Fakultetsko vijeće

ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
 
1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM, dr.med.        
   zamjenica izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dipl.sanit.ing     
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                            
   zamjenik/ca  
3. Doc.dr.sc. INGRID BELAC-LOVASIĆ, dr.med.    
   zamjenik/ca         
4. Doc.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ GOBIĆ, dr.med.                                  
   zamjenik/ca                                                                                                                              
5. Prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ-ZULLE, dipl.ing.med.biokemije 
   zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ,dipl.psih.prof. 
6. Doc.dr.sc. TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ, dr.med.                                  
   zamjenica izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAC-IVANKOVIĆ, dr.med.
7. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med. 
   zamjenik BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.                          
8. v.d. Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med .    
   zamjenik izv.prof.dr.sc.VALTER STEMBERGA, dr.med. 
9. Izv.prof.dr.sc. INES DIMINIĆ-LISICA, dr.med.
    zamjenica dr.sc. BRANISLAVA POPOVIĆ, dr.med 
10. Prof.dr.sc.ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.med.biokemije                                                                                         
    zamjenica izv.prof.dr.sc.GORDANA ČANADI JUREŠIĆ,dipl.ing.                                                             
11. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.             
    zamjenik doc.dr.sc.ALEKS FINDERLE,dr.med.       
12. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ,dr.med.    
    zamjenica izv.prof.dr.sc. GORDANA STARČEVIĆ- KLASAN, dr.med.  
13. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.           
    zamjenik izv.prof.dr.sc.FELIX M. WENSVEEN,dipl.biol.                                                    
14. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN, dr.med.
    zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI,dr.med.
15. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
    zamjenica doc.dr.sc. VALERIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.  
16. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
    zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.                                                     
17. Prof.dr.sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.              
    zamjenik/ca                                                              
18. Prof.dr.sc. PERO LUČIN, dr.med.                          
    zamjenik/ca doc.dr.sc.TANJA GRUBIĆ KEZELE,dr.med.       
19. v.d. Izv.prof.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.    
    zamjenik/ca                                       
20. Prof.dr.sc. VLADIMIR  MIĆOVIĆ, dr.med.
   zamjenica izv.prof..dr.sc.SANDRA PAVIČIĆ-ŽEŽELJ dipl.sanit.ing.
21. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc. MELITA KUKULJAN, dr.med. 
22. v.d. Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.             
    zamjenica doc. dr. sc. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ, dr. med 
23. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.                      
    zamjenica doc.dr.sc. VANJA PUPOVAC, prof.  
24. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med. 
    zamjenica doc.dr.sc.NINA PEREZA,dr.med.  
25. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.                       
    zamjenik doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.       
26. Prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.           
    zamjenik izv.prof.dr.sc. TATJANA KEHLER, dr.med.   
27. v.d. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ , dr.med       
   zamjenik doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.   
28.  Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.     
     zamjenica doc.dr.sc. DANIJELA PETRIĆ, dr. med.   
29. Prof.dr.sc. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ,dr.med.   
    zamjenik/ca       
30. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN, dr.med.              
    zamjenik  izv.prof.dr.sc. VELJKO ŠANTIĆ, dr. med.      
31. Izv.prof.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr. med.
     zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr. med.  
32. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.                
    zamjenica izv.prof.dr.sc.VLATKA SOTOŠEK TOKMADŽIĆ, dr.med.   
33. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.              
    zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing. 
34. Doc.dr.sc. VLADIMIRA VULETIĆ, dr.med. 
    zamjenica izv. prof. dr. sc. MIRA BUČUK, dr. med. 
35. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.          
    zamjenik prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC,dr.med.                                               
36. v.d. Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
    zamjenik doc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.
37. Prof.dr.sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
    zamjenica izv.prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
 
 
DEKAN
 
38. Prof.dr.sc.  TOMISLAV RUKAVINA, dr.med. 
 
PRODEKANI
 
39. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.            
40. Prof.dr.sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.   
41. Izv.prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
42. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 

