rijeci i rezultira prvom transplantacijom bubrega u Jugoslaviji (1971).

Izborom profesora Daniela Rukavine (1977.-2000.) za predstojnika, Zavod prerasta u Zavod za fiziologiju i imunologiju, te slijedi njegova reforma i nekoliko značajnih rekonstrukcija. Početkom osamdesetih godina uvode se tehnike celularne, a početkom devedesetih i tehnike molekularne imunologije, što je u nekoliko ciklusa zahtijevalo preuređivanje i prilagodbu laboratorija.  

Nastava iz Patološke fiziologije povjerava se (1979/80.) profesorici Biserki Radošević-Stašić, kada i nastaje Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju. Profesorica Radošević-Stašić (1986.-1995. i 2001.-2008.) i profesor Rukavina (1995.-2000.) izmjenjuju se na dužnosti pročelnika Katedre. Od 2009. godine predstojnik Zavoda i pročelnik Katedre je profesor Pero Lučin.

Djelatnici Zavoda izvode preko 30 redovitih i izbornih kolegija, te kontinuirano rade na razvijanju nastave i učenju fiziologije, imunologije, neurofiziologije i patofiziologije. Transparentnost i otvorenost prema studentima, kontinuirani prijenos znanja i praćenje studentskih postignuća temeljna su vrijednost koja se trajno izgrađuje na Zavodu od njegova osnivanja. Veliki portfelj istraživačkih aktivnosti i stalni razvoj istraživanja rezultirali su velikim brojem znanstvenih projekata koji su se provodili i provode na Zavodu, s preko 300 objavljenih radova u međunarodnim časopisima, širokom međunarodnom suradnjom, te preko 90 obranjenih magisterija i doktorata.

 
KADROVSKA STRUKTURA:

 
Djelatnici i suradnici
 
Predstojnik Zavoda
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 
Zamjenica Predstojnika
Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 
Akademik Daniel Rukavina, dr. med., Profesor Emeritus, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,
 
Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić, dr. med., Profesor Emeritus, e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Damir Muhvić, dr. med., redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević, dipl. ing. kemije, redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
The role of progesterone in reproductive and non-reproductive tissues, http://www.medri.uniri.hr/hr/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=653
Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan, dr. med., redoviti profesor u trajnom zvanju, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, dr. med., redoviti profesor,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Gordana Laškarin, dr. med., redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Prof. dr. sc. Natalia Kučić, dr. med., redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv. prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić, dipl. ing. biol., izvanredni profesor, , e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr.med., izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Izv. prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, dr. med., izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Doc. dr. sc. Tanja Grubić Kezele, dr. med., docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Tamara Gulić, mag. biol., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Dr. sc. Sandra Šućurović, mag. biol. mol., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med., poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Ljerka Karleuša, dipl. ing. bioteh., znanstveni novak, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Valentino Pavišić, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Natalia Jug, mag. pharm. inv., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Silvija Lukanović Jurić, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Marina Marcelić, mag. pharm. inv., znanstveni novak, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Valentino Rački, dr. med., asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nenastavno osoblje
 
Maja Medaković, administrativna tajnica Zavoda , e-mail: maja.medaković@medri.uniri.hr
Ksenija Tulić, med. lab. ing., viši laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Tatjana Daka, med. lab. ing., viši laborant
Tihana Vujnović, laborant
Igor Štimac, dipl. san. ing., laborant
Mirjana Jotanović, tehnički suradnik
Marina Vaccaro, spremačica
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST

Svi podatci o kolegijima, nastavni sadržaji, sve obavijesti, najave, rezultati ispita, te redovna komunikacija sa studentima nalaze se na portalu Zavoda:
http://sp.medri.hr

User name i lozinka nalaze se na oglasnoj ploči Fakulteta.

