Centar za proteomikuPročelnik
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić, redoviti profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativno osoblje
Ani Gerbin, dipl. oec.
Josipa Živković, dipl. oec.

Centar za proteomiku
Medicinski fakultet u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 51 651 260, +385 51 651 250, +385 51 651 262
fax:+385 51 651 261
web: http://www.capri.com.hr
 


Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine s naglaskom na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela, nezamjenjivih instrumenata u temeljnim biomedicinskim istraživanjima, ali i u razvoju lijekova i biotehnoloških produkata. Iako je sastavni dio Medicinskog fakulteta u Rijeci, Centar se financira isključivo iz sredstava kompetitivnih nacionalnih, EU i međunarodnih projekata te komercijalnih aktivnosti, što ga čini jedinstvenim odjelom u hrvatskom akademskom sektoru.

Ideja o osnivanju Centra inicirana je 2002. godine od strane stručnjaka Svjetske banke, koji su u svojem izvješću istaknuli projekt Centra za proteomiku kao jedan od tri perspektivna projekta koje bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) trebalo podržati u aplikaciji za kreditna sredstva Svjetske banke. Medicinski fakultet u Rijeci je dodjeljivanjem financijskih sredstava za izgradnju zgrade Centra, koja je dovršena u ljeto 2003. godine, značajno pridonio ostvarenju projekta. Programom JEZGRA MZOŠ-a, namijenjenim stvaranju jezgri biotehnološkog razvoja na pojedinim institucijama, kupljena je kapitalna oprema te laboratorijski namještaj.

Od početka rada, Centar za proteomiku je uspostavio više od trideset znanstvenih projekata visoke razine u partnerstvu s prestižnim istraživačkim institutima, sveučilištima te biotehnološkim malim i srednjim poduzećima na području jugoistočne Europe, Europske Unije te SAD-a. Ti projekti se većinom temelje na proizvodnji i karakterizaciji monoklonskih protutijela u znanstvene svrhe. Reagencije stvorene u Centru često imaju bitnu ulogu u raznim otkrićima te rezultiraju zajedničkim publikacijama u vodećim znanstvenim časopisima. Centar trenutno ima na raspolaganju nekoliko stotina hibridomskih linija, koja luče protutijela na razne virusne i stanične proteine. 
Centar za proteomiku će nastaviti s poticanjem razvoja svog biomedicinskog potencijala te međunarodnom znanstvenom suradnjom u skladu s rastućom potrebom industrije i znanstvene zajednice za monoklonskim protutijelima zbog njihove ključne uloge u proučavanju proteina i korištenja u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Nadalje, Centar će težiti primjeni novih inicijativa u pravcu postizanja samoodrživosti, a jedna od mogućnosti je komercijalizacija monoklonskih protutijela, putem osnivanja spin-off poduzeća ili ugovora o licenciranju. 
 Kadrovska struktura

Pročelnik:
Prof. dr. sc. Stipan Jonjić,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osobne stranice:  http://arhiva.medri.uniri.hr/~jstipan/
 
Izvanredni profesor:
Izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Asistenti / znanstveni novaci / viši stručni suradnici u sustavu znanosti i visokom obrazovanju / poslijedoktorandi:
 
Dr. sc. Berislav Lisnić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Dr. sc. Johanna Julia Reichel, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Olga Shevchuk, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc.  Tihana Tršan, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Paola Kučan, mag. forenz., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lea Hiršl, mag. biol. mol., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Lesac, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Antonija Miletić, dipl. ing. bioteh., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ilija Brizić, mag. biotech., e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Istraživači na PACINNO projektu
Ana Marković Čunko, mag. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Filip Čićek, mag. soc., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marta Begonja, mag. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 Laboranti:
Karmela Miklić, med. lab. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Suzana Malić, med. lab. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Danica Rebić, lab. teh., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Administrativno osoblje:
Ani Gerbin, dipl. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Josipa Živković, dipl. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Stošić, mag. oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Gostujući znanstvenici:
Božo Šušak, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Nastavna aktivnost:
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Stipan Jonjić, red. prof.
Naziv predmeta: Metode istraživanja proteina
Studijski program: DIPLOMSKI STUDIJI: ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ LJEKOVA, BIOTEHNOLOGIJA U MEDICINI
Status predmeta: obvezatan  
Godina: 1
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 4.6
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, docent
Naziv predmeta: Proteini i rekombinantni proteini – proizvodnja i analiza
Studijski program: INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: MEDICINA
Status predmeta: izborni  
Godina: 3
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 
Nositelj predmeta: Dr. sc. Tihana Lenac Roviš, docent
Naziv predmeta: Proteini i rekombinantni proteini – proizvodnja i analiza
Studijski program: PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI: SANITARNO INŽENJERSTVO
Status predmeta: izborni  
Godina: 3
Bodovna vrijednost: ECTS koeficijent opterećenja studenata: 1.5
 


