Fakultetsko vijeće

ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM, dr.med.       
   zamjenica izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.sanit.ing     
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                            
   zamjenik/ca  
3. Doc.dr.sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.    
   zamjenik/ca         
4. Doc.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ GOBIĆ, dr.med.                                  
   zamjenik/ca                                                                                                                              
5. Prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije 
   zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ,dipl.psih.prof. 
6. Doc.dr.sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr.med.                                  
   zamjenica izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med.
7. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.
   zamjenik BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.                          
8. Izv.prof.dr.sc. IVANA BREKALO-PRŠO, dr.med.dent.     
   zamjenica JELENA VIDAS, dr.med.dent.                              
9. v.d. Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med .    
   zamjenik izv.prof.dr.sc.VALTER STEMBERGA, dr.med. 
10. Prof.dr.sc. TOMISLAV ĆABOV, dr.med.dent.        
   zamjenik doc.dr.sc. VLADIMIR AHEL, dr.med.dent.     
11. Izv.prof.dr.sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr.med.
    zamjenica dr.sc. BRANISLAVA POPOVIĆ, dr.med 
12. Prof.dr.sc.ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije                                                                                         
    zamjenica izv.prof.dr.sc.GORDANA ČANADI JUREŠIĆ,dipl.ing.                                                             
13. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.             
    zamjenik doc.dr.sc.ALEKS FINDERLE,dr.med.       
14. Izv.prof.dr.sc. NATAŠA IVANČIĆ-JOKIĆ, dr.med.dent. 
    zamjenik izv.prof. dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.
15. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ,dr.med.    
    zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA STARČEVIĆ- KLASAN, dr.med.  
16. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.           
    zamjenik izv.prof.dr.sc.FELIX M. WENSVEEN,dipl.biol.                                                    
17. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.
    zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI,dr.med.
18. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
    zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.  
19. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
    zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.                                                     
20. Prof.dr.sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.              
    zamjenik/ca                                                              
21. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.                          
    zamjenik/ca doc.dr.sc.TANJA GRUBIĆ KEZELE,dr.med.       
22. v.d. Izv.prof.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.    
    zamjenik/ca                                       
23. Prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.
   zamjenica izv.prof..dr.sc.SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ dipl.sanit.ing.
24. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.
    zamjenica doc.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med. 
25. v.d. Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.             
    zamjenica doc. dr. sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, dr. med 
26. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.                      
    zamjenica doc.dr.sc. VANJA PUPOVAC, prof.  
27. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.
    zamjenica doc.dr.sc.NINA PEREZA,dr.med.  
28. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.                      
    zamjenik doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.       
29. Prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.           
    zamjenik izv.prof.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med. 
30. Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ, dr.med.dent.
    zamjenica izv.prof.dr.sc. IRENA GLAŽAR, dr.med.dent.
31 v.d. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ , dr.med       
   zamjenik doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.   
32.  Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.     
     zamjenica doc.dr.sc. DANIJELA PETRIĆ, dr. med.   
33. Prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ,dr.med.   
    zamjenik/ca       
34. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.              
    zamjenik  izv.prof.dr.sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med.         
35. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN  ŠPALJ, dr.med.dent.      
    zamjenik TIHANA ZIBAR BELAŠIĆ, dr.med.dent.             
36. Izv.prof.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med.     
    zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med.dent. 
37. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.                
    zamjenica izv.prof.dr.sc.VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr.med.   
38. Prof.dr.sc.  IVONE UHAČ, dr.med.dent.                  
    zamjenica izv.prof.dr.sc. SUNČANA SIMONIĆ KOCIJAN, dr.med.dent.  
39. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.              
    zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing. 
40. Doc.dr.sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr.med. 
    zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med.
41. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.          
    zamjenik prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC,dr.med.                                               
42. v.d. Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
    zamjenik doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.
43. Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
    zamjenica izv.prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
 

DEKAN
 
44. Prof.dr.sc.  TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.
 
PRODEKANI
 
45. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.           
46. Prof.dr.sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
47. Izv.prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
48. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 
REDOVITI PROFESORI 
 
49. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.     
50. Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.
51. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
52. Prof.dr.sc.BRANKA BLAGOVIĆ,dipl.ing.     
53. Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
54. Prof.dr.sc. INES BRAJAC, dr.med.
55. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing. 
56. Prof.dr.sc. ALEN BRAUT,dr.med dent.
57. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, ipl.ing.
58. Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.   
59. Prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.med.biokemije  
60. Prof.dr.sc. SENIJA EMINOVIĆ,dr.med.
61. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.      
62. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog      
63. Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.    
64. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.   
65. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.  
66. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.   
67. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.     
68. Prof.dr.sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.            
69. Prof.dr.sc. DANIELA KOVAČEVIĆ PAVIČIĆ,dr.med.dent. 
70. Prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.           
71. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.             
72. Prof.dr.sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.
73. Prof.dr.sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.   
74. Prof.dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ, dipl.ing.kemije 
75. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
76. Prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing.
77. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.          
78. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.     
79. Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med. 
80. Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.         
81. Prof.dr.sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.       
82. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.        
83. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.        
84. Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.       
85. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.       
86. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.                      
87. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.
88. Prof.dr.sc. SANJIN RAČKI, dr.med.
89. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.   
90. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
91. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.
92. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.                
93. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit..ing.
94. Prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.                              
95. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.        
96. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.      
97. Prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.              
98. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof. 
99. Prof.dr.sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.
100. Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN,dipl.ing.   
101. Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.        
102. Prof.dr.sc.VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.
103. Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
104. Prof.dr.sc.GORDANA ZAMOLO, dr.med.      
105. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med. 
106. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med. 
 
 
 PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA) I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI
 
107. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.            
108. Izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.   
109. Izv.prof.dr.sc. MIRJANA GRAOVAC, dr.med.  
110. Izv.prof.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.         
111. Izv.prof.dr.sc. MIRANDA MUHVIĆ UREK, dr.med.dent.
112. Izv.prof.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med.                         
     zamjenica izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.
113. Izv.prof.dr.sc. MARIN TOTA, mag.pharm.
 
 
b) DOCENTI
 
114. Doc.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. ZDENKA BARIĆEV-NOVAKOVIĆ,dr.med.        
115. Doc.dr.sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh.                                                  
116. Doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.     
117. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, dr.med.  
118. Doc.dr.sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr.med. 
119. Doc.dr.sc. DANIELA PETRIĆ, dr.med.          
120. Doc.dr.sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr. med.                                                                                                                         
121. Doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC, dr.med.                        
122. Doc.dr.sc. MARKO VELEPIČ, dr.med.             
     zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 
c)   SURADNICI
 
123. Dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.          
 
 
 
 PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
124. MARITA BABIĆ
     zamjenik NIKOLA KROLO
125. IVANA CRNOJEVIĆ
     zamjenik VEDRAN BLAŽINA
126. MARTA DESPOTOVIĆ
     zamjenik LUKA DELAK
127. MAGDA GAJSKI
     zamjenica REA FERENAC
128. DORIA GERGETA
     zamjenica PETRA IVANIŠ
129. MARTINA IVANIŠEVIĆ
     zamjenik DAMJAN MIKEC
130. LINDA JERINIĆ
     zamjenica  IVA KRISTIĆ
130. DORIS KOLOVRAT
     zamjenik TONI JURIĆ
131. FRANO MARINELLI
     zamjenik LUKA ŠIMIĆ
132. SILVESTAR MEŽNARIĆ
     zamjenica MERIMA ĆULAH
133.  FILIP DODER
     zamjenik ANTUN MRŠIĆ
134. VALENTINO PAVIŠIĆ
     zamjenik HRVOJE OMRČEN
135. BARBARA PTAČNIK
     zamjenica NINA ŠVACO
136. MARIO RUMORA
     zamjenik LOVRO RUKAVINA
137. ELLA SEVER
     zamjenica ELA PRAJZ
138. NEDA SINDIK
      zamjenik DANIJEL HUBNER
139. IVAN ŠKARA
      zamjenica PAOLA TIJAN
140. TIN VUČKOVIĆ
     zamjenica SARA PILJ VARLJEN 
 
 
 
PREDSTAVNICI  ZAPOSLENIKA
 
141. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.   
     zamjenica TAMARA DEKOVIĆ      

 
 
.