Informacije za studente

Katedra za medicinsku fiziku i biofizikuv.d.Pročelnica 
Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 124, fax: +385 (0)51 651 124
stranice Katedre za medicinsku fiziku i biofiziku: http://arhiva.medri.uniri.hr/fizika/
 
Studenti se primaju:
PON - PET: 12:00 - 14:00
 


Nastava iz predmeta Fizika za studente prve godine započela je šk. god. 1957./58., i bila je povjerena tadašnjem profesoru Više pomorske škole inž. Aleksi Steineru, koji 1960. god. (1960. - 1977.)  postaje prvim predstojnikom Zavoda za fiziku. Njegovi nasljednici bili su prof.dr.sc. Vesna Švarcer (1977.-1978.) kao vršitelj dužnosti, prof.dr.sc. Franjo Šolić (1978.-1999.) i prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz (1999.- ).
 
Znanstvena istraživanja započela su na Zavodu godine 1960., ubrzo nakon njegova osnivanja. Istraživanja su se obavljala u suradnji s ostalim zavodima fakulteta, sa Zavodom za kemiju i biokemiju, fiziologiju, farmakologiju i mikrobiologiju. Znanstvena tematika odnosila se na djelovanje X i UV-zračenja, te magnetskih polja na žive organizme. Posebno su važna bila istraživanja tekućih scintilatora, kao detektora rendgenskog zračenja.
Tijekom vremena znanstvena su se istraživanja usmjerila u dva područja biomedicinskih znanosti: biofiziku i medicinsku fiziku. Istraživani su slobodni radikali u živim stanicama pri različitim fizičkim i kemijskim utjecajima, ultraslabe biokemoluminiscencije slobodnih radikala, te bioelektrični potencijali živih stanica, tkiva i organa slatkovodnih i morskih organizama u uobičajenim i izmijenjenim uvjetima okruženja.
 
U medicinskoj fizici proučavane su dozimetrijske pogodnosti različitih radionuklida za ispitivanje funkcije i morfologije organa, mogućnost smanjenja količine zračenja u dijagnostici, utvrđivani optimalni izvori u dijagnostici, sakupljani neutronski podaci za radiobiologiju i dozimetriju.
 
Kasnije su istraživanja iz područja medicinske fizike usmjerena na primjenu ultrazvuka u medicini. Proučava se akustičko strujanje u tekućinama uzrokovano ultrazvukom i analiziraju različite metode mjerenja karakteristika ultrazvučnih snopova koji se koriste u medicinskoj dijagnostici i terapiji sa ciljem osiguranja sigurne primjene ultrazvuka u medicinske svrhe.
 
Dolaskom novih članova od godine 1999., započinju istraživanja dinamike procesa atomskih interakcija i kompleksnih sustava, te orijentacija na istraživanje okoliša. Izgrađen je Laboratorij za mjerenje laganih stabilnih izotopa (H, C, O). Proučavaju se male promjene u izotopnom sastavu O, H i C koje pokazuju evoluciju sistema; u geofizici, geokemiji, hidrologiji, klimatologiji, paleoklimatologiji, meteorologija.
 


Djelatnici:

v.d.Pročelnica
Prof. dr. sc. Gordana Žauhar, izvanredni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Doc.dr.sc. Slaven Jurković, spec.med.fiz., docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr.sc. Diana Mance, prof. matematike i fizike, poslijedoktorandica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr.sc. Tamara Hunjak, prof. fizike, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prof.dr.sc. Marta Žuvić, izvanredni profesor, vanjski suradnik, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ana Diklić, prof.matematike i fizike, vanjski suradnik

Đeni Smilović Radojčić, prof.matematike i fizike, vanjski suradnik

Doris Šegota, prof.matematike i fizike, vanjski suradnik

Majetić Marijana, viši laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mila Musulin, laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dragica Dumić, laborant, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Nastavna aktivnost:

 

MEDICINA

Medicinska fizika i biofizika - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

Biostatistika - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

Fizika medicinske dijagnostike - redovni kolegij, voditelj Doc.dr.sc. Slaven Jurković

DENTALNA MEDICINA

Biofizika - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

Statistika - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

SANITARNO INŽENJERSTVO

Fizika i biofizika - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

Zdravstvena statistika s informatikom - redovni kolegij, voditelj Prof.dr.sc. Gordana Žauhar

Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja - redovni kolegij, voditelj Doc.dr.sc. Slaven Jurković
 


 

Znanstvena aktivnost:
 

Projekt br. 062-0982709-0510 "Procesi stabilnih izotopa: istraživanje krša u novom laboratoriju", financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (2007.-2012.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz

RC projekt br. 16277 "Estimation of the ground water in the Gacka area by use of H2, O18, tritium, helium 3, rare gases and CFC", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2010. - ), voditelj Tamara Hunjak

TC projekt CRO/8/007 "Isotope Tracers as a Tool for Groundwater Vunerability Assessment in the Split Dalmatian Country (Karstic Regions of Croatia)", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2007.-2008.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz

RC projekt br. 144321 "Isotopic composition of precipitation in Croatia from the GLOBE programm", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (01.10.2007.-01.10.2010.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz

Projekt CRO/8/006 "Application of isotope techniques in investigations of water resources and water protection in the karst area of Croatia", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2005.-2006.), kovoditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz

Projekt br. 006247 "Dinamika procesa atomskih interakcija", financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, (01.07.2002.-2006.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 Publikacije:

1. Žauhar, Gordana; Smilović Radojčić, Đeni; Dobravac, Denis; Jurković, Slaven.

Quantitative testing of physiotherapy ultrasound beam patterns within a clinical environment using a thermochromic tile. // Ultrasonics. 58 (2015) ; 6-10

2. Kaliman, Zoran; Žauhar, Gordana; Jurković , Slaven. Cross section calculations of photoabsorption and Compton scattering contributions to He single and double ionization via recoil momentum observable. Radiation physics and Chemistry 95 (2014), 34-37 

3. Mance, Diana; Hunjak, Tamara; Lenac, Danijela; Rubinić, Josip; Roller-Lutz, Zvjezdana.  Stable isotope analysis of the karst hydrological systems in the Bay of Kvarner (Croatia). Applied Radiation and Isotopes 90 (2014), 23-34

4. Ozyurt, Nur N.; Lutz, Hans O.; Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Roller-Lutz, Zvjezdana. Characterization of the Gacka River basin karst aquifer (Croatia): Hydrochemistry, stable isotopes and tritium-based mean residence times. Science of The Total Environment 487 (2014), 245-254

5. Poje, Marina; Ivković, Ana; Jurković, Slaven; Žauhar, Gordana; Vuković, Branko; Radolić, Vanja; Miklavčić, Igor; Kaliman, Zoran; Planinić, Josip; Brkić, Hrvoje; Faj, Dario. The neutron dose equivalent around high energy medical electron linear accelerators. Nuclear Technology and Radiation Protection 29 (3)( 2014), 207-212

6. Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana. Stable isotope composition of the meteoric precipitation in Croatia. // Isotopes in environmetal and helath studies. 49 (2013), 3; 336-345

7. Butterworth, Ian; Barrie, Jill; Zeqiri, Bajram; Žauhar, Gordana; Parisot, Benjamin.

Exploiting thermochromic materials for the rapid quality assurance of physiotherapy ultrasound treatment heads.// Ultrasound in medicine & biology. 38 (2012)

8. Groening, M.; Lutz, H.O.; Roller-Lutz, Zvjezdana; Kralik, M.; Gourcy. L.; Poeltenstein, L.     A simple rain collector preventing water re-evaporation dedicated for delta 18O and delta 2H analysis of cumulative precipitation samples.// Journal of hydrology, 448-449 (2012); 195-200

9. Zeqiri, Bajram; Žauhar, Gordana; Hodnet, Mark; Barrie, Jill. Progress in developing a thermal method for measuring the output power of medical ultrasound transducers that exploits the pyroelectric effect.// Ultrasonics. 51 (2011), 4; 420-424

10. Barešić, Jadranka; Horvatinčić, Nada; Roller-Lutz, Zvjezdana. Spatial and seasonal variations int he stable C isotope composition of dissolved inorganic carbon and in physico-chemical water parameters in the Plitvice Lake system.// Isotopes in enviromental and health studies. 47 (2011), 3; 316-329