REDOVITI PROFESORI 
 
43. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.     
44. Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.
45. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.      
46. Prof.dr.sc. BRANKA BLAGOVIĆ,dipl.ing.     
47.Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med. 
48. Prof.dr.sc. INES BRAJAC, dr.med. 
49. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing. 
50. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.
51. Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA, dr.med.   
52. Prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.med.biochem.  
53. Prof.dr.sc. SENIJA EMINOVIĆ,dr.med.
54. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.      
55. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog      
56. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.   
57. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.  
58. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.
59. Prof.dr.sc. BRANKO KOLARIĆ, dr. med.    
60. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.     
61. Prof.dr.sc. MILJENKO KOVAČEVIĆ, dr. med.            
62. Prof.dr.sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.           
63. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med.             
64. Prof.dr.sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med. 
65. Prof.dr.sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.   
66.Prof.dr.sc. TIHANA LENAC ROVIŠ, dipl.ing.kemije 
67. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.           
68. Prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ LUČIN, dipl.ing.
69. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.          
70.Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČIĆ, dr.med.     
71. Prof.dr.sc. SANDRA MILIĆ, dr.med. 
72. Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.         
73. Prof.dr.sc. DAMIR  MUHVIĆ, dr.med.       
74. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.        
75. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.        
76. Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.       
77. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.       
78. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.                      
79. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med. 
80. Prof.dr.sc. SANJIN RAČKI, dr.med.
81. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.   
82. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
83. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.
84. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.                
85. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit..ing.
86. Prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.                              
87. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.        
88. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.      
89. Prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.              
90. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof. 
91. Prof.dr.sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.
92. Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN,dipl.ing.   
93. Prof.dr.sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.         
94. Prof.dr.sc.VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.
95. Prof.dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
96. Prof.dr.sc.GORDANA ZAMOLO, dr.med.      
97. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med. 
98. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med. 
 
 
PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA) I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
a) IZVANREDNI PROFESORI
 
99. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.            
100. Izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.   
101. Izv.prof.dr.sc. MIRJANA GRAOVAC, dr.med.  
102. Izv.prof.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.         
103. Izv.prof.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med.                         
     zamjenica izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.
104. Izv.prof.dr.sc. MARIN TOTA, mag.pharm. 
 
 
b) DOCENTI
 
105. Doc.dr.sc. TANJA ĆELIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. ZDENKA BARIĆEV-NOVAKOVIĆ,dr.med.         
106. Doc.dr.sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh.                                                  
107. Doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.     
108. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, dr.med.  
109. Doc.dr.sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr.med. 
110. Doc.dr.sc. DANIELA PETRIĆ, dr.med.          
111. Doc.dr.sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr. med.                                                                                                                         
112. Doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC, dr.med.                        
113. Doc.dr.sc. MARKO VELEPIČ, dr.med.             
     zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 

c)   SURADNICI
 
114. Dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.          
 
 
 PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
115. MARITA BABIĆ
     zamjenik NIKOLA KROLO
116. IVANA CRNOJEVIĆ
     zamjenik VEDRAN BLAŽINA
117. MARTA DESPOTOVIĆ
     zamjenik LUKA DELAK
118. MAGDA GAJSKI
     zamjenica REA FERENAC
119. DORIA GERGETA
     zamjenica PETRA IVANIŠ
120. MARTINA IVANIŠEVIĆ
     zamjenik DAMJAN MIKEC
121. LINDA JERINIĆ
     zamjenica  IVA KRISTIĆ
122. DORIS KOLOVRAT
     zamjenik TONI JURIĆ
123. FRANO MARINELLI
     zamjenik LUKA ŠIMIĆ
124. SILVESTAR MEŽNARIĆ
     zamjenica MERIMA ĆULAH
125.  FILIP DODER
     zamjenik ANTUN MRŠIĆ
126. VALENTINO PAVIŠIĆ
     zamjenik HRVOJE OMRČEN
127. BARBARA PTAČNIK
     zamjenica NINA ŠVACO
128. MARIO RUMORA
     zamjenik LOVRO RUKAVINA
129. ELLA SEVER
     zamjenica ELA PRAJZ
130. NEDA SINDIK
      zamjenik DANIJEL HUBNER
131. IVAN ŠKARA
      zamjenica PAOLA TIJAN
132. TIN VUČKOVIĆ
     zamjenica SARA PILJ VARLJEN 
 
 
 
PREDSTAVNICI  ZAPOSLENIKA
 
133. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing.   
     zamjenica TAMARA DEKOVIĆ   
 
 
.