 

SVEUČILIŠNI STUDIJI:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICNA

Fiziologija i patofiziologija I (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Fiziologija i patofiziologija II (Prof. dr. sc Jagoda Ravlić-Gulan)

Fiziologija i patofiziologija III (Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)

Imunologija (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)

Neurofiziologija (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)

Izborni kolegiji

Stanični i molekularni mehanizmi u zdravlju i bolesti (Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević)

Sportska fiziologija  (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Autoimune bolesti-patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji  (Prof. dr. sc Jagoda Ravlić-Gulan)

Receptorski mehanizmi u patogenezi upale i septičkog šoka (Prof. dr. sc. Damir Muhvić)

Prikaz kliničkih slučajeva u imunologiji (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)

Endocitoza proteina  (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)

Patogeneza toplinskih ozljeda  (Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Imunofiziologija i imunopatofiziologija trudnoće  (Prof. dr. sc. Gordana Laškarin)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICNA

Fiziologija i patofiziologija I (Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević)

Fiziologija i patofiziologija II (Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac)

Fiziologija i patofiziologija III (Prof. dr. sc. Damir Muhvić)

Imunologija (Prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić)

Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO

Fiziologija s patofiziologijom  (Doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac)

Izborni kolegij

Osnove imunologije (Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)

Kolegiji na poslijediplomskim doktorskim studijima

BIOMEDICNA

Transport i razgradnja proteina (Prof. dr. sc. Pero Lučin)

Imunološke laboratorijske metode - izborni (Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)

Uloga NKT stanica u tumorskoj imunologiji i autoimunim bolestima i regeneraciji (I. Mrakovčić-Šutić)

Imunopatogeneza dijabetes mellitus tipa I (I. Mrakovčić-Šutić)

Uloga steroidnih hormona u regulaciji genskog izražavanja u normalnom razvoju i karcinogenezi (B. Mulac Jeričević)

Molekularni mehanizmi u patogenezi septičkog šoka (D. Muhvić)

ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO

Osnove imunologije (Prof. dr. sc. Gordana Laškarin i prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Osnove primjenjive imunologije (Prof. dr. sc. Natalia Kučić)

Imunodijagnostika i molekularna dijagnostika od teorije do prakse (B. Mulac Jeričević)

Čimbenici okoliša i imunološki poremećaji (Mrakovčić-Šutić I.)

 

Nastavnici Katedre voditelji su sljedećih kolegija koji se odvijaju na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci:

STRUČNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Natalia Kučić)

Imunologija (prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić)

Fiziologija s patofiziologijom - izvanredni studij (prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)

Imunologija - izvanredni studij (prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić)

STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVO

Fiziologija - redovni studij (prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević)

Patofiziologija - redovni studij (prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan)

Fiziologija - izvanredni studij (doc. dr. sc. Gordana Blagojević-Zagorac)

Patofiziologija - izvanredni studij (doc. dr. sc. Gordana Blagojević-Zagorac)

IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ PRIMALJSTVA

Fiziologija s patofiziologijom (doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac)

Fiziologija reproduktivnog sustava (doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac)

STRUČNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA

Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Damir Muhvić)

STRUČNI STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

Fiziologija s patofiziologijom (prof. dr. sc. Natalia Kučić)

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJE

Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines mrakovčić-Šutić)

Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO - PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Stanični i molekularni mehanizmi u zdravlju i bolesti - obvezatni (prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević)

Neurokemija - obvezatni (prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas)

Receptorski mehanizmi u patogenezi upale septičkog šoka - izborni (prof. dr. sc. Damir Muhvić)

Autoimune bolesti - patogenetski mehanizmi i novi terapijski pokušaji- izborni (prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan)

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO - MENADŽMENT U SESTRINSTVU

Mjerenje i procjena boli - obvezatni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

Tjelesna aktivnost i imunološki sustav - izborni (prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić)

 


  

ZNANSTVENA AKTIVNOST

POPIS ZAVRŠENIH PROJEKATA U POSLJEDNJIH 10 GODINA

Sedam projekata financiranih sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (2001.-2006.):

