Fakultetsko vijeće

ŠEFOVI/ICE (PROČELNICI/CE) KATEDRI I PREDSTOJNICI ZAVODA
 
 
1. Prof.dr.sc. MAJA  ABRAM,dr.med.                   
   zamjenica izv.prof.dr.sc. IVANA GOBIN, dr.med.
2. Prof.dr.sc. SANJA BALEN, dr.med.                           
   zamjenica  izv.prof.dr.sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl.ing.  ­­­­­­­­­­­­  
3.Prof.dr.sc. SRĐAN BANAC, dr.med.                                      
   zamjenik  doc.dr.sc. SREĆKO SEVERINSKI, dr.med.          
4.Doc.dr.sc. INGRID BELAVAC-LOVASIĆ, dr.med.
   zamejnik/ca
5. Doc.dr.sc. MARGITA BELUŠIĆ-GOBIĆ, dr.med.                                           
    zamjenik/ca   
6. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA BILIĆ - ZULLE, dipl.ing.         
   zamjenica doc.dr.sc. KSENIJA BAŽDARIĆ dipl.psih.-prof.
7. v.d. Prof.dr.sc. DRAGICA BOBINACdr.med.    
   zamjenik/ca
8. Izv.prof.dr.sc. TAMARA BRAUT, dr.med.                       
    zamjenik  BLAŽEN MARIJIĆ, dr.med.
9. Izv.prof.dr.sc. IVANA BREKALO-PRŠO, dr.med.dent.    
   zamjenica JELENA VIDAS, dr.med.dent.                   
10. Doc.dr.sc.LEONARDO BUKMIR, dr.med.      
    zamjenica IVANA ŠUTIĆ, dr.med.
11. Prof.dr. TEDI CICVARIĆ, dr.med.               
    zamjenik doc.dr.sc. IGOR MEDVED, dr.med.
12. v.d.Prof.dr.sc. DRAŽEN CUCULIĆ, dr.med.   
     zamjenik izv.prof.dr.sc.VALTER STEMBERGA , dr.med.
13. Prof.dr.sc. TOMISLAV ĆABOV, dr.med.dent.
     zamjenik doc.dr.sc. VLADIMIR AHEL,dr.med.dent. 
14. Prof.dr.sc. ROBERT DOMITROVIĆ, dipl.ing.        
     zamjenica doc.dr.sc. GORDANA ČANADI JUREŠIĆ, dipl.ing.
15. Prof.dr.sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ, dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr.sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA, dr.med.
16. Izv.prof.dr.sc. SVJETLANA GRBAVAC-IVANKOVIĆ,dr.med.                
     zamjenica doc.dr.sc.  TATJANA BOGOVIĆ CRNČIĆ,dr.med.
17. Prof.dr.sc. HERMAN HALLER, dr.med.
      zamjenik doc.dr.sc. ALEKS FINDERLE,dr.med. 
18. Izv.prof.dr.sc. NATAŠA IVANČIĆ-JOKIĆ, dr.med.dent.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. DANKO BAKARČIĆ, dr.med.dent.
19. Prof.dr.sc. NIVES JONJIĆ,dr.med.                
    zamjenik/ca izv.prof.dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, dr.med.   
20. Prof.dr.sc. STIPAN JONJIĆ, dr.med.
     zamjenik doc.dr.sc. FELIX M. WENSVEEN, dipl.biol.                                                