Znanstvena aktivnost
 
Popis aktualnih projekata uz naznaku izvora financiranja:
 
 
1. Naziv projekta: A training network for the rational design of the next generation of well-defined glycoconjugate vaccines (GlycoVax)
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: Horizon2020 / H2020-MSCA-ITN-2015
Voditelj: Roberto Adamo (Novartis Vaccines & Diagnostics Srl)
Partneri: 10 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
2. Naziv projekta: Virus-specific Activating NK Cells Receptors and Their Viral Immunoevasion
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
3. Naziv projekta: Molecular mechanisms of PVR(CD155) immunological pathways in viral and tumor pathogenesis
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Projekt razvoja karijere mladih istraživača
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 
4. Naziv projekta: Virus-specific Activating NK Cells Receptors and Their Viral Immunoevasion
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Istraživački projekti
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
5. Naziv projekta: Molecular mechanisms of PVR(CD155) immunological pathways in viral and tumor pathogenesis
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Program: Uspostavne potpore
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš
 
6. Naziv projekta: Mye-EUNITER: European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells
Izvor financiranja: COST
Program: COST OPEN 2013
Voditelj: University of Duisburg-Essen
Partneri: 15 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
7. Naziv projekta Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva
Izvor financiranja: Agencija za znanost i visoko obrazovanje / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Program: Znanstveni centri izvrsnosti
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partneri: Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišna bolnica za infektivne bolesti Zagreb
 
8. Naziv projekta: Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation (PACINNO)
Izvor financiranja: IPA Adriatic Cross border Cooperation (CBC)
Program: IPA Adriatic CBC Strategic project proposals
Voditelj: University of Trieste
Partneri: Centre of Excellence for Biosensors, Instrumentation and Process Control (COBIK),                          Slovenia; Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Hrvatska; School of Economics and Business in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; University of Tirana, Albania; Institute Mihajlo Pupin, Serbia; Faculty of Economics, Montenegro; Ionian University, Greece
 
9. Naziv projekta: Methods for high-throughput glycoproteomic analysis
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: People / FP7-PEOPLE-2012-IAPP
Voditelj: D. Josić, Sveučilište u Rijeci
Partneri: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić), Genos d.o.o Zagreb, Bia Separations, Slovenia, Max Planck Institutes, Germany
 
10. Naziv projekta: Strengthening adaptive immunity via innate immunity: enhancing the CD8 T cell response by using the NKG2D ligand expressed in a herpesvirus vector (StAdvInn)
Izvor financiranja: Europska komisija – Europsko istraživačko vijeće
Program: Ideas/ FP/ ERC – 2012
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
11. Naziv projekta: Congenital CMV and CNS infection mechanisms of protective immunity
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: R01
Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
12. Naziv projekta: Viral Strategies of Immune Evasion
Izvor financiranja: Helmholtz Association 
Program: Helmholtz Virtual Institutes
Voditelj: prof. dr. sc. Luka Cicin-Sain, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany
 Partneri: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić); prof. dr. Martin Messerle, Universität Hannover, Germany; prof. dr. Ulrich Kalinke, Twincore, Germany; prof. dr. Hartmut Hengel, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Germany


 
Popis završenih projekata u posljednjih deset godina uz naznaku izvora financiranja:
 
* Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine te su navedeni projekti u kojima su sudjelovali djelatnici Centra, a koji su se financirali u periodu koji obuhvaća razdoblje od 2006. godine do danas.
 