 

1.            Akademik D. Rukavina: Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći.

2.            Prof. dr. sc. B. Radošević-Stašić: Fenotipska i funkcijska obilježja hepatičkog limfoidnog sustava.

3.            Prof. dr. sc. P. Lučin: Endocitoza površinskih glikoproteina virusa i bakterija.

4.            Prof. dr. sc. V. Barac-Latas: Ekspresija kemokina u eksperimentalnom alergijskom encefalomijelitisu.

5.            Prof. dr. sc. D. Muhvić: Uloga Toll-like receptora-2 i CD14 u mehanizmima urođene imunosti.

6.            Prof. dr. sc. Z. Trobonjača: Modulacija nespecifičnog i specifičnog imunološkog odgovora u jetri miša.

7.            Prof. dr. sc. J. Ravlić-Gulan: Uloga dendritičkih i limfatičkih stanica u reumatoidnom artritisu

8.            Prof. dr. sc. P. Lučin: Izrada studije mogućnosti osnivanja sveučilišnog centra za održivi razvoj - projekt financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.

9.            Akademik Daniel Rukavina: Sixth Framework Programme of the European Community for Research: THE CONTROL OF EMBRYO IMPLANTATION: STUDIES OF GENE EXPRESSION, PROTEIN PROFILES AND FUNCTIONS AT THE UTERO EMBRYONIC INTERFACE FOR DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROSPECTS, Network of Excellence, EMBIC project, (2004.-2008.) - financiran sredstvima Europske Unije (ug. br. LSHM-CT-2004-512040).

 

 

POPIS PROJEKATA FINANCIRANIH OD MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007. -2013.)

PROGRAM:

Akademik Daniel Rukavina: Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Projekti unutar programa:

1.            Akademik Daniel Rukavina: Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće

2.            Prof. dr. sc. Herman Haller: Imunološki mehanizmi u žena s patološkim trudnoćama

3.            Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević: Reprodukcijske i imunološke funkcije progesterona

4.            Prof. dr. sc. Gordana Laškarin: Imunoregulacijske funkcije antigen predočnih stanica tijekom rane trudnoće

 

PROGRAM:

Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić: Reparacijski i imunomodulacijski mehanizmi

Projekti unutar programa:

1.            Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić: Morfogenetska svojstva stresnih proteina gp96 metalotioneina

2.            Prof. dr. sc. Čedomila Milin: Masne kiseline i polifenoli u procesima regeneracije i reparacije tkiva

3.            Prof. dr. sc. Vladimir Mićović: Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu


Samostalni projekti:

1.            Prof. dr. sc. Pero Lučin: Sortiranje MHC molekula I razreda na staničnoj membrani i endocitoznim odjeljcima

2.            Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić: Regulacijske T i NKT stanice u kontroli tumorskog rasta opeklina i autoimunosti

3.            Prof. dr. sc. Jagoda Ravlić-Gulan: Uloga dendritičnih i limfatičnih stanica u reumatoidnom artritisu

4.            Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača: Antigen predočne stanice u jetri miša tijekom citomegalovirusne infekcije

5.            Prof. dr. sc. Natalia Kučić: Endocitoza MHC molekula I razreda u stanicama inficiranim citomegalovirusom

 

AKTUALNI PROJEKTI (2013-2016) - UNIRI-SVEUČILIŠNE POTPORE

Akademik Daniel Rukavina, 13.06.1.1.06, Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Prof. dr. sc. Pero Lučin, 13.06.1.1.04, Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Prof. dr. sc. Biserka Mulac-Jeričević, 13.06.1.1.08, Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, 13.06.1.1.14, Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača, 13. 06. 1.2.28, Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Prof. dr. sc. natalia Kučić, 13.06.1.3.45, Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Doc. dr. sc. hana Mahmutefendić, 13.06.2.1.55, Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a

Doc. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, 13.06.2.1.56, Reciklirajući endosomalni putovi

Doc. dr. sc. Hrvoje Jakovac, 13.06.2.2.58, Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom

Prof. dr. sc. Biserka Radošević-Stašić, 13.06.1.1.16, Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

 

PROJEKTI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST:

1) Prof. dr. sc. Pero Lučin - IP-2014-09-9564: Rana faza razvoja kompleksa za stvaranje viriona tijekom citomegalovirusne infekcije.

