Informacije o fakultetu

Katedra za medicinsku fiziku i biofizikuPročelnica 
Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Stručna suradnica za administrativne poslove na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci:
Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
 
Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 210
 
Prijem studenata:
PON - PET: 12:00 - 14:00 na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, ured 0-014
 


Nastava iz predmeta Fizika za studente prve godine započela je akademske godine 1957./58., i bila je povjerena tadašnjem profesoru Više pomorske škole. Aleksi Steineru, koji 1960. god. (1960. - 1977.)  postaje prvim predstojnikom Zavoda za fiziku. Njegovi nasljednici bili su prof.dr.sc. Vesna Švarcer (1977.-1978.) kao vršitelj dužnosti, prof.dr.sc. Franjo Šolić (1978.-1999.), prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz (1999.- 2015.) i izv.prof.dr.sc. Gordana Žauhar (2015.-).
 
Znanstvena istraživanja na Zavodu započela su 1960. godine, ubrzo nakon njegova osnivanja. Istraživanja su se obavljala u suradnji s ostalim zavodima fakulteta, posebno sa Zavodom za kemiju i biokemiju, Zavodom za fiziologiju, Zavodom za farmakologiju i Zavodom za mikrobiologiju. Znanstvena tematika odnosila se na djelovanje rendgenskog i ultraljubičastog zračenja, te magnetskih polja na žive organizme. Posebno su važna bila istraživanja tekućih scintilatora, kao detektora rendgenskog zračenja.

Tijekom vremena znanstvena su istraživanja usmjerena u dva područja biomedicinskih znanosti: biofiziku i medicinsku fiziku. U biofizici su istraživani slobodni radikali u živim stanicama pri različitim fizičkim i kemijskim utjecajima, ultraslabe biokemoluminiscencije slobodnih radikala, te bioelektrični potencijali živih stanica, tkiva i organa slatkovodnih i morskih organizama u uobičajenim i izmijenjenim uvjetima okruženja. 
U razdoblju 1999-2015., kada je pri Zavodu djelovao Laboratorij za mjerenje laganih stabilnih izotopa (H, C, O), provode se istraživanja dinamike procesa atomskih interakcija i kompleksnih sustava, te su istraživanja orijentirana i na znanost o okolišu. Proučavane su male promjene u izotopnom sastavu O, H i C koje pokazuju evoluciju sustava; u geofizici, geokemiji, hidrologiji, klimatologiji, paleoklimatologiji i meteorologiji.

U medicinskoj fizici su u prošlosti proučavane dozimetrijske pogodnosti različitih radionuklida za ispitivanje funkcije i morfologije organa, te su istraživane metode mjerenja intenziteta i apsorbirane doze neutronskog snopa kontinuiranog energetskog spektra u svrhu primjene snopova neutrona u radioterapiji. Kasnije su istraživanja iz područja medicinske fizike usmjerena na primjenu ultrazvuka u medicini. Proučava se akustičko strujanje u tekućinama uzrokovano ultrazvukom i analiziraju različite metode mjerenja karakteristika ultrazvučnih snopova koji se koriste u medicinskoj dijagnostici i terapiji s ciljem osiguranja kvalitetne i sigurne primjene ultrazvuka u medicinske svrhe.

Zavod je kroz suradnju s Centrom za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC Rijeka, aktivno uključen u istraživanja vezana za kvalitetnu, odgovornu i sigurnu primjenu ionizirajućeg zračenja u medicini. U posljednjih desetak godina najveći dio istraživanja je bio vezan za primjenu snopova fotona visokih energija u radioterapiji te su vođena i uspješno provedena tri projekta Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Unatrag posljednjih nekoliko godina istraživačka djelatnost je proširena i na primjenu fizike u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji te je Zavod bio jedan od nositelja projekta IAEA CRO6015-Upgrading dose management and optimization in computerized tomography (2015-17). 
 

 
KADROVSKA STRUKTURA:
 
Pročelnica
Izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Nastavno osoblje 
Doc. dr. sc. Slaven Jurković, spec. med. fiz., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Đeni Smilović Radojčić, prof. matematike i fizike, poslijedoktorand, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
Ana Diklić, prof. matematike i fizike, asistent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Vanjski suradnici
Prof. dr. sc. Marta Žuvić, prof. matematike i fizike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc. dr. sc. Diana Mance, prof. matematike i fizike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doris Šegota, prof. matematike i fizike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
 


NASTAVNA AKTIVNOST:

Sveučilišni studiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA
Medicinska fizika i biofizika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Biostatistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Fizika medicinske dijagnostike - obvezni kolegij, voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
 