 
1. Naziv projekta: Razvoj modela za terapiju virusnih infekcija povezivanjem urođene i stečene imunosti pomoću fuzijskih proteina 
Izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH 
Program: Partnerstvo u temeljnim istraživanjima 
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: prof. dr. Juergen Haas, Max von Pettenkofer-Institut, LMU, Munchen, Germany

2. Naziv projekta: A Transcriptomic Approach to Viral Disease Research
Izvor financiranja: Unity through Knowledge Fund (UKF)
Program: Research Cooperability Program
Voditelj: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
Partner: Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
3. Naziv projekta: The Center for Antibody Production Rijeka: Upgrading the Central Research and Service Infrastructure for the South Eastern Region of Europe
Izvor financiranja: Europska komisija – FP7
Program: FP7-REGPOT-2008-1 (Capacities programme)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
4. Naziv projekta: The function of the NK killer receptor NKp46 in CMV and Influenza infections
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
Program: Croatia-Israel Joint Research Program
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
Partner: prof. Ofer Mandelboim, Hebrew University, Jerusalem, Israel
 
5. Naziv projekta: Establishment of high-throughput monoclonal antibody production and hybridoma bank
Izvor financiranja: Europska komisija – FP6
Program: International cooperation activities (INCO)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partneri: Juergen Haas, Max von-Pettenkofer Institute, Munich, Germany, Filip Čulo, Medical Faculty University of Mostar, BIH
 
6. Naziv projekta: Natural Killer Cell-Mediated Anti-Viral and Anti Tumor Defense and Therapy: Integrated research training in molecular medicine, bioinformatics and issues of biotech patents and SME business
Izvor financiranja: Europska komisija - FP6
Program: Marie Curie Research Training Networks
Voditelj: Erhard Hofer, Medical University of Vienna, Austria
Partneri: 9 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
7. Naziv projekta: Centar za produkciju monoklonskih protutijela
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
Program: JEZGRA
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
 
8. Naziv projekta: The role of viral immunoevasins in the pathogenesis of the cytomegalovirus infection
Izvor financiranja: Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
Program: International scholarship
Voditelj: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić
 
9. Naziv projekta: Viral evasion of NK cells
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: International Research in Infectious Diseases including AIDS (IRIDA) Program (R01) - PAR-08-130
Voditelj: prof.dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: dr. Joanne Trgovcich, Ohio State University Columbus, USA
 
10. Naziv projekta: MCMV Infection of the Developing CNS: Neuroinvasion and Immune Control
Izvor financiranja: National Institutes of Health (NIH)
Program: R01
Voditelj: prof. dr. sc. William J Britt, University of Alabama at Birmingham, USA
Partner: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
11. Naziv projekta: Becoming entrepreneurial: Knowledge transfer from the University of Rijeka Faculty of Medicine to the biotechnology business sector
Izvor financiranja: Europska Unija
Program: IPA SIIF (2nd Call)
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: prof. dr. sc. M. Messerle, Hannover Medical School
 
12. Naziv projekta: The role of cystatins inimmune response to viruses
Izvor financiranja: Public Agency for Research of the Republic of Slovenia
Program: International cooperation between Slovenian and Croatian researchers
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
Partner: N. Kopitar Jerala, Institut "Jožef Stefan" Ljubljana
 
13. Naziv projekta: Novi snažni CMV-promotor za proizvodnju proteina i nekodirajućih molekula RNA
Izvor financiranja: BICRO
Program: Proof of Concept – 4th Call
Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Jonjić
 
14. Naziv projekta: Night of the lab out (NLO) / 609815
Izvor financiranja: Europska komisija
Program: People / FP7-PEOPLE-2013-NIGHT
Voditelj: Agencija za mobilnost i programe EU
Partneri: 8 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)
 
