Fakultetsko vijećeŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
 
1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM,dr.med.                 
   zamjenica izv.prof.dr.sc. MARINA BUBONJA ŠONJE, dr.med. 
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                            
   zamjenica  izv.prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.  
3.Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.       
   zamjenik  doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.           
4.Doc.dr.sc. INGRID BELAVAC-LOVASIĆ, dr.med.
   zamejnik/ca
5. Doc.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr.med.                                  
    zamjenik/ca    
6. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ - ZULLE, dipl.ing.          
   zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ dipl.psih.-prof.
7. v.d. Prof.dr.sc. DRAGICA BOBINAC dr.med.     
    zamjenik/ca
8. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
    zamjenik  BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.
9. Izv.prof.dr.sc. IVANA BREKALO-PRŠO, dr.med.dent.    
   zamjenica JELENA VIDAS, dr.med.dent.                    
10. Doc.dr.sc.LEONARDO BUKMIR, dr.med.       
    zamjenica IVANA ŠUTIĆ, dr.med.
11. Prof.dr. TEDI CICVARIĆ, dr.med.        
    zamjenik doc.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.
12. v.d.Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.    
     zamjenik izv.prof.dr.sc.VALTER STEMBERGA , dr.med.
13. Prof.dr.sc. TOMISLAV ĆABOV, dr.med.dent.
     zamjenik doc.dr.sc. VLADIMIR AHEL,dr.med.dent.  
14. Prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.         
     zamjenica doc.dr.sc. GORDANA ČANADI JUREŠIĆ, dipl.ing.
15. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med. 
     zamjenica izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA, dr.med.
16. Izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAVAC-IVANKOVIĆ,dr.med.                 
     zamjenica doc.dr.sc. NEVA GIROTTO,dr.med.
17. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.
      zamjenik doc.dr.sc. ALEKS FINDERLE,dr.med.  
18. Izv.prof.dr.sc. NATAŠA IVANČIĆ-JOKIĆ, dr.med.dent.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.
19. Prof.dr.sc. NIVES JONJIĆ,dr.med.          
    zamjenik/ca izv.prof.dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr.med.    
20. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.
     zamjenik doc.dr.sc. FELIX M. WENSVEEN, dipl.biol.                                                 
21. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN,dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr.med.
22. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
      zamjenica dr.sc. VALRIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.
23. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
    zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.
24. Prof.dr.sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca  
25.  Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr.med.
     zamjenik/ca doc.dr.sc. TANJA GRUBIĆ KEZELE, dr.med.       
26. Prof. dr. sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med.              
     zamjenica doc.dr.sc. SANDRA PAVIČEVIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing.                                                             
27. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.MILETA KUKULJAN,dr.med.
28. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med. 
     zamjenica doc.dr.sc.ANAMARIJA GJURAN-COHA, prof.
29. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.
      zamjenica doc.dr.sc. NINA PEREZA, dr.med.
30. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca
31.Izv.prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. TATJANA KLEHLER, dr.med.
32. Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ,dr.med.dent.  
     zamjenica izv.prof.dr.sc. IRENA GLAŽAR, dr.med.dent.
33. Izv.prof. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr.med.              
      zamjenik/ca  
34. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN,dr.med.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.
35. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN ŠPALJ, dr.med.dent.
     zamjenik  ANDREJ PAVLIĆ, dr.med.dent.
36. Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.  
      zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med.dent.            
37. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.
      zamjenica izv.prof..dr.sc.  VLATKA SOTOŠEK TOKMADRŽIĆ, dr.med.             
38. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA TUŠKAN-MOHAR, dr.med.            
     zamjenica izv.prof.dr.sc. MIRA BUČUK, dr.med.
39. Prof.dr.sc. IVONE UHAČ, dr.med.dent.
     zamjenica doc.dr.sc. SUNČANA SIMONIĆ KOCIJAN, dr.med.dent.                
40. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.
41. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.
     zamjenik prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
42. v.d.Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
     zamjenik doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.
43. Prof. dr. sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
     zamjenica dr.sc. PETRA DOLENEC, dipl.ing.biol.i prof.biol.
 