21. Prof.dr.sc. MARIJA KAŠTELAN,dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr. LARISA PRPIĆ MASSARI, dr.med.
22. Prof.dr.sc. OLIVERA KOPRIVNJAK, dipl.ing.
      zamjenica dr.sc. VALRIJA MAJETIĆ GERMEK, dipl.sanit.ing.
23. Prof.dr.sc. DAMIR KOVAČEVIĆ, dr.med.
    zamjenik doc.dr.sc. GORAN PELČIĆ, dr.med.
24. Prof.dr.sc. DARKO LEDIĆ, dr.med.
     zamjenik/ca 
25.  Prof. dr. sc. PERO LUČIN, dr.med.
     zamjenik/ca doc.dr.sc. TANJA GRUBIĆ KEZELE, dr.med.      
26. Prof. dr. sc. VLADIMIR MIĆOVIĆ, dr.med.                  
     zamjenica doc.dr.sc. SANDRA PAVIČEVIĆ-ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing.                                                            
27. Prof.dr.sc. DAMIR MILETIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc.MILETA KUKULJAN,dr.med.
28. Prof.dr.sc. AMIR MUZUR, dr.med.
     zamjenicadoc.dr.sc.ANAMARIJA GJURAN-COHA, prof.
29. Prof.dr.sc. SAŠA OSTOJIĆ, dr.med.      
      zamjenica doc.dr.sc. NINA PEREZA, dr.med.
30. Prof.dr.sc. IVICA PAVIĆ, dr.med.
     zamjenica doc.dr.sc. IRENA SLAVULJICA, dr.med.
31.Izv.prof.dr.sc. VIKTOR PERŠIĆ, dr.med.
    zamjenica doc.dr.sc. TATJANA KLEHLER, dr.med.
32. Prof.dr.sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ,dr.med.dent. 
     zamjenica izv.prof.dr.sc. IRENA GLAŽAR, dr.med.dent.
33. Izv.prof. TEA SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, dr.med.                       
      zamjenik/ca 
34. Prof.dr.sc. BRANKO ŠESTAN,dr.med.
     zamjenik izv.prof.dr.sc. ANTON TUDOR, dr.med.
35. Izv.prof.dr.sc. STJEPAN ŠPALJ, dr.med.dent.
     zamjenik  ANDREJ PAVLIĆ, dr.med.dent.
36. Doc.dr.sc. JOSIP ŠPANJOL, dr.med. 
      zamjenik doc.dr.sc. DEAN MARKIĆ, dr.med.dent.           
37. Prof.dr.sc. ALAN ŠUSTIĆ, dr.med.
      zamjenica izv.prof..dr.sc.  VLATKA SOTOŠEK TOKMADRŽIĆ, dr.med.             
38. Izv.prof.dr.sc. LIDIJA TUŠKAN-MOHAR, dr.med.           
     zamjenicaizv.prof.dr.sc. MIRA BUČUK, dr.med.
39. Prof.dr.sc. IVONE UHAČ, dr.med.dent.
     zamjenica doc.dr.sc. SUNČANA SIMONIĆ KOCIJAN, dr.med.dent.               
40. Prof.dr.sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, dr.med.         
     zamjenica doc.dr.sc. SLAĐANA BURSAĆ, dipl.sanit.ing.
41. Prof.dr.sc. LUKA ZAPUTOVIĆ, dr.med.           
     zamjenik prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.
42. v.d.Izv.prof.dr.sc. GORDANA ŽAUHAR, prof.
     zamjenikdoc.dr.sc. SLAVEN JURKOVIĆ, prof.
43. Prof. dr. sc. GORDANA ŽUPAN, dr.med.
     zamjenica izv.prof.dr.sc. KRISTINA PILIPOVIĆ, dr.med.
 