15. Naziv projekta: Italo-Croatian Mobility in Europlanning (ICroME)
Izvor financiranja: Europska Unija
Program: Leonardo da Vinci - LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Voditelj: Institut za međunarodne odnose Zagreb
Partneri: 37 partnera uključujući Medicinski fakultet u Rijeci (prof. dr. sc. Stipan Jonjić)


 
Popis najvažnijih publikacija u posljednjih deset godina:
 
* Centar za proteomiku osnovan je 2006. godine
 
1. Lisnic B, Juranic Lisnic V, Jonjic S: NK cell interplay with cytomegalovirusea, Current Opinion in Virology, 15:9–18, 2015
 
2. Verweij M, Wellish M,  Whitmer T, Malouli D, Lapel M, Jonjić S,  Haas J, DeFilippis V, Mahalingam R, Früh K: Varicella Viruses Inhibit Interferon- Stimulated JAK-STAT Signaling through Multiple Mechanisms, PLoS Pathogens, 11(5): e1004901. doi:10.1371/journal.ppat., 2015
3. Yossef R, Gur C, Shemesh A, Guttman O, Hadad U, Nedvetzki S, Miletic A, Nalbandyan K,
Cerwenka A, Jonjic S, Mandelboim O, Porgador A: Targeting Natural Killer Cell Reactivity by Employing Antibody to NKp46: Implications for Type 1 Diabetes. PlosOne, 10(2):e0118936, 2015
 
4. Gur C, Ibrahim Y, Isaacson B, Yamin R, Abed J, Gamliel M, Enk J, Bar-On Y, Stanietsky-Kaynan N, Coppenhagen-Glazer S, Shussman N, Almogy G, Cuapio A, Hofer E, Mevorach D, Tabib A, Ortenberg R, Markel G, Miklic K, Jonjic S, Brennan CA, Garrett WS, Bachrach G, Mandelboim O: Binding of the Fap2 Protein of Fusobacterium nucleatum to Human Inhibitory Receptor TIGIT Protects Tumors from Immune Cell Attack. Immunity, 42(2):344-55, 2015
 
5. Lemmermann N, Krmpotic A, Podlech J, Brizic I,  Prager A,  Adler H, Karbach A, Wu Y, Jonjic S, Reddehase MJ, Adler B: Non-redundant and redundant roles of cytomegalovirus gH/gL complexes in host organ entry and intra-tissue spread. PLoS Pathogens, DOI:10.1371/journal.ppat.1004640, 2015
 
6. Eifler M, Uecker R, Weisbach H, Bogdanow B, Richter E, König L, Vetter B, Lenac-Rovis T, Jonjic S, Neitzel H, Hagemeier C, Wiebusch L: PUL21a-Cyclin A2 Interaction is Required to Protect Human Cytomegalovirus-Infected Cells from the Deleterious Consequences of Mitotic Entry.  PLoS Pathogens, 13;10(10):e1004514. doi: 10.1371/journal.ppat.1004514; 2014
 
7. Gabaev I,  Elbasani E, Ameres S, Steinbrück L, Stanton R, Döring M, Lenac Rovis T, Kalinke U, Jonjic S, Moosmann A, Messerle M: "Expression of the Human Cytomegalovirus UL11 Glycoprotein in Viral Infection and Evaluation of its Effect on Virus-Specific CD8 T Cells", Journal of Virology, pii: JVI.01691-14,  88(24):14326, 2014
 
8. Brizic I, Lenac Rovis T, Krmpotic A, Jonjic S: ''MCMV avoidance of recognition and control by NK cells.'', Seminars in Immunopathology, 36(6):641-50, 2014 
 
9. Baird NL, Bowlin JL, Yu X, Jonjic S, Haas J, Cohrs RJ, Gilden D:  Varicella zoster virus DNA does not accumulate in infected human neurons.Virology, 458-459:1-3, 2014
 
10. Crouse J, Bedenikovic G, Wiesel M, Ibberson M, Xenarios I, Von Laer D, Kalinke U, Vivier E, Jonjic S, Oxenius A: Type I Interferons Protect T Cells against NK Cell Attack Mediated by the Activating Receptor NCR1. Immunity, 19;40(6):961-73, 2014
 