DEKAN
 
44. Prof.dr.sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.
 
PRODEKANI/ ICE
 
45. Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med. 
46. Izv.prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
47. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 


REDOVITI PROFESORI/CE 
 
48. Prof.dr.sc. ANA ALEBIĆ-JURETIĆ, dipl.ing.
49. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.
50. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.
51. Prof.dr.sc. BRANKA BLAGOVIĆ, dipl.ing.
52. Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med. 
53. Prof.dr.sc.INES BRAJAC, dr.med.
54. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing.
55. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.
56.Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA dr.med.
57. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog
58. Prof.dr.sc. BLAŽENKA GRAHOVAC, dipl.ing.
59. Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.
60. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.
61. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med.
62. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.
63. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.
64. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.
65. Prof.dr.sc. DANIELA KOVAČEVIĆ PAVIČIĆ, dr.med.dent.
66. Prof. dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.
67. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med
68. Prof. dr. sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.
69. Prof. dr. sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.
70. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.
71. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.
72. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.
73. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČI dr.med.       
74.  Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.     
75. Prof.dr.sc.DAMIR MUHVIĆ, dr.med.
76. Prof.dr.sc. BISERKA MULAC-JERIČEVIĆ, dipl.ing.            
77. Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.
78. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.
79. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.
80 .Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.
81. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.
82. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.
83. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.
84. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.
85. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
86. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.      
87. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.3
88. Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.
89. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.
90. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
91. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.   
92. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof.       
93. Prof.dr sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.     
94. Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN, dipl.ing.     
95. Prof.dr sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.
96. Prof.dr.sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.     
97. Prof. dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
98. Prof.dr.sc. GORDANA ZAMOLO, dr.med.
99. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med.
100. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med.
 


PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA)  I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI/ICE
 
101. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.
102. Izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.
103. Izv.prof.dr.sc. MIRJANA GRAOVAC, dr.med.
104. Izv.prof.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.
105. Izv.prof.dr. sc. MIRANDA MUHVIĆ UREK,  dr.med.dent.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. ALEN BRAUT, dr.med.dent.
106. Izv.prof.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med.
       zamjenica izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.
107. Izv.prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.
108. Izv.prof.dr.sc. MARIN TOTA, mag.pharm.
      zamjenica  izv.prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ, dipl.ing.
 
b) DOCENTI/ICE
       
109. Doc.dr.sc.TANJA ĆELIĆ, dr.med.
       zamjenica doc.dr.sc.ZDENKA BARIĆEV NOVAKOVIĆ,dr.med.
110. Doc.dr.sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh.      
111. Doc.dr.sc. GORAN HAUSER, dr.med.
       zamjenica doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.
112. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, dr.med
113. Doc.dr.sc. MILODAR KUJUNDŽIĆ, dr.med.
  zamjenica doc.dr.sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr.med.
114. Doc.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.
zamjenica doc.dr.sc.DANIELA PETRIĆ, dr.med.
115. Doc.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr. med.
116. Doc.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.                        
  zamjenica doc.dr.sc. VANJA VASILJEV MARCHESI, dipl.sanit.ing.
117. Doc.dr.sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr.med.
118. Doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC, dr.med.
119. Doc.dr.sc. MARKO VELEPIČ, dr.med
 zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 
 
c)   SURADNICI/CE
 
120. Dr.sc. LOVORKA BILAJAC, dipl.sanit.ing.
121. Dr.sc. PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ, dr.med.              
       zamjenik dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.
 


PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
 
122. MARTINA DEMARIA
       zamjenica Paula Georgev
123. ASJA FELIĆ
        zamjenica Wendy Vlakančić
124. MAGDA GAJSKI
      zamjenik Ivan Franin
125. MARTINA  IVANIŠEVIĆ
        zamjenica Josipa Kajić
126. KRISTINA  KAMPIĆ
        zamjenica Tena Piljušić
127. EMA  KARMELIĆ
        zamjenica Iva Dumančić
128. ALEN MANČIĆ
       zamjenica Marta Despotović
129. MARIO MILOTIĆ
       zamjenica Maja Ploh
130. MAJA  MRAK
      zamjenik Dominik Lenčić
131. VALENTINA OBADIĆ
       zamjenica Andrea Kresović
132. EDUARD  OŠTARIJAŠ
        zamjenica Marita Babić
133. VALENTINO PAVIŠIĆ
       zamjenik Hrvoje Omrčen
134. MEGI  PAVLETIĆ
        zamjenik Marko Linić
135. MIA  PERICA
zamjenica  Mia Uhač   
136. BARBARA  PTAČNIK              
        zamjenik Petar Ivaniš
137. NIKOLINA  ŠPOLJARIĆ
        zamjenik Kristijan Bosilj
138. KIKA  VRKLJAN
       zamjenica Claudia Dominković
139. FILIP  MATIJA VUKOVIĆ
 zamjenica Karla Pinezić
 


PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA
 
 
140. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing
      zamjenica TAMARA DEKOVIĆ