Događanja / Simpoziji / Konferencije

 6. međunarodni stručno-znanstveni simpozij Health for All?!
"Zdravlje za sve?! Promicanje otpornosti u obrazovanju u Europi!"
 
Izuzetna nam je čast pozvati Vas na 6. međunarodni stručno-znanstveni simpozij Health for All?! u organizaciji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Simpozij Health for All?! održat će se 11.svibnja 2018. godine, pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, Rijeka.
 


The members of the Organizing Committee are members of the project"Enhancing Resilience Through Teacher Education", acronym ENRETE, Erasmus+
programme, Key Action 2: Strategic Partnerships (Contract No.2016-1-MT01-KA203-015222).