11. Zarama A, Perez-Carmona N, Farre´ D, Tomic A, Borst EM, Messerle M, Jonjic S, Engel P, Angulo A: Cytomegalovirus m154 hinders CD48 cell-surface expression and promotes viral escape from host natural killer cell control. PLoS Pathogens, 10(3):e1004000 doi:10.1371/journal.ppat.1004000; 2014
 
12. Trilling M, Khanh Le V, Rashidi-Alavijeh J, Katschinski B, Scheller J, Rose-John S, Androsiac G, Jonjic S, Poli V, Pfeffer K, Hengel H:'Activated' S TAT proteins - a paradoxical consequence of inhibited JAK-STAT signalling in cytomegalovirus-infected cells. Journal of  Immunology, 192(1):447-58; 2014
 
13. Trsan T, Busche A, Abram M, Wensveen FM, Lemmermann NA, Arapovic M, Babic M,Tomic A, Golemac M, Brinkmann MM, Jäger W, Oxenius A, Polic B, Krmpotic A, Messerle M, Jonjic S: Superior induction and maintenance of protective CD8 T cells in mice infected with MCMV vector expressing RAE-1γ. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(41):16550-5; 2013 (IF: 9.737, Q1 in Multidisciplinary sciences)
 
14. Juranic Lisnic V, Babic Cac M, Lisnic B, Trsan T, Mefferd A, Mukhopadhyay CD, Cook CH, Jonjic S, Trgovcich J: Dual Analysis of the Murine Cytomegalovirus and Host Cell Transcriptomes Reveal New Aspects of the Virus-Host Cell Interface.PLoS Pathogens, 9(9):e1003611. doi: 10.1371/journal.ppat.1003611. 2013 (IF: 8.136, Q1 in Microbiology, Q1 in Parasitology and Q1 in Virology)

15. Stanietsky N, Lenac T, Glasner A, Seidel E, Tsukerman P, Yamin R, Enk J, Jonjic S, Mandelboim O: Mouse TIGIT inhibits NK-cell cytotoxicity upon interaction with PVR. European Journal of Immunology, 43(8):2138-50; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)

16. Lenac Rovis T, Bailer SM, Pothineni VR, Ouwendijk WJ, Simic H, Babic M, Miklic K, Malic S, Verweij MC, Baiker A, Gonzalez O, von Brunn A, Zimmer R, Früh K,Verjans GM, Jonjic S, Haas J.:A comprehensive analysis of varicella zoster virus proteins using a new monoclonal antibody collection. Journal of Virology, 87(12):6943-6954; 2013 (IF:5.076, Q1 in Virology)

17. Miletic A, Krmpotic A, Jonjic S: The evolutionary arms race between NK cells and viruses: Who gets the short end of the stick? European Journal of Immunology, 43(4):867-77; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)

18. Lankry D, Lenac Rovis T, Jonjic S, Mandelboim O:The interaction between CD300a and Phosphatidylserine inhibits tumor cell killing by NK cell. European Journal of Immunology, doi: 10.1002/eji.201343433; 2013 (IF:4.970, Q1 in Immunology)

19. Borst M, Kleine-Albers J, Gabaev I, Babic M, Wagner K, Binz A, Degenhardt I, Kalesse M, Jonjic S, Bauerfeind R, Messerle M: The human cytomegalovirus UL51 protein is essential for viral genome cleavage-packaging and interacts with the terminase subunits pUL56 and pUL89. Journal of Virology, 87(3):1720-32; 2012 (IF:5.076, Q1 in Virology)

20. Yu X, Seitz S, Pointon T, Bowlin J, Cohrs R, Jonjic S, Haas J, Wellish M, Gilden D: Varicella Zoster Virus Infection of Highly Pure Terminally Differentiated Human Neurons. Journal of Neurovirology, 19(1):75-81; 2013 (IF:2.850, Q3 in Neurosciences and Q2 in Virology)