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of MEDICINE IN ENGLISH
Medical Physics and Biophysics - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Biostatistics – obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij DENTALNA MEDICINA
Biofizika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Statistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Preddiplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO
Fizika i biofizika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Ionizirajuća i neionizirajuća zračenja - obvezni kolegij, voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
Zdravstvena statistika - voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij BIOMEDICINA
Medicinska statistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO 
Biostatistika - obvezni kolegij, voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
 
Poslijediplomski specijalistički studij KLINIČKA RADIOLOGIJA
Medicinska fizika u radiologiji - voditelj izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Dozimetrija i zaštita od ionizirajućeg zračenja - voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
Kontrola kvalitete u radiologiji - voditelj doc. dr. sc. Slaven Jurković
 


ZNANSTVENA AKTIVNOST:


Znanstveni projekti:

Projekt CRO6015 Upgrading Dose Management and Optimization in Computerized Tomography (2016-17), suvoditelj Slaven Jurković
 
Projekt CRO6018 Establishing Centres of Competence for Quality Assurance/Quality Control in Diagnostic and Interventional Radiology at Two Distant Regional University Hospitals (2018-2019), suvoditelj Slaven Jurković 
 
Projekt br. 062-0982709-0510 "Procesi stabilnih izotopa: istraživanje krša u novom laboratoriju", financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (2007.-2012.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 
RC projekt br. 16277 "Estimation of the ground water in the Gacka area by use of H2, O18, tritium, helium 3, rare gases and CFC", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2010. - ), voditelj Tamara Hunjak
 
TC projekt CRO/8/007 "Isotope Tracers as a Tool for Groundwater Vunerability Assessment in the Split Dalmatian Country (Karstic Regions of Croatia)", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2007.-2008.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 
RC projekt br. 144321 "Isotopic composition of precipitation in Croatia from the GLOBE programm", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (01.10.2007.-01.10.2010.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 
Projekt CRO/8/006 "Application of isotope techniques in investigations of water resources and water protection in the karst area of Croatia", financiranog od International Atomic Energy Agency (IAEA), (2005.-2006.), kovoditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 
Projekt br. 006247 "Dinamika procesa atomskih interakcija", financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, (01.07.2002.-2006.), voditelj Prof.dr.sc. Zvjezdana Roller-Lutz
 


Popis najvažnijih publikacija u periodu 2010. – 2018. 
 
Poglavlje u knjizi:
 
Žauhar, Gordana; Diklić, Ana; Jurković, Slaven. Inspection and Testing of Diagnostic Ultrasound Devices // Inspection of Medical Devices For Regulatory Purposes / Badnjević, Almir ; Cifrek, Mario ; Magjarević, Ratko ; Džemić, Zijad (ur.). Singapore : Springer, 2018. Str. 115-140.
 
Znanstveni radovi u časopisima:
 
1. Volarić, Darian; Flego, Veljko; Žauhar, Gordana; Bulat-Kardum, Ljiljana. Diagnostic value of tumour markers in pleural effusions. // Biochemia medica: časopis hrvatskoga društva medicinskih biokemičara.  28 (2018), 1 :010706.https://doi.org/10.11613/BM.2018.010706   
 
2. Smilović Radojčić, Đeni; Švabić Kolacio, Manda; Radojčić, Milan; Rajlić, David; Casar, Božidar; Faj, Dario; Jurković, Slaven. Comparison of calculated dose distributions reported as dose-to-water and dose-to-medium for intensity-modulated radiotherapy of nasopharyngeal cancer patients. // Medical dosimetry. (2018)/ https://doi.org/10.1016/j.meddos.2017.11.008
 
3. Čargonja, Marija; Žauhar, Gordana; Orlić, Ivica. Analysis of Aerosols in Indoor Working Environment  by X-Ray Fluorescence Technique (XRF). // Rad. Applic., 2 (2017), 3; 220–225.
 
4. Erceg, Nataša; Aviani, Ivica; Mešić, Vanes; Glunčić, Matko; Žauhar, Gordana. Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students' misconceptions. // Physical Review Special Topics-Physics Education Research. 12 (2016) ; 020139-1-020139-23
 
5. Kralik, Ivana; Štefanić, Mario; Brkić, Hrvoje; Šarić, Gordan; Težak, Stanko; Grbac Ivanković, Svjetlana; Girotto, Neva; Štimac, Damir; Rubin, Otmar; Ivanišević, Zrinka; Jurković, Slaven; Faj, Dario. Estimated collective effective dose to the population from nuclear medicine diagnostic procedures in Croatia: A comparison of 2010 and 2015. // PLoS One. 12 (2017) , 6
 
6. Žauhar, Gordana; Dresto-Alač, Branka; Lekić, Andrica; Ravlić-Gulan, Jagoda. Upisi na visoka učilišta Sveučilišta u Rijeci prije i poslije uvođenja državne mature. // Medicina Fluminensis: Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 52 (2016) , 1; 102-115.
 