DEKAN
 
44. Prof.dr.sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr.med.
 

PRODEKANI/ICE
 
45. Prof. dr. sc. JASENKA MRŠIĆ-PELČIĆ, dr.med.
46. Izv.prof. dr. sc. BRIGITA TIĆAC, dr.med.
47. Prof.dr.sc. ZLATKO TROBONJAČA, dr.med.
 

REDOVITI PROFESORI/CE
 
48. Prof.dr.sc. ANA ALEBIĆ-JURETIĆ, dipl.ing.
49. Prof.dr.sc. SNJEŽANA BAJEK, dr.med.
50. Prof.dr.sc. VESNA BARAC-LATAS, dr.med.
51. Prof.dr.sc. BRANKA BLAGOVIĆ, dipl.ing.
52. Prof.dr.sc. ALAN BOSNAR, dr.med.
53. Prof.dr.sc.INES BRAJAC, dr.med.
54. Prof.dr.sc. BOJANA BRAJENOVIĆ-MILIĆ, dipl.ing.
55. Prof.dr.sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ, dipl.ing.        
56.Prof.dr.sc. RENATA DOBRILA DINTINJANA dr.med.
57. Prof.dr.sc. NADA GOSIĆ, dipl.politolog
58. Prof.dr.sc. BLAŽENKA GRAHOVAC, dipl.ing.
59. Prof.dr.sc. RENATA GRŽIĆ, dr.med.dent.
60. Prof.dr.sc. GORDAN GULAN, dr.med.  
61. Prof.dr.sc. ROMANA JERKOVIĆ, dr.med.
62. Prof.dr.sc. KSENIJA JURINOVIĆ, dr.med.
63. Prof.dr.sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN, dr.med.
64. Prof.dr.sc. DRAŽEN KOVAČ, dr.med.
65. Prof.dr.sc. DANIELA KOVAČEVIĆ PAVIČIĆ, dr.med.dent.
66. Prof. dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, dr.med.       
67. Prof.dr.sc. NATALIA KUČIĆ, dr.med
68. Prof. dr. sc. HRVOJE LALIĆ, dr.med.  
69. Prof. dr. sc. GORDANA LAŠKARIN, dr.med.
70. Prof.dr.sc. KARMEN LONČAREK, dr.med.
71. Prof.dr.sc. DANIELA MALNAR, dr.med.
72. Prof.dr.sc. IVANA MARIĆ, dr.med.
73. Prof.dr.sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ SINČI dr.med.      
74.  Prof.dr.sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, dr.med.    
75. Prof.dr.sc.DAMIR MUHVIĆ, dr.med.
76. Prof.dr.sc. BISERKA MULAC-JERIČEVIĆ, dipl.ing.           
77. Prof.dr.sc. ELVIRA MUSTAĆ, dr.med.  
78. Prof.dr.sc. SRĐAN NOVAK, dr.med.
79. Prof.dr.sc. GORAN PALČEVSKI, dr.med.
80 .Prof.dr.sc.  ESTER PERNJAK-PUGEL, dr.med.
81. Prof.dr.sc. OLEG PETROVIĆ, dr.med.  
82. Prof.dr.sc. BOJAN POLIĆ, dr.med.
83. Prof.dr.sc. IGOR PRPIĆ, dr.med.                      
84. Prof.dr.sc. ANĐELKA RADOJČIĆ BADOVINAC, dr.med.
85. Prof.dr.sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN, dr.med.
86. Prof.dr.sc. SMILJANA RISTIĆ, dipl.ing.     
87. Prof.dr.sc. JELENA ROGANOVIĆ, dr.med.3
88. Prof.dr.sc. GORDANA RUBEŠA, dr.med.         
89. Prof.dr.sc. ALEN RUŽIĆ, dr.med.         
90. Prof.dr.sc. MARINA ŠANTIĆ, dipl.sanit.ing.
91. Prof.dr.sc. DAVOR ŠTIMAC, dr.med.    
92. Prof.dr.sc. BISERKA TROŠELJ-VUKIĆ, dr.med.           
93. Prof.dr.sc. SREĆKO VALIĆ, prof.      
94. Prof.dr sc. TONI VALKOVIĆ,dr.med.    
95. Prof.dr.sc. JADRANKA VARLJEN, dipl.ing.    
96. Prof.dr sc. DINKO VITEZIĆ, dr.med.
97. Prof.dr.sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI, dr.med.    
98. Prof. dr.sc. DARINKA VUČKOVIĆ, dr.med.
99. Prof.dr.sc. GORDANA ZAMOLO, dr.med.
100. Prof.dr.sc. SANJA ZORIČIĆ CVEK, dr.med.
101. Prof.dr.sc. ŽELJKO ŽUPAN, dr.med.
 
PREDSTAVNICI I ZAMJENICI PREDSTAVNIKA-NASTAVNIKA U ZNANSTVENO--NASTAVNIM ZVANJIMA (DOCENATA I IZVANREDNIH PROFESORA)  I SURADNIKA U SURADNIČKIM  ZVANJIMA KOJI NISU STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH (DOKTORSKIH) STUDIJA
 
  1. IZVANREDNI PROFESORI/ICE
102. Izv.prof.dr.sc. IVAN BUBIĆ, dr.med.
103. Izv.prof.dr.sc. ROBERT CEROVIĆ, dr.med.
104. Izv.prof.dr.sc. MIRJANA GRAOVAC, dr.med.
105. Izv.prof.dr.sc. HRVOJE JAKOVAC, dr.med.
106. Izv.prof.dr. sc. MIRANDA MUHVIĆ UREK,  dr.med.dent.
       zamjenik izv.prof.dr.sc. ALEN BRAUT, dr.med.dent.
107. Izv.prof.dr.sc. OLGA PELOZA, dr.med.
       zamjenica izv.prof.dr.sc. JELENA TOMAC, dr.med.
108. Izv.prof.dr.sc. SANJA ŠTIFTER, dr.med.
109. Izv.prof.dr.sc. MARIN TOTA, mag.pharm.
      zamjenica  izv.prof.dr.sc. HANA MAHMUTEFENDIĆ, dipl.ing.
 