21. Rodrıguez-Martin S, Kropp K, Wilhelmi V, Juranic Lisnic V,Yuan Hsieh W, Blanc M, Livingston A, Busche A, Tekotte H, Messerle M, Auer M, Fraser I, Jonjic S, Angulo A, Reddehase M,Ghazal P: Ablation of the Regulatory IE1 Protein of Murine Cytomegalovirus Alters In Vivo Pro-inflammatory TNFalpha Production during Acute Infection. PLoS Pathogens 8(8):e1002901; 2012 (IF:8.136, citations: 1, Q1 in Microbiology, Q1 in Parasitology and Q1 in Virology)

22. Glasner A, Zurunic A, Meningher T, Lenac Rovis T, Tsukerman P, Bar-On Y, Yamin R, Meyers AF, Mandeboim M, Jonjic S, Mandelboim O. Elucidating the mechanisms of influenza virus recognition by Ncr1. PLoS One. 7(5), 2012.

23. Mandaric S, Walton SM, Rülicke T, Richter K, Girard-Madoux MJ, Clausen BE, Zurunic A, Kamanaka M, Flavell RA, Jonjic S, Oxenius A. IL-10 Suppression of NK/DC Crosstalk Leads to Poor Priming of MCMV-Specific CD4 T Cells and Prolonged MCMV Persistence. PLoS Pathog. 8(8), 2012.

24. Slavuljica I, Busche A, Babic M, Mitrovic M, Gašparovic I, Cekinovic D, Markova Car E, Pernjak Pugel E, Cikovic A, Juranic Lisnic V, Britt WJ, Koszinowski U, Messerle M, Krmpotic A, Jonjic S. Recombinant mouse cytomegalovirus expressing a ligand for the NKG2D receptor is attenuated and has improved vaccine properties. J Clin Invest. 120(12):4532-45, 2010.

25. Babic M, Pyzik M, Zafirova B, Mitrovic M, Butorac V, Lanier LL, Krmpotic A, Vidal SM and Jonjic S. Cytomegalovirus immunoevasin reveals the physiological role of „missing self“ recognition in NK cell dependent virus control in vivo. J Exp Med. 207(12):2663-2673, 2010.

26. Lankry D, Simic H, Klieger Y, Levi-Schaffer F, Jonjic S, Mandelboim O. Expression and function of CD300 in NK cells. J Immunol. 185(5):2877-86, 2010.

27. Juranic Lisnic V, Krmpotic A, Jonjic S: Modulation of natural killer cell activity by viruses. Curr Opin Microbiol. 13:1-10, 2010.

28. Stanietsky N, Simic H, Arapovic J, Toporik A, Levy O, Novik A, Levine Z, Beiman M, Dassa L, Achdout H, Stern-Ginossar N, Tsukerman P, Jonjic S, Mandelboim O. The interaction of TIGIT with PVR and PVRL2 inhibits human NK cell cytotoxicity. Proc Natl Acad Sci USA. 106(42):17858-63, 2009.

29. Arapovic J, Lenac T, Antulov R, Polic B, Ruzsics Z, Carayannopoulos LN, Koszinowski UH, Krmpotic A, Jonjic S.: Differential susceptibility of RAE-1 isoforms to mouse cytomegalovirus. J Virol. 83(16):8198-207, 2009.

30. Kielczewska A, Pyzik M, Sun T, Krmpotic A, Lodoen M B., Munks M W., Babic M, Hill A B., Koszinowski U H., Jonjic S, Lewis L. Lanier, and Vidal S M.: Ly49P recognition of cytomegalovirus-infected cells expressing H2-Dk and CMV-encoded m04 correlates with the NK cell antiviral response. J Exp Med. 206(3):515-23, 2009.

31. Lenac T, Budt M, Arapovic J, Hasan M, Zimmermann A, Šimic H, Krmpotic A, Messerle M, Ruzsics Z, Koszinowski U H, Hengel H, Jonjic S: The herpesviral Fc receptor fcr-1 down-regulates the NKG2D ligands MULT-1 and H60. J Exp Med. 203(8):1843-50, 2006.
 
  


Zaključna riječ / napomena
Potpunije informacije o aktivnostima i projektima Centra za proteomiku moguće je dobiti na stranici http://www.capri.com.hr.