2) Prof. dr. sc. Biserka Mulac Jeričević - The role of progesterone in reproductive and non-reproductive tissues

Broj projekta: 3432

 

POPIS 10 NAJVAŽNIJIH PUBLIKACIJA PUBLICIRANIH (2005-2011):

1.            Jakovac H, Grebić D, Tota M, Barac-Latas V, Mrakovcić-Sutić I, Milin C, Radosević-Stasić B (2011). Time-course expression of metallothioneins and tissue metals in chronic relapsing form of experimental autoimmune encephalomyelitis. Histol Histopathol 26:233-245.

2.            Mahmutefendić H, Blagojević G, Tomaš MI, Kučić N, Lučin P (2011).  Segregation of open Major Histocompatibility Class I conformers at the plasma membrane and during endosomal trafficking reveals conformation-based sorting in the endosomal system. Int J Biochem Cell Biol. 43:504-15.

3.            Tomas MI, Kucić N, Mahmutefendić H, Blagojević G, Lucin P (2010). Murine cytomegalovirus perturbs endosomal trafficking of major histocompatibility complex class I molecules in the early phase of infection. J Virol. 84:11101-12.

4.            Mrakovcic-Sutic I, Tokmadzic VS, Laskarin G, Mahmutefendic H, Lucin P, Zupan Z, Sustic A (2010). Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients. Scand J Immunol. 72:57-65.

5.            Laskarin G, Redzovic A, Vukelic P, Veljkovic D, Gulic T, Haller H, Rukavina D (2010). Phenotype of NK cells and cytotoxic/apoptotic mediators expression in ectopic pregnancy. Am J Reprod Immunol. 64:347-58.

6.            El Costa H, Casemayou A, Aguerre-Girr M, Rabot M, Berrebi A, Parant O, Clouet-Delannoy M, Lombardelli L, Jabrane-Ferrat N, Rukavina D, Bensussan A, Piccinni MP, Le Bouteiller P, Tabiasco J (2008). Critical and differential roles of NKp46- and NKp30-activating receptors expressed by uterine NK cells in early pregnancy. J Immunol. 181:3009-17.

7.            Martinez de la Torre, Y; Buracchi, C; Borroni, EM; Dupor, J; Bonecchi, R; Nebuloni, M; Pasqualini, F; Doni, A; Lauri, E; Agostinis, C; Bulla, R; Cook, DN; Haribabu, B; Meroni, P; Rukavina, D; Vago, L; Tedesco, F; Vecchi, A; Lira, SA; Locati, M; Mantovani, A (2007). Protection against inflammation- and autoantibody-caused fetal loss by the chemokine decoy receptor D6. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:2319-2324.

8.            Mahmutefendic H, Blagojevic G, Kucic N, Lucin P (2007). Constitutive internalization of murine MHC class I molecules. J Cell Physiol. 210:445-455

9.            Grebić, D, Jakovac, H, Mrakovčić-Šutić, I, Tomac, J, Bulog, A, Mićović, V, Radošević-Stašić, B (2007). Short-term exposure of mice to gasoline vapor increases the metallothionein expression in the brain, lungs and kidney. Histol Histopathol 22:593-601.

10.          Muhvić, D, Barac-Latas, V, Rukavina, D, Radošević-Stašić, B (2005). Induction of experimental allergic encephalomyelitis in a low-susceptible albino Oxford rat strain by somatostatin analogue SMS 201-995. Neuroimmunomodulation. 12:20-28 .