  1. DOCENTI/ICE                                       
110. Doc.dr.sc.TANJA ĆELIĆ, dr.med.
       zamjenica doc.dr.sc.ZDENKA BARIĆEV NOVAKOVIĆ,dr.med.
111. Doc.dr.sc. VANDA JURANIĆ LISNIĆ, dipl.ing.bioteh.     
112. Doc.dr.sc. GORAN HAUSER, dr.med.
       zamjenica doc.dr.sc. TEA ČALJKUŠIĆ-MANCE, dr.med.
113. Doc.dr.sc. SANJA KLOBUČAR MAJANOVIĆ, dr.med
114. Doc.dr.sc. MILODAR KUJUNDŽIĆ, dr.med.
  zamjenica doc.dr.sc. MARINA LETICA CREPULJA, dr.med.
115. Doc.dr.sc. MAJA MERLAK, dr.med.
zamjenica doc.dr.sc.DANIELA PETRIĆ, dr.med.
116. Doc.dr.sc. ROMANO OGUIĆ, dr. med.
117. Doc.dr.sc. VANJA VASILJEV MARCHESI, dipl.sanit.ing.
118. Doc.dr.sc. SUZANA JANKOVIĆ, dr.med.
119. Doc.dr.sc. TEA ŠTIMAC, dr.med.
120. Doc.dr.sc. MARKO VELEPIČ, dr.med
 zamjenica doc.dr.sc. ITA HADŽISEJDIĆ, dr.med.
 
 
c)   SURADNICI/CE
  
121. Dr.sc. LOVORKA BILAJAC, dipl.sanit.ing.
122. Dr.sc. PETRA VALKOVIĆ ZUJIĆ, dr.med.             
       zamjenik dr.sc. MARKO KLARIĆ, dr.med.
 
 
 
 PREDSTAVNICI  STUDENATA
 
 
123. MARTINA DEMARIA                          
       zamjenica Paula Georgev                                  
124. ASJA FELIĆ                                        
        zamjenica Wendy Vlakančić                  
125. MAGDA GAJSKI                                  
      zamjenik Ivan Franin                              
126. MARTINA  IVANIŠEVIĆ         
        zamjenica Josipa Kajić              
127. KRISTINA  KAMPIĆ                            
        zamjenica Tena Piljušić                         
128. EMA  KARMELIĆ                                
        zamjenica Iva Dumančić                                   
129. ALEN MANČIĆ                                    
       zamjenica Marta Despotović                  
130. MARIO MILOTIĆ                                 
       zamjenica Maja Ploh                  
131. MAJA  MRAK                                       
      zamjenik Dominik Lenčić             
132. VALENTINA OBADIĆ                         
       zamjenica Andrea Kresović
133. EDUARD  OŠTARIJAŠ                        
        zamjenica Marita Babić                        
134. VALENTINO PAVIŠIĆ                        
       zamjenik Hrvoje Omrčen                        
135. MEGI  PAVLETIĆ                               
        zamjenik Marko Linić                            
136. MIA  PERICA                           
       zamjenica  Mia Uhač                   
137. BARBARA  PTAČNIK                           
        zamjenik Petar Ivaniš                            
138. NIKOLINA  ŠPOLJARIĆ                                 
        zamjenik Kristijan Bosilj            
139. KIKA  VRKLJAN                                              
       zamjenica Claudia Dominković              
140. FILIP  MATIJA VUKOVIĆ
 zamjenica Karla Pinezić                   
                                                                                           
 
           
 PREDSTAVNICI ZAPOSLENIKA
  
141. KSENIJA TULIĆ, med.lab.ing
      zamjenica TAMARA DEKOVIĆ