7. Žauhar, Gordana; Smilović Radojčić, Đeni; Dobravac, Denis; Jurković, Slaven. Quantitative testing of physiotherapy ultrasound beam patterns within a clinical environment using a thermochromic tile. // Ultrasonics. 58 (2015) ; 6-10
 
8. Kaliman, Zoran; Žauhar, Gordana; Jurković , Slaven. Cross section calculations of photoabsorption and Compton scattering contributions to He single and double ionization via recoil momentum observable. Radiation physics and Chemistry 95 (2014), 34-37 
 
9. Mance, Diana; Hunjak, Tamara; Lenac, Danijela; Rubinić, Josip; Roller-Lutz, Zvjezdana.  Stable isotope analysis of the karst hydrological systems in the Bay of Kvarner (Croatia). Applied Radiation and Isotopes 90 (2014), 23-34
 
10. Ozyurt, Nur N.; Lutz, Hans O.; Hunjak, Tamara; Mance, Diana; Roller-Lutz, Zvjezdana. Characterization of the Gacka River basin karst aquifer (Croatia): Hydrochemistry, stable isotopes and tritium-based mean residence times. Science of The Total Environment 487 (2014), 245-254
 
11. Poje, Marina; Ivković, Ana; Jurković, Slaven; Žauhar, Gordana; Vuković, Branko; Radolić, Vanja; Miklavčić, Igor; Kaliman, Zoran; Planinić, Josip; Brkić, Hrvoje; Faj, Dario. The neutron dose equivalent around high energy medical electron linear accelerators. Nuclear Technology and Radiation Protection 29 (3)( 2014), 207-212
 
12. Hunjak, Tamara; Lutz, Hans O.; Roller-Lutz, Zvjezdana. Stable isotope composition of the meteoric precipitation in Croatia. // Isotopes in environmetal and helath studies. 49 (2013), 3; 336-345
 
13. Butterworth, Ian; Barrie, Jill; Zeqiri, Bajram; Žauhar, Gordana; Parisot, Benjamin. Exploiting thermochromic materials for the rapid quality assurance of physiotherapy ultrasound treatment heads.// Ultrasound in medicine & biology. 38 (2012)
 
14. Groening, M.; Lutz, H.O.; Roller-Lutz, Zvjezdana; Kralik, M.; Gourcy. L.; Poeltenstein, L.     A simple rain collector preventing water re-evaporation dedicated for delta 18O and delta 2H analysis of cumulative precipitation samples.// Journal of hydrology, 448-449 (2012); 195-200
 
15. Zeqiri, Bajram; Žauhar, Gordana; Hodnet, Mark; Barrie, Jill. Progress in developing a thermal method for measuring the output power of medical ultrasound transducers that exploits the pyroelectric effect.// Ultrasonics. 51 (2011), 4; 420-424
 
16. Barešić, Jadranka; Horvatinčić, Nada; Roller-Lutz, Zvjezdana. Spatial and seasonal variations int he stable C isotope composition of dissolved inorganic carbon and in physico-chemical water parameters in the Plitvice Lake system.// Isotopes in enviromental and health studies. 47 (2011), 3; 316-329
 
17. Jurković, Slaven; Žauhar, Gordana; Faj, Dario; Smilović Radojčić, Đeni; Švabić, Manda. Radiation therapy photon beams dose conformation according to dose distribution around intracavitary applied brachytherapy sources. // Medical dosimetry. 35 (2010), 1; 49-52
 
18. Kaliman, Zoran; Žauhar, Gordana; Jurković, Slaven. Polarization effects in the nuclear excitation by positron–electron annihilation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment. 619 (2010) , 1/3; 18-20

19. Hirši, Lea; Brizić, Ilija; Jenuš, Tina; Juranić Lisnić, Vanda; Reichel, Johanna Julia; Jurković, Slaven; Krmpotić, Astrid; Jonjić, Stipan.
Murine cMV expressing the high affnity nKg2D ligand MUlT-1: a Model for the Development of cytomegalovirus-Based Vaccines. // Frontiers in Immunology. 9 (2018) ; (članak, znanstveni).
 
20. Giacometti, Jasminka; Žauhar, Gordana; Žuvić, Marta.
Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction (UAE) of Major Phenolic Compounds from Olive Leaves (Olea europaea L.) Using Response Surface Methodology (RSM). // Foods. 7 (2018) , 9; 1-14 (članak, znanstveni).
 
 
.